PL
EN

Dział Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

 1. Promocja IMP PAN w międzynarodowym środowisku naukowym oraz badawczym.
 2. Wsparcie pracowników IMP PAN w pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do realizacji projektów naukowo-badawczych.
 3. Rozwój międzynarodowych kontaktów naukowych.
 4. Koordynowanie współpracy naukowej IMP PAN z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi.
 5. Przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej IMP PAN z zagranicznymi partnerami.
 6. Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej.

Kierownik Działu

Ewa Domke
Ewa Domke
 • Informacje szczegółowe
  WM - Dział Współpracy Międzynarodowej
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  mgr
  Stanowisko:
  Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Obsługi Projektów Badawczych
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 293
  Email:
  Pokój:
  F 126
 
DO GÓRY