PL
EN

Scientific Board

Editorial Committee
Editor in-Chief


Managing Editor


J. Kiciński, Institute of Fluid-Flow Machinery, Gdańsk, Poland, e-mail: kic(at)imp.gda(.)pl

J. Frączak, Institute of Fluid-Flow Machinery, Gdańsk, Poland, e-mail: jfrk(at)imp.gda(.)pl

Editorial Board

Jan Kiciński, Marcin Lackowski, Alicja Krella, Dariusz Kardaś, Mirosław Dors, Wiesław Ostachowicz, Piotr Lampart

Advisory Board

Adam Adamkowski, Gdańsk
Janusz Badur, Gdańsk

Krzysztof Badyda, Warszawa

Laszlo Baranyi, Miskolc
Ryszard Białecki, Gliwice
Tadeusz Chmielniak, Gliwice
Pedro Diez, Barcelona
Piotr Doerffer, Gdańsk
Uve Gampe, Dresden
Witold Elsner, Częstochowa
Michel Feidt, Nancy
Peter Horbaj, Košice
Anatol Jaworek, Gdańsk
Krzysztof Jesionek, Wrocław
Stefan Kaczmarczyk, Northampton
Zbigniew Kozanecki, Łódź
Janusz Kotowicz, Gliwice
Janusz Lewandowski, Warszawa
Martin Luxa, Praha]
Wojciech Nowak, Kraków
Jerzy Okrajni, Katowice 
Paolo Pennacchi, Milano
Jacek Pozorski, Gdańsk
Marek Pronobis, Gliwice
Andrey Rusanov, Kharkov
Andrzej Rusin, Gliwice
Romuald Rządkowski, Gdańsk
Marek Ściążko, Kraków
Gerard Śliwiński, Gdańsk
Jan Taler, Kraków
Damian Vogt, Stuttgart
Włodzimierz Wroblewski, Gliwice
Grzegorz Zboiński, Olsztyn

Editorial and publishing Office

IMP PAN Publishers (Wydawnictwa IMP), Institute of Fluid-Flow Machinery,
Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland, tel.: +48 58 52 25 141, fax: +48 58 34 16 144,
e-mail: redakcja(at)imp.gda(.)pl   jfrk(at)imp.gda(.)pl

TO TOP