PL
EN

Informacje Prawne - warunki korzystania z serwisu

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Strona internetowa Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/) zawiera treści i dokumenty chronione prawem autorskim jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich.

 

  1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów tekstowych i graficznych zawartych na stronie Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk https://www.imp.gda.pl/ i podstronach należą do Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk.

  2. Wszystkie znaki towarowe oraz logotypy jednostek naukowych i przedsiębiorstw zostały użyte tylko w celach informacyjnych, należą do ich właścicieli i są zastrzeżone i chronione wg ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

  3. Treść strony https://www.imp.gda.pl/ wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  4. Strony wskazywane w hiperłączach (linkach) oraz odsyłacze obrazkowe, nie będące własnością Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/), są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.

  5. Zachęcamy, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/), lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia.

  6. Nie jest dopuszczalne ustanawianie hiperłączy (linków) na stronę Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/), lub jej podstron, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich.

  7. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków do strony Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/) na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

  8. Informacje prezentowane na stronach witryny Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (https://www.imp.gda.pl/) służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy.

Login

Nie pamiętam hasła.

  

TO TOP