PL
EN

Dokumenty do pobrania

I. MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

 

II. ZATWIERDZONE WZORY UMÓW, KTÓRYCH STOSOWANIE OBOWIĄZUJE W IMP PAN


*C2 - dotyczy współpracy z przemysłem

 

III. WZORY ZAMÓWIEŃ I OŚWIADCZENIA

 

IV. WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU

 

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KATEGORYZACJA

 

VI. INNE

DO GÓRY