PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Konsorcjum

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter, projekt realizowany jest przez konsorcjum czterech jednostek naukowych.

Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk

80-231 Gdańsk, ul. J. Fiszera 14 (Lider Konsorcjum)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Instytut Energetyki
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27

 

eu

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

TO TOP