PL
EN

Maszyny Przepływowe

Dzieło Maszyny Przepływowe jest serią wydawniczą Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku założoną przez prof. Eustachego S. Burkę, zaplanowaną docelowo jako wydawnictwo zwarte, poświęcone oryginalnym opracowaniom monograficznym, mające za podstawę badania krajowe oraz osiągnięcia światowe, dotyczące teorii i badań doświadczalnych w dziedzinie mechaniki i termodynamiki przepływów w maszynach przepływowych, a więc: turbinach parowych, gazowych i wodnych, pompach, sprężarkach, pędnikach okrętowych, przekładniach i sprzęgłach hydrokinetycznych, urządzeniach strumieniowych i urządzeniach do bezpośredniej zmiany energii cieplnej na elektryczną.

W dziedzinie turbin parowych są to zatem zagadnienia konwersji energii w przepływie jedno- i dwufazowym w stopniach turbin wielkiej mocy z uwzględnieniem kondensacji pary w części wylotowej turbin. W turbinach gazowych są to m.in. zagadnienia przepływu gazu w układach łopatkowych i uszczelnieniach, problemy chłodzenia łopatek i korpusów. W dziedzinie maszyn hydraulicznych (turbin, pomp, sprzęgieł, przekładni i pędników okrętowych) są to zagadnienia przestrzennych przepływów nieustalonych i problemy kawitacji. W dziedzinie wszystkich maszyn wirnikowych – zagadnienia dynamiki wirników i łożysk.

Wielotomowe dzieło Maszyny Przepływowe jest unikatowym w Polsce i na świecie tak szerokim i wyczerpującym omówieniem problematyki występującej w maszynach przepływowych, jest ono ważnym czynnikiem w procesie kształcenia kadr naukowych i inżynierskich w Polsce.

Przyjęcie publikacji do druku w serii Maszyny Przepływowe odbywa się na podstawie pozytywnych recenzji od co najmniej dwóch specjalistów z danej dziedziny. Autorzy deklarują, iż publikowane prace są wynikiem ich twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Autorzy zobowiązani są uzyskać wszelkie konieczne zgody na wykorzystanie w publikacji wykresów, rysunków, zdjęć autorstwa osób trzecich.

Autorami publikacji wydawanych w Wydawnictwie IMP PAN są zarówno pracownicy z IMP PAN, jak i z innych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele przemysłu zajmujący się działalnością naukową.

 

Zamówienia na książki należy kierować na adres:
Redakcja Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych
Redaktor: dr Jarosław Frączak
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
tel.: (+58) 341 12 71 wew. 141, (+58) 52 25 141,
e-mail: redakcja(at)imp.gda(.)pl, jfrk(at)imp.gda(.)pl

Login

Nie pamiętam hasła.

  

TO TOP