PL
EN

NB - Biblioteka

Jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio kierownikowi działu Obsługi Naukowej. W swej działalności nadzorowana jest również przez Komisję Biblioteczną Instytutu.

Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe z zakresu projektowania, diagnostyki i eksploatacji maszyn przepływowych (w szczególności turbin), mechaniki maszyn i konstrukcji, mechaniki płynów i ciała stałego, termodynamiki, wymiany ciepła i masy, techniki laserowej i plazmowej, fizyki i matematyki stosowanej, numerycznych metod obliczeniowych oraz odnawialnych źródeł energii. Zbiory biblioteczne obejmują ponad 22 000 książek i 8 500 woluminów czasopism. Ze zbiorów mogą również na miejscu korzystać zainteresowane osoby spoza Instytutu. Biblioteka prowadzi też wypożyczenia międzybiblioteczne.

DO GÓRY