PL
EN

Publications

 1. Altenbach H., Cheng A., Gao X., Kostikov А., Kryllowicz W., Lampart P., Popov V., Rusanov A., Syngellakis S., Advances in Mechanical and Power Engineering, (2022), ISBN/ISSN: 978-3-031-18486-4
 2. Amiri M., Mikielewicz J., Mikielewicz D., CO2 capture using steam ejector condenser under electro hydrodynamic actuator with non-condensable gas and cyclone separator: A numerical study, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 329 (2023), pp. 125236 ISBN/ISSN: 1383-5866
 3. Główka M., Wójcik J., Boberski P., Białecki T., Gawron B., Skolniak M., Suchocki T., Sustainable aviation fuel – Comprehensive study on highly selective isomerization route towards HEFA based bioadditives, RENEWABLE ENERGY, 220 (2023), pp. 119696 ISBN/ISSN: 0960-1481
 4. Januszewicz K., Hunicz J., Kazimierski P., Rybak A., Suchocki T., Duda K., Mikulski M., An experimental assessment on a diesel engine powered by blends of waste-plastic-derived pyrolysis oil with diesel, ENERGY, 281 (2023), pp. 128330 ISBN/ISSN: 0360-5442
 5. Klonowicz P., Bagiński P., Andrearczyk A., Klimaszewski P., Jędrzejewski Ł., Witanowski Ł., Suchocki T., Zaniewski D., Promieniowa sprężarka chłodnicza, Patent PL .242547
 6. Krzemianowski Z., Kaniecki M., Low-head high specific speed Kaplan turbine for small hydropower – design, CFD loss analysis and basic, cavitation and runaway investigations: A case study, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 276 (2023), pp. 116558 ISBN/ISSN: 0196-8904
 7. Lewandowski M., Lewandowski S., Steller J., Trojanowska K., Uwarunkowania, potrzeby i kierunki rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej, (2023), pp. 413-421 ISBN/ISSN: 0013-7294
 8. Madejski P., Banasiak K., Ziółkowski P., Mikielewicz D., Mikielewicz J., Kuś T., Karch M., Michalak P., Amiri M., Dąbrowski P., Stasiak K., Subramanian N., Ochrymiuk T., Development of a spray-ejector condenser for the use in a negative CO2 emission gas power plant, ENERGY, 283 (2023), pp. 129163 ISBN/ISSN: 0360-5442
 9. Matysko R., NH3–H2O absorption refrigeration systems, XXV Jubileuszowy Zjazd Termodynamików 11-14 września 2023, Gdańsk, Książka Referatów, (2023), pp. 207-210 ISBN/ISSN: 978-83-7348-895-3
 10. Matysko R., Wiśniewska W., Remote Thermal Signature Point Target Acquisition System Using Continuous PID Algorithm and Thermal Image Filtration for UAV Systems, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, 14/(2023), pp. 19-34 ISBN/ISSN: 2081-5891
 11. Mikielewicz J., Mikielewicz D., Comparison of traditional district heating with low temperature district heating systems featuring organic Rankine cycle and heat pump, ENERGY, 281 (2023), pp. 128347 ISBN/ISSN: 0360-5442
 12. Mikielewicz D., Amiri M., Klugmann M., Mikielewicz J., A novel concept of enhanced direct-contact condensation of vapour- inert gas mixture in a spray ejector condenser, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 216 (2023), pp. 124576 ISBN/ISSN: 0017-9310
 13. Mikielewicz J., Mikielewicz D., Wpływ termodynamiki na rozwój techniki i nauki, XXV Jubileuszowy Zjazd Termodynamików 11-14 września 2023, Gdańsk, Książka Referatów, (2023), pp. 211-214 ISBN/ISSN: 978-83-7348-895-3
 14. Safonov V., Zykova A., Steller J., Tolmachova G., Donkov N., Effect of carbon content on resistance to cavitation erosion of Cr-C coatings deposited by Arc PVD method. XXII International Conference and School on Quantum Electronics (ICSQE 2022), Journal of Physics: Conference Series 2487 (2023) 012034 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2487/1/012034
 15. Witanowski Ł., Ziółkowski P., Klonowicz P., Lampart P., A hybrid approach to optimization of radial inflow turbine with principal component analysis, ENERGY, 272 (2023), pp. 127064 ISBN/ISSN: 0360-5442
 16. Zaniewski D., Klimaszewski P., Klonowicz P., Witanowski Ł., Lampart P., Jędrzejewski Ł., Suchocki T., Organic Rankine cycle turbogenerator cooling – Optimization of the generator water jacket heat exchange surface, APPLIED THERMAL ENGINEERING, 223 (2023), pp. 120041 ISBN/ISSN: 1359-4311
 17. Zaniewski D., Klonowicz P., Lampart P., Kompaktowy turbo-ekspander jednowieńcowy o promieniowym kierunku przepływu, Patent PL PL435220
 18. Żywica G., Olszewski A., Bagiński P., Andrearczyk A., Żochowski T., Klonowicz P., Theoretical analysis and experimental tests of tilting pad journal bearings with shoes made of polymer material and low-boiling liquid lubrication, TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 189 (2023), pp. 108991 ISBN/ISSN: 0301-679X
 1. Kardaś D., Klonowicz P., Polesek-Karczewska S., Żywica G., Aspekty techniczne małej siłowni gazowej na biomasę ze szczególnym uwzględnieniem wysokotemperaturowego pieca powietrznego, Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIV Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2022, Prace Naukowe, Monografie, Konferencje, Vol. 52 (2022), pp. 1-13, ISBN/ISSN: 978-83-64497-05-6
 2. Kardaś D., Polesek-Karczewska S., Klonowicz P., Żywica G., Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z paliwa stałego wykorzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle oraz recyrkulację spalin, Patent RP
 3. Kardaś D., Polesek-Karczewska S., Klonowicz P., Żywica G., Sposób wytwarzania energii elektrycznej z paliwa stałego wykorzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle, Patent RP
 4. Kazimierski P., Januszewicz K., Godlewski W., Fijuk A., Suchocki T., Chaja P., Barczak B., Kardaś D., The Course and the Effects of Agricultural Biomass Pyrolysis in the Production of High-Calorific Biochar, Materials, 15 (2022), 1038 ISBN/ISSN: 1996-1944
 5. Krakos (Podwin) A., Janicka A., Molska J., Zawiślak M., Lizanets D., Białecki T., Gawron B., Suchocki T., Microfluidic-assisted toxicity studies of jet fuels on environmental microorganisms – Towards new lab-on-a-chip sensing applications, MEASUREMENT, 204 (2022), pp.112037, ISBN/ISSN: 0263-2241
 6. Matysko R., Wiśniewska W., Regulatory i sterowniki pracy mebli chłodniczych w sklepach i supermarketach, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 1/2022, pp. 60-63 ISBN/ISSN: 1425-9796
 7. Matysko R., Wiśniewska W., Niekonwencjonalne metody odzysku ciepła w układach przemysłowych, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 1/2022, pp. 40-45, ISBN/ISSN: 1425-9796
 8. Matysko R., Dutkowski K., Orłowska M., Magazyny ciepła − przybliżone obliczenia i wdrożenia, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 11-12/2021, pp. 41-43, ISBN/ISSN: 1425-9796
 9. Matysko R., Wiśniewska W., Syntetyczne czynniki chłodnicze o niskim GWP do zastosowań w chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 4/2022, pp. 46-49 ISBN/ISSN: 1425-9796
 10. Matysko R., Wiśniewska W., Schab M., Możliwości poprawy efektywności energetycznej instalacji WMA, Nowa Energia, 3/2022, pp. 16-21 ISBN/ISSN: 1899-0886
 11. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Analysis of Organic Rankine Cycle efficiency and vapor generator heat transfer surface in function of the reduced pressure, ENERGY, 261, Part B (2022), 125329,  ISBN/ISSN: 0360-5442
 12. Mikielewicz J., Ochrymiuk T., Cenian A., Comparison of traditional with low temperature district heating systems based on organic Rankine cycle, ENERGY, 245 (2022), pp. 123280 ISBN/ISSN: 0360-5442
 13. Mikulski M., Hunicz J., Duda K., Kazimierski P., Suchocki T., Rybak A., Tyre pyrolytic oil fuel blends in a modern compression ignition engine: A comprehensive combustion and emissions analysis, FUEL, 320 (2022), 123869, ISBN/ISSN: 0016-236
 14. Suchocki T., Kazimierski P., Lampart P., Januszewicz K., Białecki T., Gawron B., Janicka A., A comparative study of pentanol (C5 alcohol) and kerosene blends in terms of gas turbine engine performance and exhaust gas emission, FUEL, 334, Part 2 (2023), 126741, ISBN/ISSN: 0016-2361
 15. Wiśniewska W., Matysko R., Stress Calculations of Heat Storage Tanks, Materials, 15(5) (2022), pp. 1647 ISBN/ISSN: 1996-1944
 16. Wiśniewska W., Matysko R., Możliwości i sposoby odzysku oraz magazynowania chłodu, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 7/2022, pp. 68-71, ISBN/ISSN: 1425-9796
 17. Wiśniewska W., Matysko R., Systemy wody lodowej chłodzone powietrzem, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 7/2022, pp. 28-33, ISBN/ISSN: 1425-9796
 18. Witanowski Ł., Breńkacz Ł., Szewczuk-Krypa N., Drosińska-Komor M., Puchalski B., Comparable analysis of PID controller settings in order to ensure reliable operation of active foil bearings, Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 24(2) (2022), pp. 377-385, ISBN/ISSN: 1507-2711
 19. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., Klimaszewski P., Suchocki T., Jędrzejewski Ł., Zaniewski D., Ziółkowski P., Impact of rotor geometry optimization on the off-design ORC turbine performance, ENERGY, 265 (2023), 126312, ISBN/ISSN: 0360-5442
 20. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., Ziółkowski P., Multi-objective optimization of the ORC axial turbine for a waste heat recovery system working in two modes: cogeneration and condensation, ENERGY, 264 (2023), 126187, ISBN/ISSN: 0360-5442
 21. Zhou L., Hang J., Bai L., Krzemianowski Z., El-Emam M., Yasser E., Agarwal R., Application of entropy production theory for energy losses and other investigation in pumps and turbines: A review, APPLIED ENERGY, 318 (2022), 119211 ISBN/ISSN: 0306-2619
 1. Dolna O., Matysko R., Wiśniewska W., 2021, Control Process Modelling of Thermodynamic Systems Containing a Thermal Energy Storage Tank, AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, Vol. 12/1, pp. 24-42, 10.17274/AEZ.2021.43.02.
 2. Dolna O., Mikielewicz J., Rolka P., 2021, Analytical studies on deposition and entrainment present in the Venturi nozzle two-phase flow, International Journal of Energy and Environmental Engineering, Vol. 12/3, doi: 10.1007/s40095-021-00385-1.
 3. Jankowski M., Klonowicz P., Borsukiewicz A., 2021, Multi-objective optimization of an ORC power plant using one-dimensional design of a radial-inflow turbine with backswept rotor blades, ENERGY, Vol. 237, doi: 10.1016/j.energy.2021.121506.
 4. Kazimierski P., Hercel P., Suchocki T., Smoliński J., Pladzyk A., Kardaś D., Łuczak J., Januszewicz K., 2021, Pyrolysis of Pruning Residues from Various Types of Orchards and Pretreatment for Energetic Use of Biochar, Materials, Vol. 14/11, doi: 10.3390/ma14112969.
 5. Klimaszewski P., Klonowicz P., Lampart P., Witanowski Ł., Zaniewski D., Jędrzejewski Ł., Suchocki T., 2020, Design and performance analysis of ORC centrifugal pumps, Archives of Thermodynamics, Vol. 41/4, pp. 203-222.
 6. Lampart P., 2021, Straty przepływowe w turbinach cieplnych, Seria Maszyny Przepływowe, Tom 36, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-66928-06-0.
 7. Mikielewicz J., Dolna O., Kwidziński R., 2021, Diffusive-interial droplet separation model from two-phase flow, Archives of Thermodynamics, Vol. 42/3, pp. 141-158.
 8. Musiał A., Antczak Ł., Jędrzejewski Ł., Klonowicz P., 2021, Analysis of the use of waste heat from a glass melting furnace for electricity production in the organic Rankine cycle system, Archives of Thermodynamics, Vol. 42/1, pp. 15-33.
 9. Rusanov A., Rusanov R., Klonowicz P., Lampart P., Żywica G., Borsukiewicz A., 2021, Development and Experimental Validation of Real Fluid Models for CFD Calculation of ORC and Steam Turbine Flows, Materials, Vol.14/22, doi: 10.3390/ma14226879.
 10. Wajs J., Kura T., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Mikielewicz J., 2022, Numerical analysis of high temperature minichannel heat exchanger for recuperative microturbine system, ENERGY, Vol. 238, Part A, doi: 10.1016/j.energy.2021.121683.
 11. Zaniewski D., Klimaszewski P., Klonowicz P., Lampart P., Witanowski Ł., Jędrzejewski Ł., Suchocki T., Antczak Ł., 2021, Performance of the honeycomb type sealings in organic vapour microturbines, ENERGY, Vol. 226, doi: 10.1016/j.energy.2021.120242.
 1. Andrearczyk A., Bagiński P., Klonowicz P., Numerical and experimental investigations of a turbocharger with a compressor wheel made of additively manufactured plastic, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 178 (2020), 105613 (1-10)
 2. Breńkacz Ł., Witanowski Ł., Drosińska-Komor M., Szewczuk-Krypa N., Research and applications of active bearings: A state-of-the-art review, MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 151 (2020), 107423
 3. Dutkowski K., Matysko R., Zawiesiny mikrokapsułkowanego PCM w obiegach pośredniczących systemów klimatyzacyjnych, Chłodnictwo & Klimatyzacja, (2020), pp. 40-43
 4. Gawron B., Białecki T., Janicka A., Suchocki T., Combustion and Emissions Characteristics of the Turbine Engine Fueled with HEFA Blends from Different Feedstocks, ENERGIES, 13/ (2020), 1277 (1-12)
 5. Głuch S., Ziółkowski P., Witanowski Ł., Stajnke M., Ziółkowski P., Badur J., On design and analysis of flow characteristics of the last stage of gas-steam turbine, Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, (2020), pp.1125-1136 ISBN/ISSN: 978-83-61506-54-6
 6. Januszewicz K., Kazimierski P., Suchocki T., Kardaś D., Lewandowski W., Klugman-Radziemska E., Łuczak J., Waste Rubber Pyrolysis: Product Yields and Limonene Concentration, Materials, 13 (2020), 4435
 7. Klimaszewski P., Klonowicz P., Lampart P., Witanowski Ł., Zaniewski D., Suchocki T., Jędrzejewski Ł., Design and performance analysis of ORC centrifugal pumps, Arch. Thermodynamics, Vol. 15 (2020), No. 4, pp. 203-222
 8. Lampart P., Klonowicz P., Gliński M., Jędrzejewski Ł., Witanowski Ł., Suchocki T., Zaniewski D., Klimaszewski P., Biogazowe i biomasowe kogeneracyjne układy ORC dla zasilania niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych (ORC systems powered by biogas or biomass for low temperature district heating applications), VII Bałtic Biogas Forum, Gdańsk, 22-23 września 2020.
 9. Matysko R., Dyczkowska M., Model matematyczny dynamiki cieplnej budynku ogrzewanego ogniwem paliwowym PE, Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 2, (2020), pp. 267-285
 10. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Modelling of heat transfer in supercritical pressure recuperators, ENERGY, (2020), 118251
 11. Rybiński W., Mikielewicz J., Statistical Determination of the Experimental Channels Clogging Rates in Mini- and Microchannel Heat Exchangers, JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 142 (2020), 022003 (1-7)
 12. Suchocki T., Witanowski Ł., Lampart P., Kazimierski P., Januszewicz K., Gawron B., Experimental investigation of performance and emission characteristics of a miniature gas turbine supplied by blends of kerosene and waste tyre pyrolysis oil, ENERGY, 215, Part A (2021), 119125
 13. Wajs J., Kura T., Mikielewicz D., Fornalik-Wajs E., Mikielewicz J., Numerical analysis of high temperature minichannels heat exchanger performance, Proceedings of the 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, (2020), pp. 351-362 ISBN/ISSN: 978-83-61506-54-6
 14. Witanowski Ł., Wielokryterialna optymalizacja sprawnościowa układów przepływowych turbin cieplnych z wykorzystaniem algorytmów hybrydowych,  Rozprawa doktorska IMP PAN.
 15. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., Suchocki T., Jędrzejewski Ł., Zaniewski D., Klimaszewski P., Optimization of an axial turbine for a small scale ORC waste heat recovery system, ENERGY, 205 (2020), 118059 (1-18)

 

 

 1. Dolna O., Mikielewicz J., 2019, Separation of droplets in the field of a boundary layer, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 92/5, pp. 1201-1206, ISBN/ISSN: 1062-0125,
 2. Dolna O., Mikielewicz J., 2019, The ground impact on an ultra-low and low-temperature district heating operation, RENEWABLE ENERGY, Vol. 146, pp. 1232-1241, ISBN/ISSN: 0960-1481 10.1016/j.renene.2019.07.048,
 3. Dutkowski K., Orłowska M., Matysko R., 2019, Transkrytyczne i podkrytyczne układy chłodnicze pracujące w oparciu o czynnik R744, Chłodnictwo i Klimatyzacja, pp. 32-35, ISBN/ISSN: 1425-9796
 4. Jakubowski M., Stachnik M., Sterczyńska M., Matysko R., Piepiórka-Stepuk J., Dowgiałło A., Ageev O., Knitter R., CFD analysis of primary and secondary flows and PIV measurements in whirlpool and whirlpool kettle with pulsatile filling: Analysis of the flow in a swirl separator, JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, Vol. 258, pp. 27-33, ISBN/ISSN: 0260-8774, doI: 10.1016/j.jfoodeng.2019.04.003
 5. Jędrzejewski Ł., Lampart P., Turbina Tesli dla układów ORC pracujących z czynnikami niskowrzącymi i średniotemperaturowymi, Patent RP, PL422704
 6. Klimaszewski P., Zaniewski D., Witanowski Ł., Jędrzejewski, Ł., Klonowicz P., Lampart P., 2019, A case study of working fluid selection for a small-scale waste heat recovery ORC system, ARCHIVES OF THERMODYNAMICS, Vol. 40, No. 3, pp. 159-180, DOI: 10.24425/ather.2019.129999.
 7. Klonowicz P., Witanowski Ł., Suchocki T., Jędrzejewski Ł, Lampart P., 2019, Selection of optimum degree of partial admission in a laboratory organic vapour microturbine, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol. 202, doi: 10.1016/j.enconman.2019.112189.
 8. Matysko R., Mikielewicz J., 2019, Theoretical model and experimental studies on time response of thermistor temperature sensors during their contact with the skin surface of index finger, Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer, Vol. 1, pp. 534- ISBN/ISSN: 978-83-7365-513-3
 9. Mikielewicz D., Mikielewicz J., 2019, Analiza porównawcza pracy kotła kondensacyjnego i tradycyjnego wyposażonych w mikrosiłownię ORC, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, pp. 242-245, ISBN/ISSN: 1231-188X
 10. Mikielewicz J., Matysko R., 2019, Analiza obiegów termodynamicznych opartych na acetonie, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, ISBN/ISSN: 1231-188X
 11. Rybiński W., Mikielewicz J., 2019, STATISTICAL METHOD FOR EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE CHANNELS CLOGGING RATE IN MINI- OR MICROCHANNEL HEAT EXCHANGERS, Proc. 5th Int. Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering
 12. Zaniewski D., Klimaszewski P., Witanowski Ł., Jędrzejewski, Ł., Klonowicz P., Lampart P., 2019, Comparison of an impulse and a reaction turbine stage for an ORC power plant, ARCHIVES OF THERMODYNAMICS, Vol. 40, No. 3, pp. 137-157, DOI: 10.24425/ather.2019.129998.
 13. Żabski J., Gumkowski S., Analysis of a possible application of a small power plant in the Organic Rankine Cycle, which apply waste heat from a combustion engine, Eco-Energetics: Technologies, Environment, Law and Economy, 1 (2019), pp. 127-136
 1. Drożyński Z., 2018, Steam condensation analysis in a large power plant condenser, Archives of Thermodynamics, Vol. 39, No. 4, pp. 3-32.
 2. Gumkowski S., Czerwiński W., Lampart P., Urządzenie do suszenia zrębków i trocin, Patent RP, P.405806
 3. Kaczmarczyk T., Żywica G., Klonowicz P., 2018, Zastosowanie prądnic z magnesami trwałymi do budowy mikroturbogeneratorów ORC, Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 2/2018, pp. 79-85.
 4. Lampart P., Adjustable (rotated) stator blade aerodynamics in adaptive control of extraction/condensing turbines, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 2018, pp. 41-52
 5. Lampart P., Witanowski Ł., Klonowicz P., 2018, Efficiency Optimisation of Blade Shape in Steam and ORC Turbines, Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 22, pp. 553-564.
 6. Lampart P., Witanowski Ł., Klonowicz P., 2018, Wielokryterialna optymalizacja sprawnościowa układów przepływowych turbin energetyki zawodowej i rozproszonej, Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń, Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecie pracy naukowej prof. dra hab. inż. Jana Kicińskiego, Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, pp. 171-197.
 7. Matysko R., 2018, Energetic efficiency of the combined ORC and gas turbine installation powered by the anaerobic sewage, Archives of Thermodynamics, Vol. 39, No. 4, pp. 71-83.
 8. Matysko R., 2018, Ground as a source of heat for heat pumps, Journal of Mechanical and Energy Engineering, Vol. 2/2, pp. 131-138
 9. Matysko R., 2018, Naturalne czynniki chłodnicze w kontekście ich zastosowania w chłodnictwie komercyjnym, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 4/2018, pp. 30-33
 10. Matysko R., 2018, Oleje chłodnicze dla nowych oraz naturalnych czynników chłodniczych, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 5/2018, pp. 54-57
 11. Matysko R., 2018, Transient model of heat pump cycle, Journal of Mechanical and Energy Engineering, Vol. 2/2, pp. 139-146.
 12. Matysko R., Dyczkowska M., Thermal dynamics of a building, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, (2018), pp. 31-40
 13. Matysko R., Lackowski M., Krzemiński E., 2018, Badania zaworu kulowego zintegrowanego z kryzowym systemem pomiarowym, Rocznik Ochrona Środowiska, Vol. 20, pp. 1727-1745.
 14. Matysko R., Strońska H., 2018, Modelowanie systemów cieplno-przepływowych. Część I - Parametry ustalone w czasie, Wydawnictwo IMP PAN, ISBN 978-83-88237-84-3
 15. Matysko R., Strońska H., 2018, Modelowanie systemów cieplno-przepływowych. Część II - Parametry nieustalone w czasie, Wydawnictwo IMP PAN, ISBN 978-83-88237-84-4.
 16. Skarpetowski B., Stępniak D., Lampart P., Mieszalnik paliwa gazowego do silników spalinowych, Patent RP, P.410788
 17. Skarpetowski B., Stępniak D., Lampart P., Suchocki T., Instalacja mieszalnikowa dla turbiny gazowej, Patent RP, P.410788
 18. Szymaniak M., 2018, Steam turbine stage modernisation in front of the extraction point, Polish Maritime Research, Vol. 25/2, pp. 116-122.
 19. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., 2018, 3D Shape Optimisation of a Low Pressure Turbine Stage, Int. J. Energy Production and Management, Vol. 3 (2018), Issue 1, pp. 10-21, doi 10.2495/EQ-V3-N1-10-21.
 20. Żabski J., Lampart P., Gumkowski S., 2018, Biomass drying: Experimental and numerical investigations, Arch. Thermodynamics, Vol. 39, No. 1, 39-73.
 1. Kardaś D., Lampart P., Żywica G.,
  Prowincjonalne źródła mocy,
  Magazyn instalatora, (2017), pp. 34-35, ISBN/ISSN: 1505-8336
 2. Kardaś D., Żywica G., Klonowicz P.,
  Mała energetyka domowa,
  Nowa Energia, (2017), pp. 40-43, ISBN/ISSN: 1899-0886
 3. Klonowicz P., Witanowski Ł., Jędrzejewski Ł., Suchocki T., Lampart P.,
  A turbine based domestic micro ORC system,
  4TH INTERNATIONAL SEMINAR ON ORC POWER SYSTEMS Book Series: Energy Procedia, 129 (2017), pp. 923-930, ISBN/ISSN: 1876-6102,
 4. Matysko R.,
  Bilans energetyczny ogniwa paliwowego SOFC,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 48 (2017), pp. 106-111, ISBN/ISSN: 0137-3676
 5. Matysko R.,
  Wentylacja hal produkcyjnych, odciągi miejscowe,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, (2017), pp. 92-95, ISBN/ISSN: 1425-9796
 6. Rusanov R., Szymaniak M., Rusanov A., Lampart P.,
  Development of the 500 kW and 1 MW ORC turbine flow parts,
  Проблемы машиностроения, 20, 3 (2017), pp. 12-19. ISBN/ISSN: 0131-2928,
 7. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P.,
  3D Shape Optimisation of a Low Pressure Turbine Stage,
  WITTransactions on Ecology and the Environment; Energy and Sustainability VII, 224 (2017), ISBN/ISSN: 978-1-78466-221-9
 1. Gumkowski S., Żabski J., Lampart P., 2016,
  Suszenie biomasy: analiza teoretyczna i badania eksperymentalne,
  Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, pp. 203-232 ISBN/ISSN: 978-83-89762-79-5
 2. Gumkowski S., Lampart P., Żabski J., 2016,
  Badania eksperymentalne procesu suszenia zrębków,
  Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 15, pp. 193-214, ISBN/ISSN: 1896-2505
 3. Gumkowski S., Żabski J., Lampart P., 2016,
  Badania eksperymentalne procesu suszenia zrębków, w: Układy zgazowania biomasy i odpadów rolniczych, przemysłowych i miejskich, pp. 167-185, Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-88237-57-7
 4. Klonowicz P., Karwacki J., Szcześniak A., Kwidziński R., 2016,
  Wstępna analiza parametrów pracy turbosprężarki urządzenia chłodniczego pracującego w układzie trigeneracyjnym pod kątem doboru czynnika roboczego,
  XLVII DNI CHŁODNICTWA, pp. 107-117, ISBN/ISSN: 978-83-925055-8-7.
 5. Klonowicz P., Surwiło J., Witanowski Ł., Suchocki T., Kozanecki Z., Lampart P., 2016,
  Design and numerical study of turbines operating with MDM as working fluid,
  Open Engineering, Vol. 5, pp. 485-499, ISBN/ISSN: 2391-5439.
 6. Klonowicz P., Witanowski Ł., Lampart P., 2016,
  Projekt i charakterystyka regulacyjna turbiny przeznaczonej do pracy w niskociśnieniowych układach UWCAES,
  Mechanik, pp. 738-739, ISBN/ISSN: 0025-6552.
 7. Klonowicz P., Witanowski Ł., Jędrzejewski Ł., Suchocki T., Surwiło J., Stępniak D., 2016,
  Wstępna analiza potencjału zasobników energii typu UWCAES w Zatoce Gdańskiej,
  Rynek Energii, pp. 100-107, ISBN/ISSN: 1425-5960
 8. Kozanecki Z., Klonowicz P., Kiciński J., Żywica G., Bykuć S., Ihnatowicz E., 2016,
  Wzór użytkowy pt. Mikroturbina parowa (nr W.123164), Urząd Patentowy RP
 9. Lackowski M., Karwacki J., Przybyliński T., Heda Ł., Kluska J., Cenian A., Lampart P., 2016,
  Pomiar charakterystyk instalacji kogeneracyjnej pracującej w układzie ze zgazowarką biomasy w Szepietowie, w: Układy zgazowania biomasy i odpadów rolniczych, przemysłowych i miejskich, pp. 139-166, Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-88237-57-7
 10. Lampart P., Szymaniak M., Jędrzejewski Ł., Surwiło J., 2016,
  Badania zasilania częściowego w turbinach parowych i ORC,
  Turbiny Cieplne Teoria Konstrukcja Eksploatacja, pp. 199-208, ISBN/ISSN: 978-83-7880-379-9
 11. Matysko R., 2016,
  Dry-coolery w układach klimatyzacji,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, Nr. 7, pp. 24-26, ISBN/ISSN: 1425-9796
 12. Matysko R., 2016,
  Rozdział strat ciśnienia w wentylacji przemysłowej,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, Nr. 6, pp. 86-89, ISBN/ISSN: 1425-9796
 13. Matysko R., 2016,
  Pompa ciepła w hybrydowych systemach klimatyzacji i ogrzewnictwa,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, Nr. 4, pp. 34-39, ISBN/ISSN: 1425-9796
 14. Mikielewicz D., Matysko R., 2016,
  Chłodnicze układy absorpcyjne LiBr-H2O i NH3-H2O,
  Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej, Nr. 3, pp. 24-32, ISBN/ISSN: 0009-4919
 15. Rusanov A., Lampart P., Pashchenko N., Rusanov R., 2016,
  Modelling 3D steam turbine flow using thermodynamic properties of steam IAPWS-95,
  Polish Maritime Research, Vol. 23, pp. 61-67, ISBN/ISSN: 1233-2585
 16. Rusanov R., Klonowicz P., Rusanov A., Lampart P., Szymaniak M., Chugay M., Pashchenko N., 2016,
  РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ORC УСТАНОВКИ,
  ВЕСТНИК ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ, pp. 139-147, ISBN/ISSN: 1727-0219
 17. Rusanov A., Moiseev S., Burniashev A., Rusanov R., 2016,
  РАЗРАБОТКА 3D ДИЗАЙНА ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ТУРБИНЫ И КОМПРЕССОРА ТДА С СУЩЕСТВЕННО РАЭЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ РАБОЧЕГО ТЕЛА,
  Авиационно-космическая техника и технология, pp. 36-41, ISBN/ISSN: 1727-7337
 18. Rusanov R., Rusanov A., Lampart P., Chugay M., 2016,
  Analytical method for profiling of radial stator blades of turbine stages,
  Проблемы машиностроения, 19, pp. 5-11, ISBN/ISSN: 0131-2928
 19. Rusanov R., Lampart P., Rusanov A., Paśćenko N., 2016,
  Разработка проточных частей теплофикационных турбин мощностью 2,5 и 5 МВт с использованием современных компьютерных технологий,
  Проблемы машиностроения, 18, pp. 16-26, ISBN/ISSN: 0131-2928
 20. Rusanov R., Rusanov A., Lampart P., Chugay M., Kurskaya N., 2016,
  Влияние формы лопаток радиальных направляющих аппаратов на эффективность турбинных ступеней,
  BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNVERSITY « KhPI » Series: Hydraulic machines and hydrounits, 41 (1213), pp. 11-17, ISBN/ISSN: 2411-3441,
 21. Rusanov R., Rusanov A., Lampart P., Chugay M., 2016,
  Improving the efficiency of radial-axial rotors of turbine stages through the use of complex lean of trailing edges,
  Проблемы машиностроения, 19, 4, pp. 6-11, ISBN/ISSN: 0131-2928
 22. Rusanov R., Jędrzejewski Ł., Klonowicz P., Żywica G., Lampart P., Rusanov A., 2016,
  Design and performance study of a small-scale waste heat recovery turbine,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 133, pp. 145-162, ISBN/ISSN: 0079-3205
 23. Rządkowski R., Surwiło J., Kubitz L., Lampart P., Szymaniak M., 2016,
  Unsteady forces in last stage LP steam turbine rotating and non vibrating rotor blades with exhaust hood,
  Proc. XII International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery (VETOMAC-XII), pp. 357-378, ISBN/ISSN: 978-83-61021-69-8
 24. Rządkowski R., Surwiło J., Kubitz L., Lampart P., Szymaniak M., 2016,
  Unstaeady forces in last stage LP steam turbine rotor blades with diffuser,
  ASME Pap. GT2016-57610
 25. Stępniak D., Surwiło J., Lampart P., Skarpetowski B., 2016,
  Badania eksperymentalne silnika spalinowego zasilanego paliwem płynnym typu diesel wzbogaconym wodorem,
  Mechanik, pp. 827-829, ISBN/ISSN: 0025-6552
 26. Stępniak D., Surwiło J., Lampart P., 2016,
  Analiza wskaźników energetycznych i emisyjnych silnika tłokowego zasilanego mieszaniną biogazową,
  Mechanik, pp. 824-826, ISBN/ISSN: 0025-6552
 27. Stępniak D., Suchocki T., Lampart P., 2016,
  Instalacja z mieszalnikiem wytwarzającym paliwa biogazowe do zasilania, zwłaszcza turbin gazowych oraz silników spalinowych napędzających generatory,
  Patent P.410787, Urząd Patentowy RP.
 28. Stępniak D., Surwiło J., Lampart P., Szymaniak M., 2016,
  The analysis of energy and emission indicators of a piston engine supplied by a mixture of biogas,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 134, pp. 109-120, ISBN/ISSN: 0079-320
 29. Suchocki T., Lampart P., 2016,
  Badania eksperymentalne turbiny gazowej Turbec T100 zasilanej gazem zaazotowanym,
  Mechanik, pp. 832-834, ISBN/ISSN: 0025-6552
 30. Suchocki T., Lampart P., Klonowicz P., 2016,
  Numerical investigation of a GTM-140 turbojet engine,
  Open Engineering, 5, pp. 478-484, ISBN/ISSN: 2391-5439
 31. Szymaniak M., 2016,
  Optymalizacja ustawienia pierścieni w nowym rozwiązaniu stopnia (Patent 160-805) w części NP turbin parowych 225 MW,
  Turbiny Cieplne Teoria Konstrukcja Eksploatacja, pp. 79-86, ISBN/ISSN: 978-83-7880-379-9
 32. Szymaniak M., 2016,
  Zastosowanie techniki numerycznej CFD do modernizacji stopni turbin parowych części NP w obrębie upustów regeneracyjnych,
  Mechanik, pp. 840-841, ISBN/ISSN: 0025-6552
 33. Szymaniak M., Gardzilewicz A., Pashchenko N., Nagorny I., 2016,
  Анализ структуры парового потока в области отбора цилиндра низкого давления паровой турбины мощностью 225 мвт с модернизированной проточной частью,
  Проблемы машиностроения, 19, pp. 3-8, 64-65 ISBN/ISSN: 0131-2928
 34. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., 2016,
  Optymalizacja turbiny promieniowo-osiowej pracującej w systemie UWCAES,
  Mechanik, pp. 870-871, ISBN/ISSN: 0025-6552
 35. Żabski J., 2016,
  Implementacja pierwszego etapu suszenia w pakiecie Ansys Fluent,
  w: Układy zgazowania biomasy i odpadów rolniczych, przemysłowych i miejskich, pp. 187-247, Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-88237-57-7
 1. Cenian A., Lampart P., Kiciński J., 2015,
  Wstęp - ekoinnowacyjne technologie dla energetyki zrównoważonej rozwijane w Projekcie Strategicznym NCBiR,
  Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazujące na substratach z biomasy i odpadów rolniczych, Kiciński J., Cenian A., Lampart P. (Eds), Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, pp. 9-18 ISBN/ISSN: 978-83-88237-48-5
 2. Cenian A., Lampart P., Łapiński K., Kiciński J, 2015,
  Ekoinnowacyjne technologie dla energetyki zrównoważonej rozwijane w IMP PAN Gdańsk. Część I,
  Przegląd Energetyczny, Nr 3(79), 36-39, ISSN 1641-7992.
 3. Kicinski J., Cenian A., Lampart P., i in., 2015,
  Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazującej na substratach z biomasy i odpadów rolniczych,
  Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, ISBN: 978-83-88237-48-5
 4. Klonowicz P., Karwacki J., Szcześniak A., Kwidziński R., 2015,
  Wstępna analiza parametrów pracy turbosprężarki urządzenia chłodniczego pracującego w układzie trigeneracyjnym pod kątem doboru czynnika chłodniczego.
  XLVII Dni Chłodnictwa Konferencja Naukowo-Techniczna, s. 107-117.
 5. Klonowicz P., Jędrzejewski Ł., Witanowski Ł., Suchocki T., Surwiło J., Rusanov R., Żywica G., Lampart P., Szymaniak M., 2015,
  Turbiny parowe i ORC dla kogeneracji rozproszonej - przykłady projektowe i konstrukcyjne,
  Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-88237-59-1.
 6. Klonowicz P., Rusanov R., Rusanov A., Lampart P., Jędrzejewski Ł.., Witanowski Ł., 2015,
  METHODS FOR DESIGN OF RADIAL-AXIAL TURBINES FOR ORC COGENERATION UNIT WORKING WITH MDM,
  Vestnik Nacjonalnovo Technicheskovo Universiteta ChTU, No. 16 (1125), pp. 67-77, ISSN 2078-774X.
 7. Klonowicz P., Kozanecki Z., 2015,
  Maszyny przepływowe z łożyskami smarowanymi niekonwencjonalnymi cieczami, w: Bezolejowe maszyny przepływowe,
  Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-88237-27-0
 8. Klonowicz P., Kozanecki Z., Łagodziński J., 2015,
  Turbiny i koncepcje ich łożyskowania, w: Bezolejowe maszyny przepływowe,
  Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-88237-27-0
 9. Lampart P., 2015,
  Selected technical problems of cogeneration of electric energy and heat,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, pp. 137-152, ISBN/ISSN: 0079-3205
 10. Lampart P., Bykuć S., Szymaniak M., Kiciński J., Kowalski P., 2015,
  Pilotażowe instalacje kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC, w: Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazujące na substratach z biomasy i odpadów rolniczych,
  Kiciński J., Cenian A., Lampart P. (Eds), Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, pp. 19-31 ISBN/ISSN: 978-83-88237-48-5.
 11. Matysko R., 2015,
  Theoretical model of the operation parameters regulated by the MIMO and SISO system in a cooling chamber,
  International Journal of Refrigeration, Vol. 58 53 – 57.
 12. Matysko R., Lackowski M., 2015,
  Zasobniki ciepła w układach solarnych oraz pomp ciepła,
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 5/2015.
 13. Matysko R., 2015,
  OBIEGI SPRĘŻARKOWE AMONIAKALNE,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, 09/2015.
 14. Matysko R., 2015,
  BROMOLITOWE UKŁADY ABSORPCYJNE,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, 07/2015.
 15. Matysko R., 2015,
  AMONIAKALNE HYBRYDOWE UKŁADY ABSORPCYJNE,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, 06/2015.
 16. Matysko R., 2015,
  Czynniki robocze niepodlegające przemianom fazowym pracujące w obiegach pośredniczących systemów chłodniczych,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, 01-02/2015.
 17. Rusanov A., Rusanov R., Lampart P., 2015,
  Designing and updating the flow part of axial and radial-axial turbines through mathematical modeling,
  Open Engineering (formerly Central European Journal of Engineering), Vol. 5, pp. 399-410, DOI 10.1515/eng-2015-0047.
 18. Rusanov A, Rusanov R., Lampart P., 2015,
  Interpolation-analytical approximation of the mBWR32 equation of state to account for the properties of real working fluids in three-dimensional calculations,
  Proc. 16th Conf. on Modelling Fluid Flow, September 1-4, Budapest, Hungary (on USB Flash).
 19. Rusanov A., Pashchenko N., Rusanov R., 2015,
  Ispolzowanije metoda interpoljacionno-analiticzeskoj approksimaciji urawnienija IAWPS-95 pri rasczetach teczenij w protocznych czastjach parowych turbin,
  Problemy Mashinostrojenija, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 18(1), 3-10.
 20. Rusanov R., Klonowicz P., Rusanov A., Lampart P., Suchocki T., Surwiło J., 2015,
  METHODS FOR DESIGN OF AXIAL TURBINES FOR ORC COGENERATION UNIT WORKING WITH MDM,
  Vestnik Nacjonalnovo Technicheskovo Universiteta ChTU, No. 15 (1124), pp. 86-99, ISSN 2078-774X.
 21. Stępniak D., Piwowarski M., 2015,
  Analiza doboru korzystnego czynnika niskowrzącego do mikrosiłowni kogeneracyjnej,
  MECHANIK, Tom 7, 797-804, DOI: 10.17814/mechanik. 2015.7.299.
 22. Stępniak D., 2015,
  Metodyka numerycznego rozwiązywania przepływu w silnikach spalinowy,
  MECHANIK, Tom 7, 789-796, DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.298.
 23. Suchocki T., Lampart P., 2014,
  Badania numeryczne spalania paliwa lotniczego w silniku turbinowym GTM-140,
  Symulacje w Badaniach i Rozwoju, Vol. 5, Nr 3, pp. 199-208.
 24. Suchocki T., Lampart P., 2015,
  Ocena modyfikacji układu parownic oraz otworów chłodzących turbiny gazowej GTM-140,
  MECHANIK nr 07/2015, str. 805-812.
 25. Suchocki T., Lampart P., Surwiło, 2015,
  Wyznaczenie charakterystyk pracy minisilnika turboodrzutowego oraz weryfikacja modelu numerycznego,
  MECHANIK nr 07/2015, str. 812-820.
 26. Surwiło J., Lampart P., Szymaniak M., 2015,
  CFD analysis of fluid flow in an axial multi-stage partial-admission ORC turbine,
  Open Engineering (formerly Central European Journal of Engineering), Vol. 5, pp. 360-364, DOI 10.1515/eng-2015-0042.
 27. Surwiło J., Lampart P., Szymaniak M., 2015,
  Issledovanije partialnovo podvoda rabochevo tela v turbine ORC,
  Vestnik Dvigatelestrojenija (Herald of Aeroengine Building), No. 2/2015, pp. 178-181, ISSN 1727-0219.
 28. Szymaniak M., Gardzilewicz A., 2015,
  CFD Calculation of New LP Stage Before the Extraction Point in a 225 MW Turbine,
  Proc. 16th Conf. on Modelling Fluid Flow, September 1-4, Budapest, Hungary (on USB Flash).
 29. Szymaniak M., Szymaniak J., 2015,
  Niesymetria obwodowa w obrębie upustu regeneracyjnego w przepływie pary przez część NP turbiny 13K225,
  Mechanik, Vol. 7, pp. 831-838.
 30. Świrydczuk J., 2015,
  Clocking in turbines: remarks on physical nature and geometric requirements,
  Polish Maritime Research, Vol. 22, 62-70.
 31. Witanowski Ł., Lampart P., 2015,
  Wykorzystanie algorytmów pszczelich w procesie poszukiwania minimum funkcji celu,
  MECHANIK nr 07/2015, str. 971-978.
 32. Witanowski Ł., Klonowicz P., Lampart P., 2015,
  Optymalizacja kształtu łopatki wirnika turbiny osiowej pracującej na czynniku MDM,
  MECHANIK nr 07/2015, str. 959-970.
 33. Witanowski Ł., Lampart P., 2014,
  Przestrzenne kształtowanie łopatki turbiny parowej z wykorzystaniem algorytmu hybrydowego i sieci neuronowej,
  Symulacje w Badaniach i Rozwoju, Vol. 5, Nr 3, pp. 209-216.
 34. Żabski J., 2015,
  Implementation of the first period of convective drying in a commercially available CFD package,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, pp. 139-156, ISBN/ISSN: 0079-3205
 1. Drożyński Z., 2014,
  Entropy increment in heat transfer between two potentials,
  Aktualne zagadnienia energetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 229 – 234.
 2. Jakubowski M., Sterczyńska M., Matysko R., Poreda A., 2014,
  Simulation and experimental research on the flow inside a whirlpool separator,
  Journal of Food Engineering, Vol. 133, pp. 9-15.
 3. Klonowicz P., Surwiło J., Witanowski Ł., Suchocki T.K., Kozanecki Z., Lampart P., 2014,
  Design and numerical study of turbines operating with MDM as working fluid,
  Proc. 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPRESSOR & TURBINE FLOW SYSTEMS, THEORY & APPLICATION AREAS, SYMKOM 2014 IMP2, Łódź, October, 20-23, on USB Flash.
 4. Lampart P., 2014,
  Selected technical problems of cogeneration of electric energy and heat,
  Proc. 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPRESSOR & TURBINE FLOW SYSTEMS, THEORY & APPLICATION AREAS, SYMKOM 2014 IMP2, Łódź, October, 20-23, Invited lecture on USB Flash.
 5. Lampart P., Bykuć S., 2014,
  Układ gazowo/parowy ORC dla biogazowni rolniczej,
  Ekoenergetyka – Biogaz, Badania, Technologie, Prawo i Ekonomika w Rejonie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo GSW, IV Bałtyckie Forum Biogazu, Gdańsk, 11-12 września 2014, pp. 144-149.
 6. Matysko R., 2014,
  FALOWNIKI – REGULACJA PRACY SILNIKA W UKŁADACH PRZEPŁYWOWYCH,
  Chłodnictwo i Klimatyzacja, 12/2014.
 7. Rusanov A., Lampart P., Rusanov R., 2014,
  Interpolation-analytical approximation of a modified Benedict-Webb-Rubin equation of state for the calculation of real fluid properties in 3D flows,
  Compressor and Power Engineering (Kompresornyje i Energeticeskoje Mashinostrojenie), Vol. 3(37), pp. 18-23 (in Russian).
 8. Rządkowski R., Lampart P., Szymaniak M., Drewczyński M., 2014,
  Transient Thermodynamic and Thermoelastic Analysis of an Improved Heat-up Procedure for a Large Power Steam Turbine,
  Journal of Vibration Engineering & Technologies, Vol. 2(2), pp. 73-88.
 9. Stępniak D., Piwowarski M., 2014,
  Analyzing selection of Low-Temperature Medium for Cogeneration Micro Power Plant,
  POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Vol. 23 No. 4, pp. 1417-1421.
 10. Suchocki T.K., Lampart P., Klonowicz P., 2014,
  Numerical investigation of a GTM-140 turbojet engine,
  Proc. 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPRESSOR & TURBINE FLOW SYSTEMS, THEORY & APPLICATION AREAS, SYMKOM 2014 IMP2, Łódź, October, 20-23, on USB Flash.
 1. Cenian A., Kiciński J., Lampart P., 2013,
  Energetyka prosumencka – szansa rozwoju krajowego przemysłu maszynowego,
  Czysta Energia No. 10/2013, pp. 5, ISSN 1643-126X.
 2. Cenian A., Kiciński J., Lampart P., 2012,
  Nowa, tzn. rozproszona zrównoważona energetyka prosumencka,
  Nowa Energia, No. 6/2012, pp. 23-28, ISSN 1896-0886.
 3. Rusanov A., Lampart P., Rusanov R., Szymaniak M., 2013,
  Razrabotka protochnoj czasti turbiny dla kogeneracjonnej ustanowki ispolzujuszczej drugije roboczije tiela,
  Vestnik Dvigatelestrojenija (Herald of Aeroengine Building), No. 2/2013, pp. 35-44, ISSN 1727-0219.
 4. Rusanov A., Lampart P., Rusanov S., Bykuć S., 2013,
  Elaboration of the flow system for a cogeneration ORC turbine,
  Proc. 12-th Conf. on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow ES 2013, Plsen, Czech Rep., 13-14 June, CD-ROM, 10 p., ISBN 978-80-261-0230-4.
 5. Stępniak D., 2013,
  Mieszalnikowa instalacja gazowa w IMP PAN,
  Współczesne technologie i konwersja energii, Politechnika Gdańska, Vol. 2, pp. 181-190, ISBN 978-83-88579-28-8.
 6. Stępniak D., 2013,
  Analiza wyboru czynnika niskotemperaturowego do mikrosiłowni kogeneracyjnej,
  Współczesne technologie i konwersja energii, Politechnika Gdańska, Vol. 2, pp. 191-204, ISBN 978-83-88579-28-8.
 7. Stępniak D., Piwowarski M., 2013,
  Analysis of the selection of low-temperature medium for a turbine power plant using ocean thermal energy (OTEC),
  Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Vol. 62, pp. 91-101, ISBN 89-89772-71-9.
 8. Swirydczuk J., 2012,
  The effect of the turbulence model on the turbine stage flow exit angle distributions,
  TASK Quarterly, vol. 16, no. 3-4, pp. 239-252.
 9. Swirydczuk J., 2013,
  Wake-blade interaction inn steam turbine stages,
  Polish Maritime Research No. 2(78), vol. 20,  pp. 30-40.
 10. Żabski J., 2013,
  Velocity Waves in the boundary layer disturbed by wakes of negative and positive jets in accelerating flow,
  Vestnik Dvigatielestrojenija, Vol. 2/2013, pp. 83-87.
 1. Cenian A., Kiciński J, Lampart P., 2012,
  Quo vadis energetyko?,
  Czysta Energia 4/2012, str.30-31.
 2. Gardzilewicz A., Marcinkowski S., Głuch J.,
  Evaluating the efficiency of low-pressure parts of steam turbines based on probing measurements. Baumann’s rule still valid,
  Proc. Bauman Centinerary Conference, Cambridge, UK, 10-12 September.
 3. Jędrzejewski Ł., 2012,
  Modelowanie pracy mikroturbiny Tesli w obiegu ORC,
  Współczesne Technologie i Konwersja Energii, Ed. Szantyr J., pp: 157-171, Gdańsk 2012.
 4. Kludzińska K., Swirydczuk J., 2012,
  A numerical analysis of the unsteady flow round a Savonius turbine,
  Proc. XX Polish Fluid Mechanics Conference, Gliwice, 17-20 September 2012, 8 p. on CD.
 5. Kludzińska K., Swirydczuk J., 2012,
  Unsteady flow through the gap of Savonius turbine rotor,
  Proc. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECOMASS), J. Eberhandsteiner et al. (eds.), Vienna, Austria, September 10-14, 2012, 12 p. on CD.
 6. Lampart P., Hirt Ł., 2012,
  Complex multidisciplinary optimisation of turbine blading systems,
  Arch. Mech., Vol. 64, No. 2, pp. 153-175.
 7. Lampart P., Szymaniak M., Jędrzejewski Ł., 2012,
  Unsteady rotor blade forces in two types of turbine control stage,
  Advances in Vibration Engineering, Vol. 11 No. 2, pp. 183-191.
 8. Rusanov A., Lampart P., Głuch J., Bykuć S., Szymaniak M., Stępniak D., 2012,
  Description of ORC microturbine turbine flow,
  Proc. Colloquium Fluid Dynamics, Prague,  24-26 October.
 9. Rusanov A., Lampart P., Pashchenko N., 2012,
  Modelirovanie 3D techenij v protochnoj chasti CND parovoj turbiny s ispolzovaniem sistemy uravnienij termodinamiczeskich svoistv vody i vodianovo para IAPWS-95,
  Aviationno-Kosmicheckaja Technika i Technologia, Vol. 7 (94), pp. 107-113, ISSN 1727-7337.
 10. Swirydczuk J., Kludzińska K., 2012,
  Improving Savonius rotor performance by shaping its blade edges,
  Wiestnik dwigatielostrojenija, No. 2/2012,  pp. 86-90.
 11. Żabski J., 2012,
  Small disturbances waves in boundary layer induced by oncoming waves,
  Proc. Colloquium Fluid Dynamics, Prague,  24-26 October, pp. 19-20.
 1. Chaja P., Lampart P., Lendzion J., 2011,
  Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Lichnowy
  ,
  Opr. IMP PAN 819/2011.
 2. Chaja P., Lampart P., Lendzion J., 2011,
  Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Malbork,
  Opr. IMP PAN 818/2011.
 3. Chaja P., Lampart P., Lendzion J., 2011,
  Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii dla miasta Malbork,
  Opr. IMP PAN 817/2011.
 4. Jędrzejewski Ł., Lampart P., 2011,
  Tesla friction-type micro turbine for small-scale cogeneration,
  Herald of Aeroengine Building, Vol. 2, pp. 132-137.
 5. Krzyślak P., Lampart P., 2011,
  Performance analysis of small power plants with a backpressure or extraction-condensing steam turbines
  ,
  Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 140, str. 123-130.
 6. Lampart P., Jędrzejewski Ł., 2011,
  Investigations of aerodynamics of bladeless microturbines,
  J. Theoret. Appl. Mech, Vol. 49, No 2, pp. 477-499.
 7. Rządkowski R., Lampart P., Kwapisz L., Szymaniak M., Drewczyński M., 2011,
  Transient thermoelastic analysis of a steam turbine during its start-up from the cold state,
  Advances in Vibration Engineering, Vol. 10 No.1, pp. 35-39.
 8. Rządkowski R., Lampart P., Kwapisz L., Szymaniak M., Drewczyński M., 2011,
  Thermodynamic, thermal and structure evaluation of an improved heat-up procedure for a large power steam turbine,
  Proc. 9th European Turbomachinery Conference, 21-25 March, Istanbul, Turkey, pp. 209-220.
 9. Szymaniak M., Swirydczuk J., Gardzilewicz A., Karcz M., 2011,
  Circumferential flow asymmetry in steam turbines,
  Proc. 9th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, Istanbul, Turkey, vol. II, pp. 1435-1444, nr arch. 139-2011.
 10. Świrydczuk J., Doerffer P., Szymaniak M.,  2011,
  Unsteady Flow Through the Gap of Savonius Turbine Rotor,
  TASK Quarterly, vol 15,  No. 1, pp. 59-70.
 11. Szymaniak M., Gardzilewicz A., 2011,
  Modernisation of steam turbine construction at regenerative steam extraction point,
  Task Quarterly 14 No 4, 2011, s. 319-327.
 12. Świrydczuk J., Szymaniak M. 2011,
  Numerical analysis of the flow structure in the RWTH Aachen model turbine,
  Herald of Aeroengine Building, Vol. 2, pp. 127-131.
 13. Żabski J., Lampart P., Lendzion J., 2011,
  Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Stary Targ,
  Opr. IMP PAN 822/2011.
 14. Żabski J., Lampart P., Lendzion J., 2011,
  Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Linia,
  Opr. IMP PAN 821/2011.
 15. Żabski J., Lampart P., Lendzion J., 2011,
  Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Zblewo,
  Opr. IMP PAN 820/2011.
 1. Głuch J., Trela M., Kwidziński R., Butrymowicz D., 2010,
  Wykorzystanie własności strumienicowych regeneracyjnych wymienników ciepła do poprawienia efektywności i rozplanowania siłowni nadkrytycznych bloków energetycznych,
  Systemy, technologie i urządzenia energetyczne, T. II, red. Jan Taler, Wyd. Pol. Krakowskiej, str. 755-764.
 2. Lampart P., Hirt Ł., 2010,Complex multidisciplinary optimisation of turbine blading systems,
  Proc. KKMP2010, CD ROM + Book of Abstracts p. 120, ISBN 978-83-89949-90-5.
 3. Lampart P., Jędrzejewski Ł., 2010,
  Investigations of aerodynamics of bladeless microturbines
  ,
  Proc. KKMP2010, CD ROM + Book of Abstracts p. 56, ISBN 978-83-89949-90-5.
 4. Lampart P., Kowalski P., 2010,
  Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu
  ,
  Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, Wydawnictwo GWSA, Gdańsk 2010, pp. 121-144, ISBN-978-83-89762-27-6.
 5. Rządkowski R., Lampart P., Kwapisz L., Szymaniak M., Drewczyński M., 2010,
  Transient thermodynamic, thermal and structure analysis of a large power turbine during its start-up
  ,
  ASME Pap. GT2010-22813.
 6. Szymaniak M., Doerffer P., Swirydczuk J., 2010,
  Unsteady flow past a vertical axis wind turbine rotor,
  Proc. KKMP2010, CD ROM + Book of Abstracts p. 55, ISBN 978-83-89949-90-5.
 7. Yershov SV., Swirydczuk J., 2010,
  Analysing secondary vortex structures in an HP turbine stage using the realisable k-ω SST model,
  Problemy Maszinostrojenija, vol 13, No. 1, pp. 19-26.
 8. Żabski J., Wierciński Z., 2010,
  Negative wakes passing upon boundary layer and their influence on turbulisation process,
  Proc. KKMP2010, CD ROM + Book of Abstracts p. 105, ISBN 978-83-89949-90-5.
 9. Krzyżanowski J., Krzyżanowska M,, 2010,
  Według ojca, według córki-historia rodu,
  Książka: nominat konkursu SZTORM 2010, marzec 2011, nominat i laureat Nagrody Historycznej czasopisma „POLITYKA”, maj 2011.

1.

Dykas S., Lampart P., 2009,
Metody numerycznej mechaniki płynów w aspekcie ich zastosowań do skutecznego rozwiązywania zadań konwersji energii w maszynach przepływowych,
Materiały Konferencji Komitetu Energetyki PAN – Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych, 28-29 września, Gliwice, 183-201.

2.

Gardzilewicz A., Głuch J., 2009,
Rola nowoczesnej diagnostyki w prognozowaniu remontu turbin parowych,
Nowa Energia, nr 10, 68-73, 2009.

3.

Gardzilewicz A., Błaszczyk A., Głuch J., 2009,
Advamtages of condenser cooling meter control in large steam power units,
Proc. 8-th European Turbomachinery Conf. Graz, 2009.

4.

Gardzilewicz A., 2009,
Czy Polska może spełnić wymagania energetyczne UE,
Nowa Energia nr 7, 31-35, 2009.

5.

Kiciński J., Lampart P., 2009,
Mini - i Mikrosiłownie CHP ORC jako perspektywiczna forma wdrażania technologii OZE w Polsce,
Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nr 6/2009, 39-43.

6.

Kiciński J., Lampart P., 2009,
Kogeneracja w dużej i małej skali (ang. Cogeneration in a large and small scale),
Acta Energetica, Vol. 1, No 2, pp. 20-28.

7.

Lampart P., 2009,
Investigation of endwall flows and losses in axial turbines, Part I. Formation of endwall flows and losses,
J. Theoret. Appl. Mech, Vol. 47, No 2, pp. 321-342.

8.

Lampart P., 2009,
Investigation of endwall flows and losses in axial turbines, Part II. The effect of geometrical and flow parameters,
J. Theoret. Appl. Mech, Vol. 47, No 4, pp. 829-853.

9.

Lampart P., Szymaniak M., 2009,
Numerical modelling of control stage flow in a 200 MW steam turbine,
Problemy Machinostrojenija, Vol. 11, No. 5-6, pp. 28-34 (in Russian).

10.

Lampart P., Kosowski K., Piwowarski M., Jędrzejewski Ł., 2009,
Design analysis of a Tesla micro-turbine operating on a low-boiling medium,
Polish Maritime Research, 2009 Special Issue No. 1, pp. 28-33.

11.

Lampart P., Szymaniak M., Jędrzejewski Ł., 2009,
Unsteady rotor blade forces in two types of turbine control stage,
In: Dynamics of steam and gas tuirbines, Ed. R. Rządkowski, IFFM Publishers, pp. 189-198.

12.

Szymaniak M., Świrydczuk J., 2009,
Turbine stage flow calculations using CFD codes FlowER and Fine Turbo Numeca,
Proc. XIII International Scientific and Engineering Conference on Improving Turbine Installations by Mathematical Simulation and  Physical Modelling Methods, Kharkov, Bieloje Oziero, Ukraine, Sept 21-25.

13.

Szymaniak M., Gardzilewicz A., 2009,
CFD Technique applied for the modernisation of a steam turbine construction in the  regenerative extraction area,
9-th  ISAIF, Gyeongju, Korea, 2009.

14.

Świrydczuk J., 2009,
Grid Resolution in Steady-State Turbine Stage Flow Analyses,
Problemy Maszinostrojenija, vol 12, No. 1, pp. 38-46.

15.

Świrydczuk J., 2009,
Two Vortex Interaction Patterns in a Turbine Rotor,
Polish Maritime Research, vol. 60 No. 2, pp. 45-53.

16.

Świrydczuk J., 2009,
Estimating unsteady losses in HP turbine stages,
Proc 8th Conference on Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow  - ES 2009, Plsen, Czech Republic, June 18, pp. 183-190.

17.

Świrydczuk J., 2009,
Three-dimensional unsteady interaction of vortex structures in a steam turbine rotor,
Proc 8th European Conference on Turbomachinery, Fluid Dynamics and Thermodynamics, Graz, Austria, March 23-27, pp. 1197-1206.

18.

Świrydczuk J., 2009,
Vortex Interaction Generated Fluctuations of Turbine Stage Flow Parameters,
IFToMM International Symposium  on Dynamics of Stream and Gas Turbines, Gdańsk Poland Dec 1-3, pp.251-260.

19.

Świrydczuk J.,2009,
Vortex Interaction Generated Turbine Stage Exit Flow Angle Calculations,
Proc 9th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows, Gyeongju, Korea, Sept. 8-11  10 p. (on CD).

20.

Wróblewski. W., Gardzilewicz A., Dykas A., Kolovratnik P. 2009,
Numerical and experimental investigation of Steam condensation in LP Part of Large Power Turbine,
Journal of Fluids Engineering, Trans, ASME, vol. 131, No. 4, pp.1-11 (301).

21.

Yershov S.V., Świrydczuk J., 2009,
Analysing secondary vortex structures in an HP turbine stage using the realisable k-ω SST mode,
Problemy Maszinostrojenija (Journal of Mechanical Engineering) vol. 13, No.1, pp. 19-26.

1.

Gardzilewicz A., Błaszczyk A., Głuch J., 2008,
Aspekty techniczno-ekonomiczne i ekologiczne regulacji wody chłodzącej w turbinach parowych wielkiej mocy
Archiwum Energetyki Tom XXXVIII, nr 2/2008, str. 82-95, 2008.

2.

Gardzilewicz A., Błaszczyk A., Głuch J., 2008,
Economic and Technical Analysis of Cooling Water Control in Large Power Steam Turbines,
Cieplne Maszyny Przepływowe nr 133/2008, Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej Gdańsk, str. 139-148, 2008.

3.

Głuch J., 2008,
Modern Methods of Thermal and Flow Diagnostics of Power Units with Steam Turbines,
Monografia “Diagnostics of New-Generation Power Plants” red. Chmielniak T., Trela M., Gdańsk Wydawnictwo IMP PAN 2008, s. 57-146.

4.

Lampart P., 2008,
Investigation of endwall flows and losses in axial turbines,
Part I. Formation of endwall flows and losses, Proc. KKMP’2008 (CD), Jastrzębia Góra, 22-26 September.

5.

Lampart P., 2008,
Investigation of endwall flows and losses in axial turbines,
Part II. The effect of geometric and flow parameters, Proc. KKMP’2008 (CD), Jastrzębia Góra, 22-26 September.

6.

Lampart P., Szymaniak M., Kwidziński R., 2008,
Control stage flow. Part I. Turbine nominal load,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 133, str. 201-206, No. arch. IMP PAN 442-2008.

7.

Lampart P., Szymaniak M.,2008,
Control stage flow. Part II. Turbine low load,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 133, str. 207-212.

8.

Szymaniak M., 2008,
New approach to calculations of turbine stages and regeneration extraction points,
Task Quarterly, Vol.12, No 3, pp 209-215, 2008

9.

Świrydczuk J., 2008,
Vortex interaction in an HP turbine rotor and their effect on stage performance,
Cieplne Maszyny Przepływowe /Turbomachinery, vol.  133, pp. 335-42.

10.

Świrydczuk J., 2008,
Grid resolution in steady-state turbine stage flow analyses,
XIII International Conference on “New Leading Technologies  in Machine Building” Rybachie, Ukraine, Sept. 3-8, 2008.

11.

Świrydczuk J., 2008,
Development of vortex structures in a turbine stage rotor passage,
TASK Quarterly, vol. 12 pp. 147-158.

1.

Gardzilewicz A., Głuch J.,2007,
Selected problems of turbine diagnostics,
Steam and Gas Turbines with examples of Alstom Technology (ed. Kosowski K.) ALSTOM – France, Switzerland, United Kingdom, Poland   pp 366-387.

2.

Gardzilewicz A.,2007,
Combined turbine cycles,
Steam and Gas Turbines with examples of Alstom Technology (ed. Kosowski K.), ALSTOM – France, Switzerland, United Kingdom, Poland   pp. 177-195.

3.

Gardzilewicz A, Kolovratnik M., Wróblewski W., Marcinkowski S., Petr V., Dykas S.,2007,
Exsperimental and theroretical investigation of steam condensation in LP part of a large power turbine,
Proc. 7-th Conf. European Conference on Turbomachinery, Athens, Grecja, pp. 849-860.

4.

Głuch J.,2007,
The Advantages of Off-Line Thermal and Flow Diagnostics  in Power Industry,
Proc. 7-th Conf. European Conference on Turbomachinery, Athens, Grecja, pp. 543-552.

5.

Głuch J.,2007,
Metoda diagnostyki cieplno-przepływowej umożliwiająca rozpoznawanie miejsca i stopnia degradacji turbozespołów energetycznych,
Wyd. Politechniki Gdańskiej, Monografie Nr 81, Gdańsk 2007.

6.

Lampart P.,2007,
Calculation of flow in turbines stages,
Steam and Gas Turbines with examples of Alstom Technology (ed. Kosowski K.), ALSTOM – France, Switzerland, United Kingdom, Poland pp 398-422.

7.

Lampart P.,2007,
Advanced blading design,
Steam and Gas Turbines with examples of Alstom Technology (ed. Kosowski K.), ALSTOM – France, Switzerland, United Kingdom, Poland pp 429-453.

8.

Lampart P. Augustyniewicz K., 2007,
Hybrid stochastic-deterministic  methods for optimisation of flow system,
Herald of Aeroengine Building, Vol. 3/2007, pp. 22-26.

9.

Ślęzak-Żołna J., Głuch J.,2007,
Charakterystyki sprawnościowe on-line jako symptomy niesprawnej pracy bloków energetycznych,
Rozdział w książce ”Diagnostyka Procesów i Systemów” Wyd. EXIT, Warszawa, 2007,pp. 285-292.

10.

Świrydczuk J., 2007,
Analysing Stator/Rotor Interactions in Rotating Machines,
Awiacijonno-Kosmiczeskaja Technika i Technołogija, vol. 8/44, pp 116-120.

11.

Świrydczuk J., 2007,
Analiza oddziaływania kierownica/wirnik dla potrzeb projektowania stopni turbinowych,
Materiały I Kongresu Mechaniki Polskiej, Warszawa, 8 p. (na CD).

12.

Szymaniak M., 2007,
Zastosowanie techniki numerycznej do obliczeń stopni turbin parowych z uwzględnieniem przecieków i upustów regeneracyjnych,
Praca doktorska IM PAN, Gdańsk 2007.

13.

Szymaniak M., Gardzilewicz A., 2007,
Calculations of turbine stages with leakages and regenative chambers,
Awiacijonno-Kosmiczeskaja Technika i Technołogija, vol. 8/44, pp. 14-18.

14.

Wiercinski Z., Żabski J., 2007,
Local friction coefficient varying in time in the boundary layer induced by wakes,
Colloquium FLUID DYNAMICS, 24-26 October, Praga.

1.

Gardzilewicz A., Świrydczuk J., Kurant B.,2006,
Obliczenia strat i przelotności w przepływach przez stopnie w projektowaniu turbin parowych,
SYSTEMS, J. Transdisiciplinary Systems Science, vol. 11, 2006, No. 1, pp. 161-172.

2.

Gardzilewicz A.,2006,
Nowoczesny proces projektowo-produkcyjny na przykładzie realizacji konstrukcji turbin parowych,
Cieplne Maszyny Przepływowe Turbomachinery Nr 129, Łódź 2006. 7-22.

3.

Głuch J., Gardzilewicz A., Topolski J.,2006,
Zalety cieplno przepływowej diagnostyki off-line w energetyce,
Systems J. Transdisiciplinary Systems Science 2006, vol. 11, special Issne 1/1, 244-253.

4.

Lampart P., 2006,
Badania aerodynamiki układów łopatkowych turbin z wykorzystaniem metod obliczeniowych mechaniki płynów,
Zeszyty Naukowe IMP PAN, 544/1503/2006.

5.

Lampart P., 2006,
Tip leakage flows in turbines,
TASK Quart., Vol. 10, No. 2, pp. 135-175.

6.

Lampart P., 2006,
Badania numeryczne przecieku nad łopatką wolnonośną w turbinach osiowych, Cz. I. Formowanie się przecieku i straty przepływu,
Systems – J. Transdisc. Systems Science, Vol. 11, No. 1, 204-214.

7.

Lampart P., 2006,
Badania numeryczne przecieku nad łopatką wolnonośną w turbinach osiowych, Cz. II. Efekty oddziaływania niestacjonarnego,
Systems – J. Transdisc. Systems Science, Vol. 11, No. 1, 215-223.

8.

Lampart P., Puzyrewski R., 2006,
On the importance of adaptive control in extraction/condensing turbines,
ASME Pap. GT2006-91160.

9.

Szymaniak M.,2006,
Obliczenia numeryczne stopni turbin parowych z uwzględnieniem upustów regeneracyjnych,
Systems – J. Transdisc. Systems Science 2006, vol. no 11, 292-299.

10.

Świrydczuk J.,2006,
Problem rozdzielczości siatki w analizach numerycznych oddziaływania kierownica/wirnik,
SYSTEMS J. Transdisiciplinary Systems Science, vol. 11, 2006, No. 1, pp. 284-291.

11.

Świrydczuk J.,2006,
CFD modelling of turbine stage stator/rotor interaction,
TASK Quarterly, vol. 10, No. 2, pp. 113-124.

12.

Świrydczuk J,, Gardzilewicz A.,2006,
Unsteady loss in HP turbine design,
Kompressornoje i energeticziskoje maszinostrojenie, No 3(5), 2006, pp. 88-93.

13.

Wiercinski, Z., Żabski, J., 2006,
Velocity gradient measurements along the plate in the presence of interceptor,
Coll. Fluid Dynamics, Prague, 25-27.10

1.

Dykas S., Lampart P., 2005,
A new value to 3D shape optimisation of LP turbine stages operating in wet steam,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 128, Tom 1, str. 155-166.

2.

Gardzilewicz A., 2005,
Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach,
ed. J. Kiciński, Wydawnictwo IMP PAN, pp. 186-208, Rozdział 6.2. Metodyka obliczeń przepływu pary przez układy łopatkowe turbin dla celów diagnostycznych (wraz z J. Mikielewiczem i K. Kosowskim).

3.

Gardzilewicz A., 2005,
Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach,
ed. J. Kiciński, Wydawnictwo IMP PAN, pp. 879-899, Rozdział 17. Pomiary niestacjonarnego ciśnienia w przepływie pary na wylocie z turbiny (wraz z A. Adamkowskim, S. Marcinkowskim i J.Janickim).

4.

Gardzilewicz  A., Badur  J., Karcz  M., Swirydczuk  J.,2005,
Numerical investigations of the turbine last stage - exhaust hood flow,
Proc. 6 European Conf. on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics 2005, Lille, pp. 500-509.

5.

Gardzilewicz A.,2005,
Absorbcyjne urządzenia chłodnicze zasilane ciepłem sieciowym z elektrociepłowni w układzie rozproszonym,
Proc.  konf. „Ciepło skojarzone, komfort zimą i latem – trójgeneracja”, wyd. IMP PAN Gdańsk 2005, str. 53-68.

6.

Głuch J., Krzyżanowski J., 2005,
System diagnostyki degradacji geometrii obiektów energetycznych,
Ref. na Konf. Diagnostyka Procesów Przemysłowych  DPP2005, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 9 BIS/2005.

7.

Lampart P., R. Rządkowski, Szymaniak M., Kwidziński R., 2005,
Niestacjonarne siły aerodynamiczne działające na łopatki i wirnik turbiny 13K215,
rozdziały w monografii: Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, ed. J. Kiciński, Wydawnictwo IMP PAN.
Rozdział 16.2. Stopień regulacyjny, regulacja napełnieniowa, pp. 512-530,
Rozdział 16.2.2. Badania stopnia regulacyjnego w modelu 2D RANS na średnicy podziałowejpp. 548-575,
Rozdział 16.2.3. Badania stopnia regulacyjnego w modelu 2D pełnej geometrii, pp. 575-595.

8.

Lampart P., Szymaniak M., Kwidziński R.,2005,
Numerical investigation of unsteady flow in a partial admission control stage of a 200 MW steam turbine,
Proc. 6th Europ. Conf. on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, March 7-11, 2005, Lille, France, pp. 376-389.

9.

Lampart P., Rusanov A., Yershov S., Marcinkowski S., Gardzilewicz A., 2005,
Validation of a 3D solver with a state equation of thermally perfect and calorically imperfect gas on a multi-stage low-pressure steam turbine flow,
Trans ASME - J. Fluids Engineering, Vol. 127, No. 1, pp. 83-93.

10.

Lampart P., Yershov S., Rusanov A., 2005,
Increasing flow efficiency of high-pressure and low-pressure steam turbine stages from numerical optimisation of 3D blading,
Engineering Optimisation, Vol. 37, No. 2, pp. 145-166.

11.

Lampart P., Puzyrewski R.,2005,
Numerical analysis of adaptive control in LP turbines,
TASK Quarterly, Vol. 9, No. 2, 2005, pp. 211-234.

12.

Łuniewicz B., Obrzut D., Szyrejko Cz., Kietlinski K., Gardzilewicz A.,2005,
The flow path of 7CK65 steam turbine for a combined cycle power plant,
Cieplne Maszyny Przepływowe/Turbomachinery,  No. 128, pp. 345-356.

13.

Łuniewski M.,2005,
Zastosowanie termodynamiki rozszerzonej do modelowania ośrodków pęcherzykowych para-ciecz,
praca doktorska, promotor A. Gardzilewicz, Zeszyty Naukowe IMP PAN 540/1499/2005.

14.

Szymaniak M.,2005,
Zastosowanie techniki obliczeń numerycznych do modyfikacji konstrukcji stopni turbinowych w obrębie upustów i przecieków,
VIII Seminarium naukowe Środowiskowego Studium Doktoranckiego „Współczesne Technologie i konwersja Energii” PG.

15.

Świrydczuk J.,2005,
Unsteady Performance of an HP Turbine Stage Optimised for Steady Flow Conditions,
TASK Quarterly, vol. 9 No 2, 2005, pp. 187-198.

16.

Świrydczuk J.,2005,
Stator wake dissipation in the turbine rotor passage,
Cieplne Maszyny Przepływowe/Turbomachinery,  No. 128, 2005,  pp. 531-538.

1.

Gardzilewicz A.; 2004,
Uwagi do konstrukcji króćców wylotowych turbin parowych,
Archiwum Energetyki, T.XXXI, nr 3-4, 3-26.

2.

Gardzilewicz A.; 2004,
Ocena strat energetycznych w przepływie przez stopnie turbinowe w obliczeniach stacjonarnych i niestacjonarnych,
Archiwum Energetyki, T.XXXII, , Gdańsk 2004.

3.

Gardzilewicz A., J. Głuch, M. Bogulicz, R. Walkowiak, M. Najwer, J. Kiebdój, J. Banasiewicz; 2004,
Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki cieplno-przepływowej turbozespołów w Elektrowni Turów,
System Journal of Trans. System Science, vol.9, Special issue 2/1, Wrocław, 2004.

4.

Gardzilewicz A., J. Świrydczuk; 2004,
Steady and Steady-State Turbine Stage Flow Analyses,
COMPOWER, Gdańsk, 2-3 Dec., 2004.

5.

Głuch J., J. Krzyżanowski: 2004,
Application of ANN for Diagnostics of the geometry Deterionation of the power system proparatures,
Proc. ASME Turboexpo, paper No GT 2004-54193, Vienna, 2004.

6.

Głuch J., J. Krzyżanowski; 2004,
Nowy system diagnostyki cieplno przepływowej obiektów energetycznych,
System Journal of Trans. System Science, vol.9, Special issue 2/1, Wrocław, 2004.

7.

Krzyżanowski J., J. Głuch; 2004,
Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych,
Monografia, Wyd. IMP PAN, Gdańsk 2004.

8.

Lampart P., 2004,
Numerical optimisation of a high pressure steam turbine stage,
Journal of Computational and Applied Mechanics, Vol. 5, No. 2, pp. 311-321.

9.

Lampart P., 2004,
Numerical optimisation of a high pressure steam turbine stage, Modelling Fluid Flow,
The state of the art, eds. Vad J., Lajos T., Schilling R., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, pp. 323-334.

10.

Lampart P., Puzyrewski R., 2004,
Advantages of adaptive control in LP turbines,
Proc. Conf. COMPOWER, December 2-3, Gdańsk, Poland, in: Technical Economic and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants, ed. Z. Domachowski, Gdańsk University of Technology, pp. 251-259.

11.

Lampart P., Puzyrewski R., Gardzilewicz A., 2004,
Zastosowanie modelu RANS do oceny regulacji adaptacyjnej części niskoprężnej turbin,
Proc. Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów (CD ROM), Waplewo, 23-26 września.

12.

Lampart P., Szymaniak M., 2004,
Badania numeryczne przepływu niestacjonarnego w stopniu regulacyjnym turbiny parowej dużej mocy, Cz. I. Osobliwości przepływu,
Proc. Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów (CD ROM), Waplewo, 23-26 września.

13.

Lampart P., Szymaniak M., 2004,
Badania numeryczne przepływu niestacjonarnego w stopniu regulacyjnym turbiny parowej dużej mocy, Cz. II. Niestacjonarne obciążenia wirnika,
Proc. Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów (CD ROM), Waplewo, 23-26 września.

14.

Lampart P., Szymaniak M., Kwidziński R., 2004,
Investigation of circumferential non-uniformity in a partial admission control stage rotor of a large power steam turbine,
Proc. Conf. COMPOWER, December 2-3, Gdańsk, Poland, in: Technical Economic and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants, ed. Z. Domachowski, Gdańsk University of Technology, pp. 261-271.

15.

Lampart P., Szymaniak M., Rządkowski R., 2004,
Unsteady load of partial admission control stage rotor of a large power steam turbine,
ASME Pap. GT2004-53886.

16.

Lampart P., Yershov S., Rusanov A., Szymaniak M., 2004,
Tip leakage / main flow interactions in multi-stage HP turbines with short-height blading,
ASME Pap. GT2004-53882.

17.

Łuniewicz B., Obrzut, K. Kietliński, A. Gardzilewicz; 2004,
1CK65 Steam Turbine in Combined Cycle Power for Zielona Góra,
Proc. Conf. COMPOWER, Gdańsk, 2-3 Dec., 2004.

18.

Sztormowski J., J. Głuch, A. Gardzilewicz, M. Bogulicz; 2004,
Analysis of the possibilities of increasing the production of bectrical energy duing the summer season generating back pressure turbine power units,
Proc. Conf. COMPOWER, 221-228, Gdańsk, 2-3 Dec., 2004.

19.

Świrydczuk J.; 2004,
Wzajemne oddziaływanie struktur wirowych z opływanymi profilami,
Zeszyty Naukowe IMP PAN nr 533/149/2004.

20.

Świrydczuk J.; 2004,
Wpływ efektów niestacjonarnych na ocenę wyników optymalizacji profili łopatkowych stopnia turbinowego,
Proc. XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów (CD), Waplewo.

21.

Świrydczuk J.; 2004,
Unsteady Turbine Stator Wake/Roto Interaction – Vortex Dynamics Theory vs. Experiment,
Proc. XVIII Workshop on Turbomachinery, Plzen, 2004.

1.

Badur J., Gardzilewicz A., Marcinkowski S., Ostrowski P., Radulski W.: 2003,
Korozja naprężeniowa turbin ciepłowniczych 13UC100,
Mat VI Konf. Naukowo-Technicznej – Elektrownie Cieplne, Eksploatacja – Modernizacje – Remonty, Słok, czerwiec 2003, pp. 171-180.

2.

Bogulicz M., Gardzilewicz A., Głuch J., Uziębło W., 2003,
Kontrola poprawności cieplno-przepływowych danych pomiarowych pozyskiwanych w systemach DCS elektrowni parowych,
Mat. Konferencji Diagnostyka Procesów Przemysłowych, DPP’2003, Władysławowo 15-17.09.2003.

3.

Gardzilewicz A., 2003,
Przepływ pary przez króćce wylotowe turbin,
Zeszyt Budownictwa Okrętowego, 2003.

4.

Gardzilewicz A., 2003,
Wykorzystanie techniki numerycznej CFD dla modernizacji układów przepływowych turbin parowych,
Mat. Seminarium Podstawowe problemy maszyn i urządzeń energetycznych Komitet Problemów Energetyki PAN, Jabłonna, 2003, pp. 17-19.

5.

Gardzilewicz A., Głuch J., Bogulicz M., Walkowiak R., Najwer M., Kiebdój J., 2003,
Experience in application of thermal diagnostics in the Turow Power Station,
Mat. Konferencji International Joint Power Generation Conference, Atlanta, Georgia, USA, June 16-19, 2003, Paper No. IJPGC2003-40017.

6.

Gardzilewicz A., Maricnkowski S., Adamkowski A., Janicki A., Sobera H.: 2003,
Measuring of unsteady pressures at the steam turbine exit,
Trans IFFM vol. 113, Gdańsk 2003, pp. 169-178.

7.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., Kietliński K., Łuniewicz B., Szyrejko C.:2003,
Flow investigations of the outlet of large steam turbines during low load conditions stardt up and shut down,
Proc. V European Conference on Turbomachinery, Prague, 2003, pp. 783-790.

8.

Gardzilewicz A, Świrydczuk J.: 2003,
CFD-based Evaluation of Unsteady Losses in Turbine Stage Design,
Betr. Arbeitsgemeinschaft Turbomaschinen, Zakopane 2003.

9.

Gardzilewicz, A., Świrydczuk J, Badur J., Karcz J., Werner R., Szyrejko C.: 2003,
Methodology of CFD computations applied for analysing flows through steam turbine exhaust hoods,
Transactions IFFM, No 113, 2003, pp. 157-165.

10.

Głuch J., 2003,
Neural network application for recognition of geometry degradation of power cycle components,
Proc. V European Conference on Turbomachinery, Prague, Czechy, 17-22.03.2003.

11.

Głuch J., Krzyżanowski J., 2003,
Rozpoznawanie typu degradacji geometrycznych układu łopatkowego turbin parowych,
Mat. Konferencji Diagnostyka Procesów Przemysłowych, DPP’2003, Władysławowo 15-17.09.2003

12.

Głuch J., Krzyżanowski J., 2003,
Zastosowanie sztucznych sieci neuronalnych do rozpoznawania degradacji geometrii aparatów obiektów energetycznych,
Mat. 6 Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 9-12.12.2003.

13.

Kietliński K., Łuniewicz B., R. Karpiuk R., Gardzilewicz A.: 2003,
Wykład prezentacyjny ALSTOM Power,
Conf. Power Generation, Moskwa.

14.

Łuniewicz B., Kietliński K., Gardzilewicz A. 2003,
Experience of ALSTOM Power in large output turboset modernizations in Poland,
Invited Lecture during Intern. Conf on Turbines of Large Output , Gdansk 2003, and Trans IFFM, vol 114, pp. 35-50.

15.

Lampart P., 2003,
Numerical optimisation of 3D blading in the LP exit stage of a steam turbine for different load conditions,
Proc. 5th Europ. Conf. on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, March 17-22, Prague, Czech Rep., pp. 771-782.

16.

Lampart P., 2003,
Numerical optimisation of a high-pressure steam turbine stage, Workshop 5 “Challenges in optimisation of axial flow turbomachniery blades for 3D flow, including sweep and dihedral effects,
Proc. 12th Conf. On Modelling Fluid Flow, September 3-6, Budapest, Hungary, pp. 1238-1245.

17.

Lampart P., Gardzilewicz A., Szymaniak M., Kurant B., Banaszkiewicz M., Malec A., 2003,
Stator blade modification as a method of leakage flow treatment to improve the efficiency of old-design steam turbine stages,
Trans. IFFM, Vol. 114, pp. 19-36.

18.

Lampart P., Szymaniak M., 2003,
CFD investigation of the partial admission control stage of a large power steam turbine,
Proc. Conf. Sovierszenstvovanije turboustanovok metodami matematiczeskovo i fiziczeskovo modelirovanija, September 15-18, Kharkov, Ukraine, pp. 198-204.

19.

Lampart P., Szymaniak M., Kardaś A., 2003,
Unsteady forces acting on rotor blades of a large power steam turbine control stage at different levels of partial admission,
Trans. IFFM, Vol. 114, pp. 5-17.

20.

Lampart P., Yershov S., 2003,
Direct constrained CFD-based optimisation of 3D blading for the exit stage of a large power steam turbine,
Trans. AMSE - J. Eng Gas Turbines & Power, Vol. 125, No. 1, pp. 385-390.

21.

Świrydczuk J.: 2003,
Unsteady performance of an HP turbine stage optimised for steady - state conditions,
Proc. 5th European Conf., Prague 2003, pp. 1157-1166.

22.

Świrydczuk J., and Gardzilewicz A.: 2003,
The Comparison of Unsteady and Steady-State Approaches to Turbine Stage Flow Calculations,
Proc. XXXV Kraftwerkstechnisches Kolloquium, Dresden 2003, V19.

1.

Gardzilewicz A.,2002,
Patent nr 183 027 - Stopień turbiny parowej,
Urząd Patentowy RP., 18 lipca 2002, Właściciel IMP PAN

2.

Gardzilewicz A., Karcz M., Świrydczuk J., Badur J.; 2002,
Unsymetrical flow in the exhaust hood of a steam turbine due to the interaction with the last stage,
Proc. 16th Seminar on Turbomachinery, Dresden, 2002, 8 pages.

3.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., Karcz M., Badur J., Malec A., Banaszkiewicz M.; 2002,
Proposal of modernisation of system turbine stage before extraction CFD and CSD analysis,
TASK-Q. 6, No 4, 2002, pp.577-580.

4.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., Sobera H., Banasiewicz J.; 2002,
Pomiar ciśnienia w kondensatorze turbin parowych,
Energetyka 10/11, 2002, str. 743-751.

5.

Gardzilewicz A., Świrydczuk J.; 2002,
Mixing loss evaluation errors in impulse turbine stage steady-state flow calculations,
Cieplne Maszyny Przepływowe, vol. 122/2002, pp.321-328.

6.

Głuch J., Krzyżanowski J.;2002,
On expansion line anomalies in 200MW steam turbine,
Mat. Konf. SYMKOM’02, Łódź, Cieplne Maszyny Przepływowe, No. 122, pp. 347-356.

7.

Głuch J., Krzyżanowski J.; 2002,
Application of preprocessed classifier type neural network for searching of faulty components of power cycles in case of incomplete measurement data,
Konf. ASME-TURBO EXPO’02, Amsterdam, 2002, pp.11.

8.

Lampart P., 2002,
Numerical optimisation of stator blade sweep and lean in an LP turbine stage,
ASME Pap. IJPGC2002-26161.

9.

Lampart P., 2002,
Optymalizacja sprawnościowa kształtu przestrzennego ołopatkowania turbin parowych przy pomocy CFD,
Proc. Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów (CD ROM), Augustów, 23-26 września.

10.

Lampart P., Yershov S., 2002,
3D shape optimisation of turbomachinery blading,
TASK Q., Vol. 6, No. 1, pp. 113-125.

11.

Lampart P., Yershov S., Rusanov A., 2002,
Validation of turbomachinery flow solver on turbomachinery test cases,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 122, pp. 63-70.

12.

Rusanov A., Yershov S., Lampart P., Swirydczuk J., Gardzilewicz A., 2002,
Simulation of multi-stage axial flow turbines using RANS solver with modified state equation for perfect gas,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 122, pp. 119-124.

13.

Rusanov A., Yershov S., Lampart P., Swirydczuk J., Gardzilewicz A., 2002,
3D multi-stage computations of turbine flows using different state equations,
TASK Q., Vol. 6, No. 4, pp. 591-600.

14.

Świrydczuk J., 2002,
Vortex dynamics of the stator wake-rotor cascade interaction,
Trans ASME, Journal of Fluids Enegineering, , vol.124, June 2002, pp 400-402.

15.

Świrydczuk J., 2002,
RANS simulations of unsteady stator/rotor interation using different turbulence models,
Cieplne Maszyny Przepływowe, vol. 122/2002, pp.269-276.

16.

Świrydczuk J., 2002,
Oddziaływanie śladu kierowniczego z palisadą wirnikową w stopniu urbinowym w ujęciu teorii dynamiki wirów,
Prac. XV Konf.Mech.Płynów, Augustów 2002, 20 pages.

17.

Yershov S., Rusanov A., Shapochka A., Lampart P., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., 2002,
Shape optimisation of two turbine stages using the deformed polyhedron method and a 3D RANS solver,
Proc. Inst. Mech. Engrs, Part A., J. Power Energy, Vol. 216, No. 2, pp. 203-213.

1.

Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., Kosowski K., 2001,
A mixed 1D/3D approach to design of turbomachinery blading systems,
Proc. Seminar Summer School, CFD for Turbomachinery Applications, September 1-3, Gdańsk, Poland, Pap. CFDTurbo-C13.

2.

Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., Kosowski K., 2001,
Primienienije czislennoj techniki CFD dla postrojenia aerodinamiczeskich charakteristik turbinnoj stupieni,
Proc. Conf. - Sowierszenstwowanije turboustanowok metodami matematiczeskowo i fiziczeskowo modelirowania, Kharkov - Beloje Oziero, Ukraine, September 18 - 22.

3.

Gardzilewicz, A., Karcz, M., Marcinkowski, S., Karpiuk, R., Szyrejko, C,. Obrzut, D., 2001,
Modernizacja króćca wylotowego turbiny 360 MW,
Mat. Konf. Elektrownie Cieplne, Stok, 27-29 września 2001, pp. 65-75.

4.

Gardzilewicz, A., Głuch, J., Bogulicz, M., Uziębło, W., Jankowski, T., 2001,
Program diagnostyki cieplno-przepływowej DIAGAR jako narzędzie prognozowania remontu aparatów składowych turbinowych obiegów energetycznych,
Mat. V Krajowej Konf. Nauk.-Techn. Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP’2001, wrzesień 17-19, Łagów Lubuski, 2001, pp.459-462.

5.

Gardzilewicz, A., 2001,
Eksploatacyjny pomiar ciśnienia,
Mat. Konf. Problemy badawcze Energetyki Cieplnej, ITC Warszawa, grudzień 2001, pp. 81-89.

6.

Głuch J., Krzyżanowski J., 2001,
Oszacowanie dokładności diagnostyki ustabilizowanych i nieustabilizowanych cieplnie obiegów z turbinami parowymi,
Mat. V Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP’2001, Wrzesień 17-19, Łagów Lubuski, 2001, pp. 453-458.

7.

Krzyżanowski J., Gluch J., 2001,
On proper conditions for performance monitoring of large steam power systems,
Proc. Of the 4-th European Conference on Turbomachinery, Fluid Dynamics and Thermodynamics, March, 20-23, 2001, Firenze, pp. 523-532.

8.

Lampart P., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., Yershov S., Rusanov A., 2001,
The comparision of performance of the menter shear stress transport and Boldwin-Lomax turbulence models with respect to CFD prediction of losses in HP axial turbine stages,
ASME PVP - Vol. 424. 1, pp. 135-146.

9.

Lampart P., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., Rusanov A., Yershov S., 2001,
3D multistage computation of an LP turbine including leakage flows and extractions,
Proc. 5th ISAIF, September 4-7, Gdańsk, Poland, Vol. 1, pp. 405-412.

10.

Lampart P., Yershov S., 2001,
3D shape optimisation of turbomachinery blading,
Proc. Seminar Summer School, CFD for Turbomachinery Applications, September 1-3, Gdańsk, Poland, Pap. CFDTurbo-C30.

11.

Lampart P., Yershov S., Rusanov A., Shapochka A., 2001,
3D shape optimisation of stator/rotor axial turbine stages from the interaction of codes Optimus and Flower,
Proc. 4th Seminar Euler & Navier-Stokes Equations, May 23-25, Prague, Czech Rep., pp. 93-96.

12.

Lampart P., Gardzilewicz A., Yershov S., Rusanov A., 2001,
Investigations of interactions of the main flow with root and tip leakage flows in an axial turbine stage by means of a source/sink approach for a 3D Navier-Stokes solver,
J. Thermal Science, Vol. 10, No. 3, pp. 198-204.

13.

Lampart P., Yershov S., 2001,
Direct constrained CFD-based optimisation of 3D blading for the exit stage of a large power steam turbine,
ASME PVP - Vol. 424.2, pp.115-125.

14.

Lampart P., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., 2001,
On the prediction of flow patterns and losses in HP axial turbine stages using 3D rans solver and two turbulence models,
TASK Q., Vol. 5, No. 2, pp. 191-206.

15.

Świrydczuk, J., 2001,
The Stator Wake - Rotor Cascade Interaction: A Phenomenon of Stochastic or Deterministic Nature?,
Proc. 5th ISAIF, September 4-7, Gdańsk, Poland, Vol. 1, pp. 397-404.

16.

Yershov S., Rusanov A., Lampart P., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., 2001,
Simulation of turbomachinery flows using a 3D rans solver with menter sst turbulence model,
Proc. 4th Seminar Euler & Navier-Stokes Equations, May 23-25, Prague, Czech Rep., pp. 145-148.

1.

Gardzilewicz A., Lampart P., Kardaś D., Banaszkiewicz M., Krzyżanowski J., Łuniewicz B., Czwiertnia K., 2000,
O kilku zastosowaniach numerycznej mechaniki płynów w procesach modernizacji i doskonalenia akcyjnych turbin parowych,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika z.181, pp. 69-86.

2.

Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., Łuniewicz B., Lubieniecki M., Elszkowski J., 2000,
CFD-based Control of Leakage Flows in Turbine Stages,
Proc. POWER GEN`2000, Helsinki, CD-ROM.

3.

Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., Kwidziński R., Kosowski K., 2000,
Badania strat przepływowych w wieńcach łopatkowych stopni turbinowych z wykorzystaniem CFD, Część I: Metodyka badań,
Cieplne Maszyny Przepływowe No.117, Tom 1, str. 181-187.

4.

Gardzilewicz A., Świrydczuk J., Lampart P., Kwidziński R., Kosowski K., 2000,
Badania strat przepływowych w wieńcach łopatkowych stopni turbinowych z wykorzystaniem CFD, Część II: Charakterystyki sprawnościowe,
Cieplne Maszyny Przepływowe No.117, Tom 1, str. 187-192.

5.

Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., Kosowski K., 2000,
Mass Flow Coefficient and Exit Angle in Impulse Turbine Cascades, Part I: Stator Cascade,
Proc. Compower, Gdańsk, November 23-24, pp. 121-126.

6.

Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., Kosowski K., 2000,
Mass Flow Coefficient and Exit Angle in Impulse Turbine Cascades, Part II. Rotor Cascade,
Proc. Compower, Gdańsk, 127-132.

7.

Gardzilewicz A., Głuch J., 2000,
Thermal and Flow Diagnostics of Steam Turbine Power Cycle with Prognosis of Repair. The concept of the thermal and flow diagnostics,
Symp. Kärntechnik 2000, Stockholm, 29-30 November, 24/01-80.

8.

Głuch J., Krzyżanowski J., 2000,
Application of Incomplete Measurement Data to Thermal Diagnostics of Complex Power Systems Components,
ASME Paper, 2000-GT-56.

9.

Grudziński M., Walczak J., Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., 2000,
Rozwiązanie przepływu płynu rzeczywistego w dyfuzorze łopatkowym oraz porównanie z wynikami badań,
Cieplne Maszyny Przepływowe No.117, Tom.1, str.193-200.

10.

Lampart P., 2000,
The application of stator blade compound lean at root to increase the efficiency of LP turbine stages from low to nominal load,
ASME Paper IJPGC15015.

11.

Lampart P., Gardzilewicz A., Kwidziński R., 2000,
On the control of flow losses in LP turbine stages - computation of advanced designs based on a solver of 3D Navier-Stokes equations,
Proc. Sem. Topical Problems of Fluid Mechanics, Praque, Czech. Rep. February 16, pp. 53-56.

12.

Lampart P., Gardzilewicz A., Yerszov S., Rusanov A., 2000,
Investigation of flow charakteristics of an HP turbine stage including the effect of itp leakage and windage flows using a 3D Navier-Stokes solver with source/sink-type boundary conditions, ASME Paper IJPGC2000-15004.

13.

Lampart P., Gardzilewicz A., 2000,
Badanie przepływu z przeciekami w stopniu turbiny akcyjnej przy pomocy modelu 3D źródło/upust,
Cieple Maszyny Przepływowe No 117, Tom.1, pp. 233-238.

14.

Lampart P., 2000,
Control of LP turbine rotor blade underloading using stator blade compound lean at root,
J. Thermal Sciences, Vol.9, No.2(2000), pp.115-121.

15.

Lampart P., 2000,
Kształtowanie szablowe przy stopie łopatek kierowniczych w stopniu wylotowym dużej mocy,
Cieplne Maszyny Przepływowe No 117, Tom. I, str.225-232.

16.

Świrydczuk J., 2000,
Wpływ struktury wirowej śladu łopatkowego kierownicy na warunki pracy palisady wirnikowej stopnia turbinowego,
Cieplne Maszyny Przepływowe No.117, Tom.1 str.267-272.

17.

Trela M., Butrymowicz D., Głuch J., Gardzilewicz A., Ihnatowicz E., Zieliński B., 2000,
Monitoring of air content in a mixture removed from condensers in application to steam turbine diagnostics,
ASME Paper IJPGC2000-15002.

18.

Yerszov S., Rusanov A., Lampart P., Gardzilewicz A., 2000,
A numerical method for 3D Navier-Stokes simulation of flow in axial multi-row turbine blade-to-blade passage with source/sink type boundary conditions,
Proc. Sem Topical Problems of Fluid Mechanics, Prague, Czech Rep. February 16,2000.

1.

Gardzilewicz A., 1999,
Current problems in design and diagnostics of turbines,
D.Sc. Dissertation, Technical University of Gdańsk, Zeszyty Naukowe IMP PAN 502/1461/99 (in Polish).

2.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1999,
A new methodology for the determination of efficiency of the LP steam turbines,
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Konferencje Z. 17, pp. 61-68 (in Polish).

3.

Gardzilewicz A., Sołodov W., 1999,
Spatial unsteady flow pattern in old exhaust hood of 200 MW and ways of its improvement,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 115, pp. 139-148.

4.

Głuch J., Gardzilewicz A., Słoma M., 1999,
Heat and flow diagnostics of the condenser for a 200 MW turbine,
Proc. IV Scientific and Engineering Conf. Elektrownie Cieplne, Remonty, Modernizacje, Słok, Poland, September 21-23, pp. 227-235 (in Polish).

5.

Głuch J., Krzyżanowski J., 1999,
On Thermal Diagnostics of Turbomachinery Power Systems,
Proc. 3rd European Turbomachinery Conference ETC’99, London, UK, March 1-4, pp. 1087-1097.

6.

Kardaś D., Gardzilewicz A., 1999,
CFD calculations of a steam turbine exhaust hood,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 115, pp. 185-190.

7.

Krzyżanowski J., 1999,
Development Trends in Steam Turbine Design,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 115, pp. 259-270.

8.

Lampart P., Gardzilewicz A., 1999,
Numerical study of 3D blading in impulse turbines,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 115, pp. 297-310.

9.

Lampart P, Gardzilewicz A., 1999,
Numerical analysis of flow through the last stage of a steam turbine using a high-resolution ENO scheme and implicit step for Navier-Stokes equations,
Proc. Colloquium Fluid Dynamicsc 99, Prague, Czech Rep., October 18-19, pp. 131-138.

10.

Lampart P., Gardzilewicz A., Rusanov A., Yershov S., 1999,
The effect of stator blade compound lean and twist on flow characteristics of a turbine stage-numerical study based on 3D NS simulations,
ASME PVP - Vol. 397.2, pp. 195-204.

11.

Lampart P., Gardzilewicz A., Rusanov A., Yershov S., 1999,
Radial lean and compound lean of stator blades as means of improving flow characteristics of HP turbine stages,
Proc. 4th Int. Symp. on Exp. & Comp. Aerothermodynamics of Internal Flows, Dresden, Germany, August 31 - September 2, Vol. II, pp. 42-51.

12.

Lampart P., Rusanov A., Yershov S., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., 1999,
Preliminary study of the effect of stator-rotor interaction on the characteristics of an HP turbine stage,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 115, pp. 285-296.

13.

Lampart P., Rusanov A., Yershov S., Świrydczuk J., Gardzilewicz A., 1999,
Numerical investigations of stator-rotor interaction in an HP turbine stage,
Proc. Colloquium Fluid Dynamicsc 99, Prague, Czech Rep., October 18-19, pp. 139-146.

14.

Yershov S., Rusanov A., Gardzilewicz A., Lampart P., 1999,
Calculation of 3D viscous compressible turbomachinery flows,
ASME PVP - Vol. 397.2, pp. 143-154.

15.

Yershov S., Rusanov A., Gardzilewicz A., Lampart P., 1999,
A numerical method for 3D calculations of turbomachinery flows,
Proc. 4th Int. Symp. on Exp. & Comp. Aerothermodynamics of Internal Flows, Dresden, Germany, August 31 - September 2, Vol. II, pp. 321-330.

1.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1998,
Corrosive Wear of High Pressure Turbine Elements,
Proc. 5th Int. Tribology Conference, Brisbane, Australia, December 6-9.

2.

Gardzilewicz A., Yershov S., Rusanov A., Lampart P., Topolski J., 1998,
Modernisation of a turbine stage by means of compound lean,
Proc. Congress - IIIrd Kongress dwigatelestrojenia Ukrainy s inoctrannym uczastiem, Rybacje, Crimea, Ukraine, September 18-22, pp. 120-124.

3.

Głuch J., Gardzilewicz A., 1998,
The Analysis of Performance of the Turbine Condenser with the Prognosis of Repair,
ASME PWR Vol. 33, pp. 503-510.

4.

Głuch J., Krzyżanowski J., 1998,
Localisation of Inefficient Components of Complex Power Cycles,
Proc. Conf. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Jurata, Poland, September 14-17 (in Polish).

5.

Głuch J., Krzyżanowski J., 1998,
Searching for Inefficient Components of Complex Power Systems,
Proc. ASME Paper 98-GT-76.

6.

Głuch J., Krzyżanowski J., Czwiertnia K., Łuniewicz B., 1998,
New Methods in the Thermal Diagnostics of Power Equipment,
Proc. Power-Gen-Europe’98 Conf., Milan, Italy, June, 11-14.

7.

Krzyżanowski J., 1998,
Rekonstruktion der 200 MW Dampfturbine und Ausgewahlte Probleme daren Diagnostik,
Proc. XXX Kraftwerktechnisches Kolloquium, Dresden, Germany, October 27-28.

8.

Krzyżanowski J., Głuch J., 1998,
Experience in Neural Network Application to Thermal Diagnostics in Power Engineering,
Proc. 7th ISROMAC’98, Hawaii, USA, February 17-21.

9.

Krzyżanowski J., Głuch J., 1998,
On Thermal Diagnostics of Large Power Objects,
Proc. VIII Int. Conf. Rotary Fluid-Flow Machinery, Rzeszów, Poland, October 14-17 (in Polish).

10.

Krzyżanowski J., Głuch J., 1998,
Some Problems of Thermal Diagnostics of Power Objects,
Proc. Conf. XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Kokotek k. Częstochowy, Poland, September 14-17 ( in Polish).

11.

Puzyrewski R., Łuniewicz B., Marcinkowski S., Gardzilewicz A., 1998,
Twenty Years in Service of the Last Stage Hollow Blade Diaphragm of ABB Zamech,
Proc. Conf. Power-Gen-Europe’98, Milan, Italy.

12.

Yershov S, Rusanov A., Gardzilewicz A., Lampart P., Świrydczuk J., 1998,
Numerical simulation of 3D flows in axial turbomachines,
TASK Quarterly, Vol. 2, No. 2, pp. 319-347.

1.

Burka E.S., Lampart P., 1997,
Vortex Cloud Modelling of Separated Flows,
J. Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 35, No. 2, pp. 285-304.

2.

del Angel F., Kubiak J., Marino C., Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1997,
Experimental Investigation of Exhaust Losses of a Low Pressure Steam Turbine,
ASME PWR, Vol. 32, No. 2.

3.

Gardzilewicz A., Głuch J., 1997,
Prognosis of Repair of Steam Turbine Power Units Components Applied to Thermal and Flow Diagnostics Analysis,
Proc. VI Latinamerican Congress on Turbomachinery, Mexico-City, Mexico, February, 18-21, pp. 193-199.

4.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1997,
A Method for Evaluating the Efficiency of LP Steam Turbine Based on Probe Measurements of Flow Through the Blading System,
Proc. VI Latinamerican Congress on Turbomachinery, Mexico-City, Mexico, February, 18-21.

5.

Gardzilewicz A., Głuch J., Sobera H., Józefowicz Z., 1997,
Thermal Diagnostics and Overhaul Planning of Turboset no. 3 in the Kozienice Power Station,
Proc. Int. Conf. on Modelling and Design in Fluid Flow Machinery, Gdańsk, Poland, November 18-21, pp. 239-247.

6.

Gardzilewicz A., Yershov S., Rusanov A., Lampart P., 1997,
Increasing the efficiency of high-pressure turbine stages by means of stator blade compound lean,
Proc. Conf. - Sowierszenstwowanije turboustanowok metodami matematiczeskowo i fiziczeskowo modelirowania, Kharkov - Beloje Oziero, Ukraine, September 29 - October 2, pp. 170-174 (in Russian).

7.

Gardzilewicz A., Yershov S., Rusanov A., Lampart P., Kietliński K., Elszkowski J., 1997,
Increasing the efficiency of cylindrical stages of impulse turbines with the help of 3D flow computations,
Proc. Int. Conf. on Modelling and Design in Fluid Flow Machinery, Gdańsk, Poland, November 18-21, pp. 131-139.

8.

Głuch J., 1997,
Flow and Heat Diagnostic Analysis for Steam Turbine Group of Stages,
Proc. 2nd European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics, Antwerp, Belgium, March 5-7, pp. 45-54.

9.

Głuch J., 1997,
Modernisation of Commercial Diagnostic System Using Neural Network,
Proc. Int. Conf. on Modelling and Design in Fluid Flow Machinery, Gdańsk, Poland, November 18-21, pp. 239-246.

10.

Głuch J., Krzyżanowski J., 1997,
Creation of Diagnostic Relations for Complex Power Objects,
Proc. Conf. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Łagów k. Zielonej Góry, Poland, September 8-11 (in Polish).

11.

Krzyżanowski J., 1997,
Experimental Procedures in the Modernisation Process of Large Steam Turbines,
Proc. Institute of Maintenance Technology, Radom (in Polish).

12.

Krzyżanowski J., 1997,
Priorities in Research on Fluid Mechanics,
Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Z. 4 (in Polish).

13.

Krzyżanowski J., 1997,
Fluid Mechanics Contribution to Power Engineering Development,
Archiwum Energetyki, Nr 1-2 (in Polish).

14.

Krzyżanowski J., Marcinkowski S., 1977,
On Efficiency Measurements of Large Turbine LP Stages,
Presented at 2-nd European Conference on Turbomachinery, Fluid Dynamics and Thermodynamics, Antwerp, Belgium, March 5-8, Published in Proc. IMECHE, Vol. 211, Part. A, London.

15.

Lampart P., 1997,
Flow modelling with vortex methods,
Proc. Sem. PTMTiS (Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics), Gdańsk, February 17, Published in Zeszyty Naukowe IMP PAN 486/97, pp. 51-68 (in Polish).

16.

Łuniewicz B., Gardzilewicz A., Zariankin A., Sołodow V., Marcinkowski S., Sowa R., 1997,
Modernisation of the 200 MW Turbine Exhaust Hood,
Proc. Int. Conf. on Modelling and Design in Fluid Flow Machinery, Gdańsk, Poland, November 18-21, pp. 33-45.

17.

Świrydczuk J., 1997,
The Flow Through a Blade Cascade With a Local Shape Deformation,
ZAMM Vol. 77, No. 5, pp. 399-402.

18.

Świrydczuk J., 1997,
The destabilisation of vortices interacting with small flat plates in the air stream,
Trans. IF-FM, Vol. 102, pp. 23-38.

19.

Yershov S., Rusanov A., Gardzilewicz A., Badur J., Lampart P., 1997,
Calculations of Test Case 9 - Highly loaded transonic linear turbine guide vane cascade, Calculations of Test Case 3 - Durham low speed turbine cascade,
Proc. V ERCOFTAC Seminar and Workshop on 3D Turbomachinery Flow Prediction, Courchevel, France, January 6-9.

20.

Zariankin A., Gardzilewicz A., 1997,
Loss Reduction Possibilities for Turbine Stages with Short Blades,
Proc. 2nd European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics, Antwerp, Belgium, March 5-7.

1.

Burka E.S., Lampart P., 1996,
Modelling separated flows using the vortex cloud method,
Zeszyty Naukowe IMP PAN 460/96 (in Polish).

2.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1996,
Uber die Druckmessung am Austritt aus der Dampfturbine und deren Einfluss auf den Wirkungsgard des Turbosatzes,
Proc. XXVIII Kraftwerkstechnisches Kolloquium, Dresden, Germany.

3.

Gniesin V., Yershov S., Rusanov A., Gardzilewicz A., 1996,
Investigation of Flow through Turbine Stages with Compound Leaned Blading by Means of 3D Viscous and Inviscid Models,
Proc. 3rd Int. Symp. on Aerothermodynamics of Internal Flow, Beijing, China.

4.

Krzyżanowski J., 1996,
A note on validation of calculation methods for turbomachinery,
Trans. IFFM, Vol. 100, pp. 155-173 (in Polish).

5.

Krzyżanowski J., Głuch J., 1996,
On Power Cycles Diagnostics on the Example of Heat Exchangers,
Proc. Conf. Kongres Diagnostyki Technicznej KDT'96, Gdańsk, Poland, September 17-20, Vol. II, pp. 283-289 (in Polish).

6.

Krzyżanowski J., Krzyślak P., Głuch J., 1996,
On validation of characteristics of thermal cycle and its apparatuses calculation methods,
Proc. XII Polish Conf. Fluid Mechanics, Jawor, Poland, September 9-13 (in Polish).

7.

Krzyżanowski J., Marcinkowski S., 1996,
A note on accuracy of efficiency evaluation of a steam turbine last stage following the IMP PAN methodology,
Zeszyty Naukowe IMP PAN, 470/1418/96 (in Polish).

8.

Lampart P., Wierciński Z., 1996,
Modelling the flow past a thin plate inclined at a high angle of attack,
Zeszyty Naukowe IMP PAN 459/96 (in Polish).

9.

Świrydczuk J., 1996,
On the calculation of vorticity from velocity measurements,
Trans IF-FM, Vol. 100, pp. 110-125.

1.

Gardzilewicz A., 1995,
Performance Analysis of Regenerative Extractions of Turbines Based on Thermodynamic Measurements in Power Plants,
Presented at I Conf. on Turbine Dynamic and Thermodynamic Aspects, Erlangen, Germany, Published in VDI Berichte No. 1186 (1995).

2.

Gardzilewicz A., Głuch J., 1995,
Thermal Diagnostics of 200 MW Turbines with Repair Prognosis,
Proc. Conf. II Konferencja Naukowo-Techniczna Potrzeby Własne Elektrowni Eksploatacja-Remonty-Modernizacje, Słok, Poland, September 21-23, pp. 233-240.

3.

Gardzilewicz A., Gniesin V., Yershov S., Rusanov A., 1995,
Numerical Study of Flow Turbine Stage with Compound Leaned Stator Blade Using through 3D Viscous and Inviscid Flow Models,
Proc. I Conf., Compower, Gdańsk, Poland.

4.

Gardzilewicz A., Łuniewicz B., Stojanow A., 1995,
Streamline Curvature Calculation of Flow through Steam Stages with Diffusers,
Proc. Conf. SYMKOM 95, Łódź, Poland.

5.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1995,
Investigation of nitrification process in steam turbine parts,
Proc. Conf. II Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, Poland (in Polish).

6.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1995,
Diagnosis of LP Steam Turbines - Prospects of a Measuring Technique,
Presented at Joint Power Generation Conf. 1995, Published in ASME PWR Vol. 28, No. 3.

7.

Głuch J., 1995,
Experimental Verification of 2-D Calculation Methods of Steam Turbine Blading Systems,
Presented at SYMKOM'95, Łódź, Poland, October 6-10, Published in Cieplne Maszyny Przepływowe Vol. 108, pp. 157-167.

8.

Krzyżanowski J., 1995,
A contribution to the Discussion on Validation of Calculation Methods for Fluid Flow Machinery,
Proc. Conf. SYMKOM’95, Łódź-Bronisławów, Poland.

9.

Krzyżanowski J., 1995,
Steam turbines of 200/215 MW, the past and present,
Proc. Conf. 15 Years of the First Turbine Unit in the Połaniec Power Station, Energetyka, No. 11 (in Polish).

10.

Krzyżanowski J., 1995,
On the process of 200/215 MW turbine modernisation,
Proc. Conf. II Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, Poland (in Polish).

11.

Krzyżanowski J., Kiciński J., Czwiertnia K., Łuniewicz B., 1995,
New Simulation Method in the Turbomachnery Diagnostics,
Proc. Power-Gen-Europe’95, Amsterdam, The Netherlands.

12.

Lampart P., 1995,
Numerical modelling of separated flows,
Ph.D. Thesis, Institute of Fluid Flow Machinery, Gdańsk, Poland (in Polish).

1.

Gardzilewicz A., Jefimow A., 1994,
The Heat and Flow Diagnostic Procedure Leading to a Steam Turbine Repair Plan,
Proc. X Conference on Steam and Gas Turbines, Karlove Vary, Czech Rep.

2.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1994,
Heat and flow investigations in the LP part of an 18K-360 turbine,
Proc. II Scientific and Engineering Conf. Elektrownie Cieplne, Remonty, Modernizacje, Bełchatów, Poland (in Polish).

3.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., Sobera H., Józefowicz Z., 1994,
Operational experience from application of the patent P160-805 in 13K-215 steam turbines,
Energetyka, Warsaw, No. 3 (in Polish).

4.

Krzyżanowski J., Czwiertnia K., Łuniewicz B., 1994,
Steam Turbine Retrofit Based on Experimental Expertise,
Proc. Power-Gen-Europe’94, Köln, Germany.

5.

Krzyżanowski J. , Głuch J., Krzyślak P., 1994,
On the use of standard thermal tests for validation of power equipment design methods,
Proc. 10th Conf. on Steam and Gas Turbines for Power and Cogeneration Plants, Pilzen, Czech Rep., October 18-20.

6.

Krzyżanowski J. , Kiciński J., 1994,
A Concept of National III-Generation System for Surveillance and Diagnostics of Power Turbogenerators,
Cieplne Maszyny Przepływowe, Vol. 106.

7.

Krzyżanowski J. , Kowalski A., Szubienko A., 1994,
Some Aspects of Erosion Prediction of Steam Turbine Blading,
Trans. ASME - J. Gas Turbine and Power Engng.

8.

Puzyrewski R., Gardzilewicz A., Malec A., 1994,
Redesign of Adaptive Stage for 25 MW Cogeneration Turbine,
Proc. X Conf. on Steam and Gas Turbines, Karlove Vary, Czech Rep.

9.

Świrydczuk J., 1994,
The description of an aerodynamic response of a group of two profiles on a given change of circulation,
Zeszyty Naukowe IMP PAN No. 437/1285/94 (in Polish).

10.

Świrydczuk J., 1994,
The description of flow through a cascade of profiles allowing the analysis of local vortex disturbances,
Prace IMP PAN, Vol. 96, pp. 15-28 (in Polish).

11.

Zariankin A., Zilenskij V., Gardzilewicz A., 1994,
On the effect of inlet stream non-uniformity on the efficiency of a turbine stage,
Wiestnik Moskowskogo Energeticzeskogo Instituta, Moscow, No. 3 (in Russian).

1.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1993,
Uber die Wirkungsgrad Bewertung des ND Teils modernisierter Dampfturbinen in Anlehnung an Warmemessungen der Dampfstromung,
Proc. XXV Kraftwerkstechnisches Kolloquium, Dresden, Germany.

2.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1993,
Niektóre aspekty eksploatacji części niskoprężnych turbin parowych na podstawie badań cieplno-przepływowych,
Proc. Conf. Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, Poland.

3.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1993,
On some design of a steam turbine before the regenerative extraction,
Problems of Fluid Flow Machinery, Gdańsk, pp. 257-273.

4.

Krzyżanowski J., Czwiertnia K., Łuniewicz B., 1993,
Experience in Modernization of Large Steam Turbine LP Parts,
Proc. Power-Gen-Europe’93, Paris, France.

5.

Krzyżanowski J., Głuch J., 1993,
On the Experimental Verification of the Turbomachinery Internal Flow Models,
Proc. 2-nd Int. Symp. on Exp. and Comp. Aerothermodynamics of Internal Flows, Prague, Czech Rep., July 12-15, pp. 532-537.

6.

Krzyżanowski J., Krzyślak P., Głuch J., 1993,
How to Use Field Measurement to Verification of Power Equipment Calculation Methods,
Proc. II Conferencia Latinoamericana de Turbomaquinas, Cuernavaca, Mexico, February 15-18, pp. 45-53.

7.

Krzyżanowski J., Mikielewicz J., Grochal B., 1993,
Thermal energy conversion of solar radiation under Polish conditions,
Proc. Committee of Thermodynamics and Combustion, Dept. IV of Technical Sciences, Polish Academy of Sciences.

8.

Lampart P., 1993,
Evaluation of aerodynamic force and moment acting on a solid body submerged in incompressible, high Reynolds number flow,
Problems of Fluid Flow Machinery, Gdańsk, pp. 445-459.

9.

Lampart P., Wierciński Z., 1993,
Zusammenwirkung der schwingenden dunnen Profilen in inkompressibler und reibungsfreier Stromung,
Presented at GAMM Tagung, Leipzig, Germany, March 23-28, 1992, Published in ZAMM, No. 4/5/6.

10.

Świrydczuk J., 1993,
Application of the Smoke-Wire Technique to the Visualization of Unsteady Flows over Two-Dimensional Bodies,
J. Flow Visualisation and Image Processing, Vol. 1, No. 1, pp. 27-33.

11.

Świrydczuk J., 1993,
Unsteady Flow Effects Generated by a Vortex Structure Moving Through a cascade Passage,
Proc. 2 Int. Symp. on Exp. and Comp. Aerothermodynamics of Internal Flows, Prague, Czech Rep., July 12-15,, pp. 531-536.

12.

Świrydczuk J., Wilder M.C., Telionis D.P., 1993,
The Interaction of Coherent Vortices with Short Flat Plates,
Trans. ASME, J. Fluids Engng, Vol. 115, No. 4, pp. 590-596.

1.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1992,
Uber einige Ursachen der Zerstorung von Regelstufen Dampfturbine,
Proc. XXIV Kraftwerkstechnisches Kolloquium, Dresden, Germany.

2.

Krzyżanowski J., Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1992,
Erfahrungen in der Modernisierung der Niederdruck Teils von Turbinenstuffen,
Proc. XXII Kraftwerkstechnische Kolloquium, Dresden, Germany, 1991, Energietechnik 42, Heft 4 (1992).

3.

Krzyżanowski J., Krzyślak P, Głuch J., 1992,
On Application of Statistics to Verification of Turbomachinery Calculation Methods,
Proc. ASME-TURBO-EXPO’92, Cologne, Germany, June 1-4, ASME Paper No 92-GT-272.

4.

Krzyżanowski J., Krzyślak P., Głuch J., 1992,
Verwendung der Standard Messergebnisse der Turbinenblocke zur Verifizierung Deren Berechnungsmethoden,
Proc. XXIV Kraftwerkstechnische Kolloquium, Dresden, Germany, November 11-12.

5.

Krzyżanowski J., Steller J., Mikielewicz J., Bilicki Z., 1992,
Selected Power Technologies based on Renewable Energy Resources,
Expertise of the Power Engineering Committee, Polish Academy of Sciences, Archiwum Energetyki (in Polish).

6.

Głuch J., 1992,
Verification of Chosen Experimental Coefficient of Turbine Flow Designing on the Basis of Field Measurement,
PhD Thesis., Faculty of Ocean and Ship Engng, Technical University of Gdańsk, Poland (in Polish).

7.

Lampart P., Wierciński Z., 1992,
A method for solving two-dimensional potential flow around thin curved profiles,
Presented at GAMM Tagung, Kraków, Poland, April 1-5, 1991, Published in ZAMM, No. 4/5/6.

8.

Lampart P., Wierciński Z., 1992,
Application of the singular integral equations theory to the aerodynamic problems on example of the 2dimensional flow past a thin profile system,
Presented at 300 years of Mathematische Gesellschaft, Hamburg, Germany, 18-24 March, 1990, Published in Mitteilungen der Mathematischen Gesellschaft, Hamburg, Vol. (1992).

9.

Świrydczuk J., 1992,
The analysis of changing conditions of flow past two identical profiles due to a passing vortex singularity,
Prace IMP PAN, Vol. 94, pp. 3-17 (in Polish).

10.

Świrydczuk J., 1992,
The description of interaction of a single free vortex with a finite cascade of profiles using the comformal mapping technique,
Prace IMP PAN, Vol. 94, pp. 95-111 (in Polish).

1.

Gardzilewicz A., 1991,
Computational models for regenerative extractions of steam turbines,
Proc. SYMKOM’91, Łódź, Poland (in Polish).

2.

Gardzilewicz A., Marcinkowski S., 1991,
New design of a steam turbine stage before regenerative extraction,
Proc. SYMKOM’91, Łódź, Poland (in Polish).

3.

Krzyżanowski J., 1991,
Steam turbine blade erosion, Maszyny Przepływowe,
Ossolineum, Gdańsk, Wrocław.

4.

Lampart P., Wierciński Z., 1991,
Steady two-dimensional potential flow past thin profiles of arbitrary curvature,
Zeszyty Naukowe IMP PAN, No. 350/1991 (in Polish).

5.

Pałagin A., Jefimow A., Gardzilewicz A., 1991,
An automatc system for steam turbine diagnostics,
Proc. Conf. Matematiczeskoje Modelirowanije Turbin, Zmiev-Kharkov, Ukraina 1991 (in Russian).

6.

Świrydczuk J., 1990,
A visualization study of the interaction of a free vortex with the wake behind an airfoil,
Experiments in Fluids, Vol. 9, pp.181-190.

7.

Świrydczuk J., 1990,
The behaviour of a single vortex in the vicinity of two circles,
Zeszyty Naukowe IMP PAN No. 310/1204/90 (in Polish).

Login

Nie pamiętam hasła.

  

TO TOP