PL
EN

Dział Zabezpieczenia Informatycznego

Dział Zabezpieczenia Informatycznego pełni funkcję pomocniczą dla zakładów naukowych oraz dba o prawidłową pracę sprzętu informatycznego w Instytucie Maszyn Przepływowych.

Do jego zadań należy w szczególności:

  1. Ustalanie warunków lokalizacji stanowisk naukowo-badawczych laboratoriów Instytutu, nadzór nad ich wykonaniem i montażem oraz przekazywaniem ich do eksploatacji.
  2. Ustalanie warunków i nadzór w trakcie eksploatacji stanowisk naukowo-badawczych. Nadzór nad remontami oraz okresowymi przeglądami stanowisk naukowo-badawczych.
  3. Nadzór przy wykonywaniu oraz montażu elementów układów pomiarowych na stanowiskach naukowo-badawczych laboratorium IMP PAN.
  4. Prowadzenie prac techniczno-badawczych w ramach nowych projektów uzyskanych przez Instytut.
  5. Występowanie z wnioskami o przyznanie środków na zakup nowej aparatury lub utrzymanie sieci komputerowej w Instytucie.
  6. Administrowanie sieciami Windows i Linux (zakładanie kont użytkownikom, kont pocztowych, zmiana haseł, nadawanie uprawnień).
  7. Serwisowanie sprzętu informatycznego (instalacja systemów operacyjnych i programów użytkowych).

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY