PL
EN

Fundusze strukturalne 2014 - 2020

NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

02.07.2020 - 1/NO/4.1/2020

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór" Akronim: MIZDRA w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

Załączniki:


1. Karta zgłoszenia partnera, DOC

2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

06.05.2019 - 4/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Innowacyjna przechowalnia warzyw i owoców – IMP 2022” Akronim: ECO COLD STORAGE 2022 w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

06.05.2019 - 3/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego” Akronim: KompInnoPomp w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

06.05.2019 - 2/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Niskoemisyjny Kocioł na Biomasę Niedrzewną o mocy do 25kW zintegrowany z Elektrostatycznym Separatorem cząstek” Akronim: NIKOBIONES w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

24.04.2019 - 1/NO/4.1/2019

Otwarty nabór partnera konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowoczesnych, zunifikowanych konstrukcji turbin Kaplana w wielowariantowych zabudowach” Akronim: TKapPro w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia partnera, DOC
2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

21.05.2018 - 7/NO/4.1.4/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Niskoemisyjny Kocioł Domowy o mocy do 50kW zintegrowany z Elektrostatycznym separatorem cząstek stałych”, akronim: NIKODEL w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursie_1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

16.04.2018 - 6/NO/4.1.2/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego”, akronim: KompInnoPomp w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursie_1/4.1.2/2018_RANB w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

5.04.2018 - 5/NO/4.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „System monitorowania stanu technicznego kluczowych elementów wiertni poszukiwawczych i instalacji wydobywczych węglowodorów”, akronim: SYSWIERT w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

3.04.2018 - 4/NO/4.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Elektrostatyczne urządzenie filtracyjne do stanowisk pracy”, akronim: ELFILTR w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

23.03.2018 - 3/NO/1/4.1.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt.: „Opracowanie technologii odzysku i konwersji ciepła odpadowego na tłoczniach gazu”, akronim: ORC 90 w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursie_1/4.1.1/2018_INGA w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

8.03.2018 - 2/NO/1/4.1.2/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Elementy kompozytowe i system monitorowania stanu technicznego w konstrukcji innowacyjnego układu pompowego”, akronim: KompInnoPomp w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1.2 "Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

2.02.2018 - 1/NO/4.1/2018

Otwarty nabór partnera/-ów konsorcjum do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, „Trójmodułowy, bezpieczny, cichy i innowacyjny dwu-wirnikowy wiatrak o osi pionowej”, akronim: 3-PioWiat w ramach Konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe".

 1. OGŁOSZENIE

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenie partnera, DOC
 2. Kryteria wyboru partnera konsorcjum, PDF
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, DOC
 4. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy kandydatem na partnera konsorcjum a liderem, DOC
 5. Deklaracja kandydata na partnera konsorcjum, DOC

Archiwum

TO TOP