PL
EN

Dział Gospodarczy

Do kluczowych zadań realizowanych przez Dział Gospodarczy należą:

 1. administracja nieruchomościami Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w tym:
 2. przygotowywanie umów na dzierżawę pomieszczeń przez podmioty gospodarcze w obiektach Instytutu
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Instytutu
 4. utrzymywanie sprawności technicznej środków łączności
 5. planowanie , organizowanie , nadzorowanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych budynków i pomieszczeń Instytutu
 6. utrzymywanie porządku i czystości na terenie Instytutu
 7. dokonywanie zakupów art. technicznych , biurowych i czystościowych
 8. dysponowanie pojazdami służbowymi , zapewnienie ich sprawności technicznej oraz zaspakajanie potrzeb transportowych
 9. ochrona przeciwpożarowa
 10. bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownicy Działu Gospodarczego

 • mgr Bogdan Kaźmierczak
  tel. +48 58 5225 118
 •   Zygmunt Rogalski
  tel. 301-19-10/301-46-47
   
 • mgr Mateusz Zieliński
  tel. +48 58 5225 259
 •   Waldemar Zieliński
  tel. +48 58 5225 118
   
 •   Krystyna Halbetzka
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Adam Halbetzki
  tel. +48 58 5225 165
   
 •   Barbara Majewska
  tel. +48 58 5225 116
   
 •   Jan Bruździak
  tel. +648 58 5225 111
   
 •   Andrzej Kołaski
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Bożena Kołek
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Beata Napiórkowska
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Stanisława Marczyńska
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Anna Zielińska
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Andrzej Szczepański
  tel. +48 58 5225 111
   
 •   Marzena Mazepa
  tel. +48 58 5225 111
   

DO GÓRY