PL
EN
Baltic Eco-Energy Cluster
Green Alternative
for the Northern Poland Macroregion

WZORCOWE BIZNESPLANY Z DZIEDZINY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Poniżej zamieszczamy streszczenia biznesplanów, osoby zainteresowane uzyskaniem pełnej treści dokumentów prosimy o kontakt z biurem Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. 

1.

Wytwarzanie energii elektrycznej i / lub ciepła z wykorzystaniem biomasy lub biogazu

2.

Elektrownia wiatrowa

3.

Elektrownia wodna o mocy do 10MW

4.

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych

TO TOP