PL
EN

Osiągnięcia w organizacji nauki

Od 1972 do 1992 roku kierował Zakładem Naukowym Termodynamiki i Wymiany Ciepła w Instytucie Maszym Przepływowych PAN. W 1992 roku został wybrany przez Radę Naukową IMP PAN na Zastępcę Dyrektora d/s Naukowych Instytutu a w 1998 Dyrektorem Naczelnym.

Jest członkiem od wielu lat Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Obecnie jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie oraz Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Był członkiem Rady Wydziału Budowy Maszyn i Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, Rady Naukowo-Technicznej Ośrodka Badawczo-Pozwojowego Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych - "Gastromasz", Rady Naukowo-Konsultacyjnej przy Ośrodku Wdrożeniowym Krajowego Kombinatu Spółdzielczego "Prodrem" w Gdańsku.

Od r. 1995 do roku bieżacego jest Przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Za działalność organizacyjną otrzymał w 1995 r Nagrodę Naukowo-Organizacyjną Sekretarza Wydziału IV PAN. Jest też członkiem Komitetu Energetyki, członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN oraz członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1988 roku jest członkiem Komitetu Redakcyjnego "Archives of Thermodynamics", a od 1993 roku członkiem Komitetu Redakcyjnego Transactions of IFFM. W 1997r został Redaktorem Naczelnym "Archives of Thermodynamics" i Wydawnictw Instytutu Maszyn Przepływowych.

Za działalność naukową i organizacyjną otrzymał: Złotą Odznakę Wydz. Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Srebrny Medal Wydz. Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Medal Wydz. Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, Medal 75-lecia Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 2000r otrzymał medal środowiska za prace nad zagadnieniami przepływów wielofazowych.

Był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Badań Naukowych, a w drugiej kadencji był wybrany na Przewodniczącego Zespołu Elektrotechniki i Energetyki KBN (Zespół T10) oraz członkiem Rady Programowej PHARE. Jest delegatem Polski do V Ramowego Programu UE w Komisji Energia, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych. W 1988 roku został powołany na członka rzeczywistego Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.

Był organizatorem Letnich Szkół poświęconych zagadnieniom "Przepływów Dwufazowych" organizowanych w ramach Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN w 1976 roku oraz w ramach Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji "Baltic Heat Transfer Conference", Göteborg 1991, a w roku 1999 powierzono mu organizację tej konferencji w Polsce. W 1997r był organizatorem międzynarodowej konferencji "Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery" w Gdańsku. Został zaproszony do międzynarodowego komitetu organizacyjnego "Third International Conference on Multiphase Flow 98 w Lionie oraz do Komitetu Naukowego WORKSZOP, Varna'97 "Transport Phenomena in Two-Phase Flow". Był recenzentem międzynarodowych czasopism (Int. Multiphase Flow Mag., Int. Heat Transfer Conf. w Wielkiej Brytanii, Międzynarodowej Konferencji "Energy System and Ecology") i innych.

DO GÓRY