PL
EN

Maszyny Przepływowe

Straty przepływowe w turbinach cieplnych,
Wydawnictwo IMP PAN 2021, ISBN 978-83-66928-06-0
Erozja elementów maszyn przepływowych
Wydawnictwo IMP PAN 2019, ISBN: 978-83-88237-93-5
STUDIUM MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SILNIKÓW O OBIEGU STIRLINGA DO KOGENERACYJNYCH AGREGATÓW ZASILANYCH BIOPALIWAMI
Wydawnictwo IMP PAN 2013
PRZEPŁYWY NIEUSTALONE CIECZY W PRZEWODACH ZAMKNIĘTYCH
Wydawnictwo IMP PAN 2013
KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEPŁA I REGENATORY
Wydawnictwo IMP PAN 2012
SIŁOWNIE POWIETRZNO-PAROWE
Wydawnictwo IMP PAN 2009
NIEKLASYCZNY RACHUNEK OPERATORÓW W ZASTOSOWANIU DO UOGÓLNIONYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH
Wydawnictwo IMP PAN 2008
NIESTACJONARNE SIŁY AERODYNAMICZNE DZIAŁAJĄCE NA WIRNIK TURBINY PAROWEJ
Wydawnictwo IMP PAN 2007
DYNAMIKA WIRNIKÓW I ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
Wydawnictwo IMP PAN 2005
UOGÓLNIONE UKŁADY DYNAMICZNE W UJĘCIU RACHUNKU OPERATORÓW
Wydawnictwo IMP PAN 2003
NIEKTÓRE PROBLEMY MODELOWYCH BADAŃ NAPĘDOWYCH STATKÓW
OSSOLINEUM 2002
NIEKONWENCJONALNE URZĽDZENIA I SYSTEMY KONWERSJI ENERGII
OSSOLINEUM 1999
DYNAMICS OF STEAM TURBINE ROTOR BLADING. PART ONE: SINGLE BLADES AND PACKETS
OSSOLINEUM 1998
DYNAMICS OF STEAM TURBINE ROTOR BLADING. PART TWO: BLADED DISCS
OSSOLINEUM 1998
RUCH I WYMIANA CIEPŁA CIENKICH WARSTW CIECZY
OSSOLINEUM 1998
WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ B: ODWZOROWANIE KONFEREMNE
OSSOLINEUM 1996
GRAFIKA KOMPUTEROWA W ZAGADNIENIACH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
OSSOLINEUM 1996
DESIGN OF MARINE PROPELLERS. SELECTED PROBLEMS
OSSOLINEUM 1996
NIEKONWENCJONALNE METODY I URZĄDZENIA DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
OSSOLINEUM 1996
MODELOWANIE PROCESÓW CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYCH
OSSOLINEUM 1995
METROLOGIA TURBULENCJI PRZEPŁYWÓW
OSSOLINEUM 1995
TEORIA I BADANIA HYDRODYNAMICZNYCH POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
OSSOLINEUM 1994
PRZEPŁYWY TRANSONICZNE
OSSOLINEUM 1994
WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ A: PODSTAWOWE METODY NUMERYCZNE
OSSOLINEUM 1993
WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ C: METODY PRZYBLIŻONE ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH
OSSOLINEUM 1993
ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ PRZEPŁYWOWYCH METODAMI FUNKCJI SKLEJANYCH
OSSOLINEUM 1993
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE KADŁUBA I PĘDNIKA STATKU
OSSOLINEUM 1993
PODSTAWY TEORII MASZYN WIRNIKOWYCH W UJĘCIU JEDNOWYMIAROWYM
OSSOLINEUM 1992
ZAGADNIENIA TERMODYNAMIKI PARY WILGOTNEJ
OSSOLINEUM 1992
TURBINY PAROWE I GAZOWE
OSSOLINEUM 1992
NUMERYCZNE WYZNACZANIE TRÓJWYMIAROWYCH PRZEPŁYWÓW TURBULENTNYCH
OSSOLINEUM 1992
EROZJA ŁOPATEK TURBIN PAROWYCH
OSSOLINEUM 1991
TRAKTAT O ŚMIGŁACH
OSSOLINEUM 1991
WYKRESY ENTROPOWE DLA POWIETRZA, SPALIN I PRODUKTÓW ZGAZOWANIA WĘGLA
OSSOLINEUM 1990
WYKRESY ENTROPOWE DLA POWIETRZA, SPALIN I PRODUKTÓW ZGAZOWANIA WĘGLA - WYKRESY
OSSOLINEUM 1990
PODSTAWY TEORII PROFILÓW I PALISAD ŁOPATKOWYCH
OSSOLINEUM 1989
OBIEGI TERMODYNAMICZNE TURBIN CIEPLNYCH
OSSOLINEUM 1988
AERODYNAMIKA PALISAD ŁOPATKOWYCH
OSSOLINEUM 1988
WYMIANA CIEPŁA W TURBINACH CIEPLNYCH
OSSOLINEUM 1988
TO TOP