PL
EN

Publications

Books:

 1. Trela M, Mikielewicz J., Hydrodynamics and heat transfer of thin liquid films (in Polish), Maszyny Przepływowe. Ed. by E.S. Burka. Vol.23, Ossolineum Wrocław 1998.

 2. D. Butrymowicz, M. Trela "Condensation" (in Polish) - suplement to the book "Heat transfer" by J. Madejski - Ed. by Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1998.

List of publications

 1. Kwidziński R., Trela M., Butrymowicz D., Karwacki J.,
  Problemy wykorzystania strumienic dwufazowych w energetyce cieplnej,
  Rozdział 1.10 w monografii „Systemy, technologie i urządzenia energetyczne”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, tom 1, Kraków 2010.

 2. Głuch J., Trela M., Kwidziński R., Butrymowicz D.,
  Wykorzystanie własności strumieniowych regeneracyjnych wymienników ciepła do poprawienia efektywności i rozplanowania siłowni nadkrytycznych bloków energetycznych,
  Rozdział 5.4 w monografii „Systemy, technologie i urządzenia energetyczne”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, tom 1, Kraków 2010.

 3. Trela M., Kwidziński R., Głuch J., Butrymowicz D.,
  Analysis of application of feed-water-injector heaters to steam power plants,
  Polish Maritime Research, Special Issue, No 1 (63) , 2010, pp. 64-70.

 4. Butrymowicz D., Głuch J., Hajduk T., Trela M., Gardzilewicz A.,
  Analysis of fouling thermal resistance of feed-water heaters in steam power plants,
  Polish Maritime Research, Special Issue, No 1 (63) , 2010, pp. 3-8.
 1. Butrymowicz D., Śmieciew K., Karwacki J., Trela M.,
  Experimental investigations and modeling of ejections refrigeration systems,
  Proc. 3rd Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Boulder, CO, USA, 2009, Paper No 112.

 2. Butrymowicz D., Śmieciew K., Karwacki J., Trela M.
  Experimentation of low-pressure two-phase ejector,
  3rd Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Boulder, CO, USA, 2009, Paper No 111.

 3. Trela M, Kwidziński R.,
  Influence of the expansion in a steam nozzle on the performance of two-phase ejector,
  Int. Seminar on ejector jet pump technology and application, Louvain – la-Neuve, Belgium, 2009, Paper No 10.

 4. Trela M., Kwidziński R., Głuch J., Butrymowicz D.,
  Feasibility study on application of steam injectors as feedwater heaters in supercritical Rankine cycle,
  Archives of Thermodynamics,  Vol. 30 (2009), No. 1, pp. 2-16.
 1. Trela M., Kwidziński R., Butrymowicz D.,
  Exergy analysis of losses in two-phase steam-water injector,
  Chemical and Process Engineering, Vol. 29 (2008), pp. 455-466.

 2. Trela M., Butrymowicz D., Matysko R.,
  Diagnostics of flow and thermal processes in power plant heat transfer equipment,
  chapter 7 in “Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants”, IFFM Publishers, Gdańsk 2008, pp. 339-402.

 3. Śmierciew K., Butrymowicz D., Karwacki J.,
  Analiza obiegów termodynamicznych urządzeń strumienicowych,
  część I, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 9 (2008), str. 360-363.
 1. Kwidziński R., Trela M.,
  Investigation of steam injector with variable throat cross-section,
  Archives of Thermodynamics, Vol. 28 (2007), No 1, pp. 3-14.

 2. Butrymowicz D., Karwacki J.,
  Modelling of critical two-phase flow in capillary tubes,
  22nd International Congress of Refrigeration, Peking, China, 2007, Paper No ICR07-B1-1270.
 1. Mikielewicz J., Butrymowicz D., Trela M.,
  Analiza możliwości zmniejszenia  niedoskonałości termodynamicznej w obiegach cieplnych maszyn lewobieżnych (ziębiarki, pompy ciepła, skojarzone układy ziębniczo grzejne),
  str. 183-246, rozdział w książce pt. Ekspertyza Komitetu Termodynamiki i Spalania, Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, Warszawa, grudzień 2006, 331 stron.
 1. Butrymowicz D., Karwacki J., Miąskowska D., Trela M.,
  Experimental investigations of performance of two-phase ejector operating with volatile fluids,
  Turbulence, Vol. 11 (2005), pp. 225-233.

1.

A. Gajewski, M. Trela,
Effect of rivulet mass flow rate on the surface wetted area,
Archives of Thermodynamics, vol. 23, No 1-2, pp.101-125, 2002.

2.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Influence of fouling and inert gas on the performance of regenerative feedwater heaters,
Archives of Thermodynamics, vol. 23, No 1-2, pp.127-140, 2002.

3.

D. Butrymowicz, M. Trela, J. Karwacki,
Condensation heat transfer enhancement by means of EHD drainage,
Proc. 3rd Int. Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, pp. 233-238, Baranów Sandomierski, 2002.

4.

E. Ihnatowicz, M. Trela,
Investigations of instability of liquid jets emanating from nozzles into ambient air - Part I,
Transaction of IF-FM, No 111, pp. 109-132, 2002.

5.

E. Ihnatowicz, M. Trela,
Investigations of instability of liquid jets emanating from nozzles into ambient air - Part II,
Transaction of IF-FM, No 111, pp. 133-150, 2002.

6.

D. Butrymowicz, M. Trela, J. Karwacki,
Enhancement of condensation heat transfer by means of EHD condensate drainage,
Int. Journal Thermal Sciences, vol.41, pp.646-657, 2002.

7.

J. Karwacki, D. Butrymowicz, M. Trela,
Augmentation of condensate heat transfer on finned tubes by means of EHD drainage,
Proc. 9th Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Międzyzdroje 2002, Wydawnictwo PSz. str. 107-114, Szczecin 2002.

8.

E. Ihnatowicz, M. Trela,
Investigation of break-up of liquid jets emanating from orifices in application to liquid-gas ejectors,
Proc. 9th Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Międzyzdroje 2002, Wydawnictwo PSz. str. 605-612, Szczecin 2002.

9.

Z. Bilicki, M. Giot, R. Kwidziński,
Fundamentals of two-phase flow by the method of irreversible thermodynamics,
Int. J. Multiphase Flow, Vol. 28, No 12, pp. 1983-2005, 2002.

1.

D. Butrymowicz, M. Trela, E. Ihnatowicz, J. Karwacki,
Experimental investigations of the effect of nozzle geometry on performance of water-air ejector,
Transaction of IF-FM, vol.108, pp. 137-156, 2001.

2.

D. Butrymowicz, M. Trela, E. Ihnatowicz, J. Karwacki,
Experimental investigations of the effect of mixing chamber geometry on performance of water-air ejector,
Transaction of IF-FM, vol.108, pp. 113-136, 2001.

3.

D. Butrymowicz, M. Trela, J. Karwacki,
Experimental investigations of EHD condensate drainage from horizontal finned tube,
Proc. 5th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Thessalonica, Greece vol. 1, pp. 417-422, 2001.

4.

M. Trela, D. Butrymowicz,
Enhancement of condensation heat transfer - a review,
Transaction of IF-FM No 109, pp. 101-120, 2001.

1.

M. Trela, D. Butrymowicz, J. Głuch, A. Gardzilewicz, E. Ihnatowicz, B. Zieliński,
Monitoring of air content in a mixture removed from condensers in application to steam turbine diagnostics,
Proc. Int. Joint Power Generation Conference and Exposition IJPGC2000 July 2000 Miami Beach Florida USA, paper IJPGC2000-1502.

2.

D. Butrymowicz, M. Trela, J. Karwacki,
Prediction of condensation heat transfer on horizontal tube with condensate drainage,
Proc. 3rd European Thermal Science Conference 2000, Heidelberg vol. 2, pp. 887-892.

3.

D. Butrymowicz, J. Karwacki, M. Trela,
Experimental investigation of EHD condensation heat transfer augmentation on horizontal finned tube,
Proc. Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Łeba 2000, pp. 77-84.

4.

J. Rymkiewicz, M. Trela,
The radial spread of a free liquid jet over a horizontal cylinder,
Proc. Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Łeba 2000, pp. 327-334.

5.

A. Gajewski, M. Trela,
Effect of the mass flow rate on rivulet contact angles,
Proc. Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Energy Sources, Łeba 2000, pp. 143-150.

6.

R. Kwidziński, Z. Bilicki,
Propagation of void fraction fronts in the flow through a heated channel,
Eurothem 2000: 3rd European Thermal Sciences Conference, Sept. 10-13, 2000, Heidelberg, Germany. Proceedings, Vol. 2, pp. 1017-1022.

1.

M. Trela, D. Butrymowicz,
Enhancement of condensate drainage from a integral-fin tube by means of a solid strip,
Int. J. Heat Mass transfer vol. 42, No 18, pp.3447-3459, 1999.

2.

D. Butrymowicz , M. Trela, J. Karwacki,
An evaluation of film condensation on horizontal finned tube with condensate drainage,
Proc. 3rd Baltic Heat Transfer Conference, Gdańsk 1999, pp. 641-649.

3.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Condensation heat transfer on a horizontal fin-tube fitted with the drainage strip,
Proc. 2nd Int. Symposium on Two-Phase Modeling and Experimentation, Pisa May 1999, pp. 473-480.

4.

D. Butrymowicz, J. Karwacki, M. Trela,
Effect of condensation retention on heat transfer on horizontal finned tube,
Proc. 1st Conf. on Recent Development in Multiphase Flow, Stawiska (Poland) June 1999, pp.61-75.

5.

R. Kwidziński,
Macroscopic dissipation in a dispersed condensing shock wave,
Proceedings of 1st Conference on Recent Development in Multiphase Flow, 18-20 czerwca 1999, Stawiska k. Kościerzyny, str. 173-185, 1999.

1.

R. Rybnik, M. Trela,
Influence of substrate material and surface roughness on the contact angle of sessile drops,
Proc. 7th International Symposium "Heat Exchange and Renewable Energy Sources", pp. 315 - 322, Świnoujście, 1998.

2.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Experimental investigations of condensation heat transfer on horizontal tubes with condensate drainage,
Proc. 7th International Symposium "Heat Exchange and Renewable Energy Sources", pp. 23 - 30, Świnoujście, 1998.

3.

R. Kwidziński, Z. Bilicki,
Theoretical study of the shock wave with condensation in a water-vapour mixture,
Proc. Third International Conference on Multiphase Flow, June 8-12, 1998, Lyon, France. CD-ROM, referat nr 212.

1.

M. Trela,
Stability of a shear  driven liquid film on curved surfaces,
Proc. of. IMP'97 Conference on "Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery", pp. 585-591, Gdańsk, November 18-21, 1997.

2.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Heat transfer on a horizontal fin-tube fitted with the drainage strip,
Proc. of. IMP'97 Conference on "Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery", pp. 473-480, Gdańsk, November 18-21, 1997.

3.

M. Trela, I. Kornecki,
Heat transfer and minimum wetting rate for a falling laminar liquid film,
Trans. IFFM, vol. 103, 1997.

4.

M. Trela,
Stability of a shear driven liquid film on curved surfaces during flow separation,
Archives of Thermodynamics vol. 18, No 3-4, pp.5-23, 1997.

5.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Investigation of heat transfer on a horizontal fin-tube fitted with the drainage strip,
Archives of Thermodynamics vol. 18, No 3-4, pp.25-48, 1997.

1.

M. Trela, I. Kornecki,
The flow of gravity - driven rivulets in the entrance region,
Trans. IFFM, vol. 100, 81-90, 1996.

2.

D. Butrymowicz, E. Ihnatowicz, M. Trela,
Experimental investigations of the drainage from horizontal integral-fin tubes,
Trans. IFFM, vol. 101, 105-129, 1996.

3.

M. Trela, D. Butrymowicz,
Investigation of the condensate drainage from a horizontal tube fitted with the strip,
Paper at the Int. Conference on Heat Transfer with Change of Phase, HEAT '96, Kielce, and also Proc. of the Conference Part. II, 235-244, in Scientific Papers of Kielce University of Technology, vol.61, 235-244, 1996.

4.

D. Butrymowicz, M. Trela, E. Ihnatowicz,
The measurement of the capillary constant by the pendent drop method,
Proc. 6 th International Symposium " Heat Exchange and Renewable Energy Sources", 61-68, Świnoujście, 1996.

5.

Z. Bilicki, R. Kwidziński, S.A. Mohammadein,
Evaluation of the relaxation time of heat and mass exchange in the liquid-vapour bubble flow,
Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 39, No 4, pp. 753-759, 1996.

1.

M. Trela, J. Rymkiewicz, E. Ihnatowicz,
Investigation of radial spread of liquid stream on a horizontal plate,
Trans. IFFM, vol. 98, 87-102, 1995.

2.

M. Trela, J. Mikielewicz, E. Ihnatowicz, M. W. Collins, J. Stąsiek,
Investigation of direct contact condensation of vapor on a liquid layer,
Proc. of 4th UK National Conference of Heat Transfer, 353-358, Manchester, UK, 1995.

3.

J. Mikielewicz, M. Trela, E. Ihnatowicz, J. Czerwińska,
A theoretical and experimental study of direct - contact condensation on liquid layer within the thermal developing region, Advances in Heat Transfer,
Proc. of 2nd Baltic Heat Transfer Conference, 195-204, Riga, Computational Mechanics Publications, Southhampton, Boston, 1995.

4.

D. Butrymowicz, M. Trela, M. W. Collins,
Enhancement of condensation on a horizontal tube by using solid drainage strip, Advances in Heat Transfer,
Proc. of 2nd Baltic Heat Transfer Conference, 205-214, Riga, Computational Mechanics Publications, Southhampton Boston, 1995.

5.

J. Mikielewicz. M. Trela, E. Ihnatowicz,
A theoretical and experimental investigation of direct-contact condensation on a liquid layer,
Proc. First. Int. Symposium on Two-Phase Flow Modeling and Experimentation, 221-228, Rome Italy, 1995, and also in Experimental Thermal and Fluid Science, vol.15, No 3, pp.221-227, 1997.

6.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Prediction of the flooding angle on a horizontal finned tube fitted with the drainage strip,
Archives of Thermodynamics vol.16, No 3-4, 145-163, 1995.

1.

M. Trela,
A semi-theoretical model of stability of vertical falling liquid films,
Chemical Engineering Science, vol. 49, no 7, 1007 - 1013, 1994.

2.

J. Mikielewicz, M. Trela, E. Ihnatowicz,
Direct contact condensation of vapour on liquid layer within the thermal developing region,
Proc. of ICHMT International Symposium on HEAT MASS TRANSFER IN CHEMICAL PROCESS INDUSTRY ACCIDENT, 305 - 314, Rome, 1994.

3.

M. Trela, J. Mikielewicz, M. W. Collins,
Investigation of the shape of gravity driven liquid sheets,
Proc. of International Symposium on Turbulence Heat and Mass Transfer, Lisbon 9 -12 August, 1994 (and also in the book Turbulence Heat Transfer 1, 138-143, Begell House Inc. Publishers, New York 1995).

4.

E. Ihnatowicz, M. Trela, J. Mikielewicz,
Untersuchungen der Thermischen Einlaufstrecken während der Dampfkondensation auf einer Flüssigkeitsschicht,
Proc. 5th International Symposium "Heat Exchange and Renewable Energy Sources", pp. 39 - 46, Świnoujście, 1994.

5.

D. Butrymowicz, M. Trela,
Analyse der Optimallänge der Dränungsflosse bei Kondensation an Engberippten Rohren,
Proc. 5th International Symposium "Heat Exchange and Renewable Energy Sources", pp. 99 - 106, Świnoujście, 1994.

1.

E. Ihnatowicz, M. Trela, J. Mikielewicz,
Investigation of the thermal entrance development length during direct condensation of vapor on liquid layer,
Archives of Thermodynamics, vol. 14, No 1-4, 147 - 164, 1993.

1.

M. Trela, J. Mikielewicz,
Rivulets formation on spray cooled horizontal tubes, Recent Advances Heat Transfer,
Proc. of the First Baltic Heat Transfer Conference, Goteborg, 307-321, Elsevier Science Publishers B.V. 1992.

2.

M. Trela, J. Mikielewicz,
An analysis of rivulet formation during flow of an air/water mist across a heated cylinder,
Int. J. Heat Mass Transfer vol. 35, 2429 - 2434, 1992.

1.

M. Trela,
Minimum wetting rate for a decelerating liquid film,
Int. J. Heat and Fluid Flow vol.9 no 4, 415 - 420 , 1988.

1.

M. Trela, J. Zembik, B. Durkiewicz,
Droplet deposition on a flat plate from an air - water turbulent mist flow,
Int. J. Multiphase Flow vol. 8, 227 - 238, 1982.

2.

M. Trela,
Deposition of droplets from turbulent stream,
Wärme und Stoffbertragung vol.16, No 3, 161 - 168, 1982.

1.

M. Trela,
An approximate calculation of heat transfer during flow of an air - water mist along a heated flat plate,
Int. J. Heat Mass Transfer vol. 24, No 4, 749 - 755, 1981.

1.

K. Lienhard, Md Alamgir, M. Trela,
Early response of hot water to sudden release from high pressure,
Trans. ASME J. Heat Transfer vol. 100, 473 - 479, 1978.

TO TOP