PL
EN

Dział Obsługi Projektów

DZIAŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW - NO

Podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Projektów.

Do zadań działu NO należy wykonywanie wszelkich prac związanych z planowaniem i kontrolą realizacji prac naukowo-badawczych, technicznych i usługowych, zawieraniem i rozliczaniem umów, zbieraniem i opracowywaniem odnośnej sprawozdawczości.

Pracownicy Działu Obsługi Projektów

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH

KONKURSY NCN

Informujemy, że na stronie NCN jest dostępny aktualny harmonogram projektów badawczych na lata 2016-2017.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

 

KONKURSY NCBR

Informujemy, że na stronie NCBR jest dostępny aktualny harmonogram projektów badawczych na rok 2016.

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

DO GÓRY