PL
EN

Sekretariat Naukowy

Sekretariat naukowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, udzielając mu wsparcia w zarządzaniu i sprawozdawczości dotyczącej działalności naukowej Instytutu oraz w bieżących sprawach organizacyjnych.

Do zadań Sekretariatu należy:

  • planowanie, rozliczanie realizacji i sprawozdawczość prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej,
  • przygotowanie IMP PAN do ewaluacji jednostek naukowych,
  • współpraca ze Studium doktoranckim IMP PAN i Trójmiejską Szkołą Doktorską PAN w zakresie obsługi i rozliczania finansowego projektów realizowanych w ramach programu Doktorat wdrożeniowy,
  • przygotowywanie pism, zestawień i analiz na potrzeby ZDN,
  • monitoring publikowanych informacji (ustawy, rozporządzenia, komunikaty, inne) związanych z funkcjonowaniem nauki, działalnością statutową, konkursami na projekty itp. i przekazywanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych,
  • akceptacja zamówień wewnętrznych i obsługa faktur przychodzących w systemach komputerowych IMP PAN w ramach posiadanych uprawnień,
  • prowadzenie i rozliczanie wybranych krajowych projektów inwestycyjnych.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY