PL
EN

Dział Finansowo Ksiegowy

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości.

W szczególności do zadań działu należy:

  1. Obsługa kasowa i bankowa.
  2. Prowadzenie  kalkulacji kosztów własnych i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe i rzetelne przekazywanie informacji ekonomicznych o działalności Instytutu, ściąganie należności i spłatę zobowiązań.
  3. Ochrona mienia i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie Instytutu.
  4. Dokonywanie rozliczeń finansowych z budżetem oraz innymi jednostkami publiczno-prawnymi.
  5. Rozliczanie list płatniczych.
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY