PL
EN
Baltic Eco-Energy Cluster
Green Alternative
for the Northern Poland Macroregion

ZREALIZOWANE USŁUGI DORADCZE

Uprzejmie informujemy, iż w ramach zrealizowanego projektu RPO 1.5.2 świadczyliśmy 105 usług doradczych dla około 20 partnerów Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Do wybranych usług doradczych sporządzone zostały szczegółowe raporty w formie opracowań, zainteresowanych odsyłamy tutaj

NIEODPŁATNE USŁUGI DORADCZE (NABÓR ZAKOŃCZONO)

Uprzejmie informujemy, że do stycznia 2013 r. członkowie BKEE będą mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa w zakresie problematyki odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem ochrony środowiska, w aspektach technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych. Doradztwo będzie nieodpłatne, jedynym ograniczeniem są zasady pomocy de minimis, co oznacza, że łączna kwota pomocy dla danego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro w ciągu trzech lat.
Do pobrania załączamy dokument „Zasady realizacji usług doradczych” w którym zawarte są ogólne zasady i procedury usług doradczych oferowanych przez ekspertów z Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

v.11.12.2012

Zasady realizacji usług doradczych

Załącznik nr 2 - Zamówienie usługi doradczej

TO TOP