PL
EN

Activities in 1997-2001

Ocena działalności IMP PAN w Gdańsku dokonana przez Komisję Oceny Wydziału IV PAN

 

 

Poniżej przedstawiono wykazy wybranych osiągnięć i wdrożeń przemysłowych pracowników Instytutu. Osiągnięcia podzielono na dwie kategorie: osiągnięcia poznawcze i osiągnięcia utylitarne.

1. Osiągnięcia poznawcze

lata 1997 - 1999

 1. Komputerowa symulacja dynamiki dużych maszyn wirnikowych dla potrzeb pozyskiwania i modyfikacji wiedzy diagnostycznej w systemach nadzoru III generacji
 2. Obliczenia przepływów turbulentnych metodą funkcji gęstości prawdopodobieństwa
 3. Gazodynamiczny modulator wiązki promieniowania lasera CO2

2000 r.

 1. Analiza stabilności charakterystyk promieniowania lasera technologicznego cw CO2 dużej mocy
 2. Modelowanie i obliczenia przepływów turbulentnychz dodatkowymi zmiennymi skalarnymi
 3. Nieliniowa analiza wielopłatowych konstrukcji powłokowych na rozmaitości zawierającej grupę obrotów
 4. Charakterystyki generacyjne laserów technologicznych cw CO2 o mocy 1.2 i 3 kW
 5. Wieloskalowe modelowanie ciał stałych z mikrostrukturą

2001 r.

 1. Opracowanie elementów spektralnych do detekcji uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych
 2. Oddziaływanie elektrostatyczne swobodnych strug cieczy

2. Osiągnięcia utylitarne

lata 1997 - 1999

 1. Urządzenie laserowe do precyzyjnej obróbki materiałów
 2. Nowoczesny system monitoringu zawartości powietrza w skraplaczach turbin parowych
 3. DT200-1 System diagnostyczny dla turbozespołów energetycznych o mocy 200 MW
 4. Laserowa stereolitografia proszków metali dla przemysłu turbinowego
 5. Układ do diagnostyki parametrów promieniowania laserowego dużej mocy
 6. Obrabiarki laserowe MLT z laserami CO2 dużej mocy
 7. Technologia laserowego wycinania otworów profilowych w elementach turbin energetycznych

2000 r.

 1. Zastosowanie spektroskopii indukowanej laserem do czasowo-przestrzennych pomiarów stężeń NO w wyładowaniu koronowym używanym do dekompozycji tlenków azotu
 2. Metoda określania pola prędkości w warstwie przyściennej na kadłubie okrętu.

2001 r.

 1. Program komputerowy IZOSLEW do wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych wielkogabarytowych poprzecznych łożysk ślizgowych z kieszeniami lewarowymi i smarowaniem hybrydowym
 2. Doświadczalne badania szybkości usuwania zanieczyszczeń z powierzchni piaskowca gotlandzkiego przy użyciu lasera Nd:YAG

3. Wdrożenia przemysłowe

2000 r.

 1. Poprawa procesów wymiany energii w powierzchniowych wymiennikach ciepła
TO TOP