PL
EN

AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zatwierdziła do realizacji wniosek IMP PAN na realizację mobilności pracowników i doktorantów w ramach działania „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu”.
Uruchomienie projektu KA131 2021 umożliwiło rozpoczęcie naboru zgłoszeń na wyjazdy pracowników na wyjazdy szkoleniowe oraz doktorantów na praktyki.
Nabór zgłoszeń jest ciągły do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia należy składać do Koordynatora Erasmus+ IMP PAN pani dr inż. Agnieszki Pronobis-Prońskiej (apronobis(at)imp.gda(.)pl).

TO TOP