PL
EN

PlasTEP - Plasma for Environment Protection

plastepPlasTEP

Plasma for Environment Protection

The project aims to promote the plasma technology
in environmental protection of the Baltic Sea Region.

 

BIOENERGY PROMOTION

bio


BIOENERGY PROMOTION

The project promotes the use of Bioenergy
in the Baltic Sea Region

PEA - Public Energy Alternative

bioPEA - Public Energy Alternative

We promote alternative energy sources

Project no. UDA-POIG.01.03.01-22-078/09

SHM system based on Lamb waves propagation analysis

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Key Project nr POIG.01.01.02-00-013/08

Monitoring of Technical State of Construction
and Evaluation of its Lifespan (MONIT)

 

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Indywidualny Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-015/08


Nowoczesne technologie materiałowe
stosowane w przemyśle lotniczym

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP