PL
EN

Zgłoszenie pracy do publikacji

Zgłoszenia publikacji do druku odbywają się elektronicznie w formacie zaproponowanym przez Wydawnictwo (formatka dostępna poniżej). Do zgłoszenia należy dołączyć list z następującymi informacjami:

  • pełny tytuł publikacji,
  • lista autrów z afiliacjami,
  • adresy e-mailowe autorów,
  • adres kontaktowy wraz z numerem telefonu autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

W liście towarzyszącym należy zadeklarować, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany w żadnym języku, ani nie został zgłoszony do publikacji w innym wydawnictwie. 

Manuskrypty, które zostały wcześniej odrzucone lub wycofane na etapie odpowiedzi na recenzje mogą zostać zgłoszone powtórnie, o ile wypełniono główne żądania recenzentów odnośnie publikacji. W liście towarzyszącym należy zadeklarować, że manuskrypt jest zgłoszony powtórnie i dołączyć poprzedni numer referencyjny.

Wszyscy autorzy manuskryptu są solidarnie odpowiedzialni za zamieszczone w nim treści, wszyscy muszą wyrazić zgodę na publikację i przekazać jednemu z autorów prawo do korespondencji z Redakcją w ich imieniu. Autor odpowiedzialny za korespondencję przekazuje informacje uzyskane z Redakcji odnośnie statusu publikacji pozostałym Autorom na wszystkich etapach publikacji.

TO TOP