PL
EN

Dział Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

  1. Promocja IMP PAN w międzynarodowym środowisku naukowym oraz badawczym.
  2. Wsparcie pracowników IMP PAN w pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do realizacji projektów naukowo-badawczych.
  3. Rozwój międzynarodowych kontaktów naukowych.
  4. Koordynowanie współpracy naukowej IMP PAN z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi.
  5. Przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej IMP PAN z zagranicznymi partnerami.
  6. Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej.

Pracownicy Działu


DO GÓRY