PL
EN

Monografie

W serii MONOGRAFII publikowane są oryginalne opracowania monograficzne w zakresie dyscyplin naukowych reprezentowanych w IMP PAN, tj. inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa i energetyka.

Przyjęcie publikacji do druku w serii monograficznej odbywa się na podstawie pozytywnych recenzji od co najmniej dwóch specjalistów z danej dyscypliny. Autorzy deklarują, iż publikowane prace są wynikiem ich twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Autorzy zobowiązani są uzyskać wszelkie konieczne zgody na wykorzystanie w publikacji wykresów, rysunków, zdjęć autorstwa osób trzecich.

Autorami publikacji są zarówno pracownicy z IMP PAN, jak i z innych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele przemysłu zajmujący się działalnością naukową.

 

Zamówienia na książki  należy kierować na adres:
Redakcja Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych
Redaktor: dr Jarosław Frączak,
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
tel.: (+58) 341 12 71 wew. 141, (+58) 52 25 141,
e-mail: redakcja@imp.gda.pl, jfrk@imp.gda.pl

Login

Nie pamiętam hasła.

  

TO TOP