PL
EN

Działy obsługi

NO
Dział Obsługi Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Do zadań działu NO należy wykonywanie wszelkich prac związanych z planowaniem i kontrolą realizacji prac naukowo-badawczych, technicznych i usługowych, zawieraniem i rozliczaniem umów, zbieraniem i opracowywaniem odnośnej sprawozdawczości, a także prace związane z wydawnictwami.
SN
Sekretariat Naukowy
Sekretariat naukowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, udzielając mu wsparcia w zarządzaniu i sprawozdawczości dotyczącej działalności naukowej Instytutu oraz w bieżących sprawach organizacyjnych.
NB
BIBLIOTEKA
Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe z zakresu projektowania, diagnostyki i eksploatacji maszyn przepływowych, mechaniki maszyn i konstrukcji, mechaniki płynów i ciała stałego, termodynamiki, wymiany ciepła i masy, techniki laserowej i plazmowej, fizyki i matematyki stosowanej, numerycznych metod obliczeniowych oraz OZE.
AE
Dział Ekonomiczno Administracyjny
Do zadań Działu Ekonomiczno Administracyjnego należy realizowanie polityki kadrowej, socjalnej i płacowej Instytutu oraz przy współpracy z innymi komórkami obsługa wymiany zagranicznej.
DK
Dział Księgowości
Do zadań Działu Księgowości należy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości.
KO
DZIAŁ DS. OSOBOWYCH
Do zadań działu należy realizowanie polityki kadrowej Instytutu oraz obsługa spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem, rozwiązaniem stosunku pracy pracowników oraz ich informowanie o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy.
DT
Dział Zabezpieczenia Informatycznego
Dział Zabezpieczenia Informatycznego pełni funkcję pomocniczą dla zakładów naukowych oraz dba o prawidłową pracę sprzętu informatycznego w Instytucie Maszyn Przepływowych.
AG
Dział Gospodarczy

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY