PL
EN

Projects and Grants

1.

2007-2009
Badania powstawania struktur węglowych w gazach zjonizowanych zawierających węglowodory.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. /T02/2007/33

2.

2007-2009
Wykorzystanie metod elektrohydrodynamicznego rozpylania cieczy do wytwarzania nanoproszków i nanowłókien.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. 4078/T02/2007/32

3.

2007-2008
Pomiar stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych za pomocą przetwornika pojemnoœciowego.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. 2622/T02/2007/32

4.

2007-2009
Wytwarzanie nowych nanokompozytowych filtrów membranowych dla nowych zastosowañ technologicznych.
(Fabrication of nanocomposite membrane filters for new technological applications).
JOINT SINGAPORE-POLAND S&T CO-OPERATION No. 83/SIN/2006/18, National University of Singapore, SINGAPORE

5.

2006-2008
Nowe metody ładowania cząstek w systemach odpylających.
Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego No. 2835/T02/2006/31

6.

2006-2007
Fine particle charging by ionic current in alternating electric field.
British Council and Ministry of Science and Education Joint Research Project No. WAR/342/64, University of Hertfordshire, Hatfield, UK

7.

2004-2006
Zbadanie procesu wtórnej emisji pyłu w elektrofiltrach na skutek wyładowania wstecznego.
Projekt badawczy Ministerstwa Nauki 1313/T10/2004/27

8.

2002-2003
Badania elektryzowania aerozolu w elektryzatorze z przemiennym polem elektrycznym.
KBN Research Grant No. 1082/T10/2002/22

9.

2001-2003
Removal of fine particles, bacteria and spores using electrically charged sprays.
British Council - KBN Joint Research Project No. WAR/341/222, Brunel University, London, UK

10.

2000-2002
Osadzanie drobnych cząstek pyłu na naładowanych kroplach cieczy w zastosowaniu do oczyszczania gazów.
(Fine dust particles deposition on charged droplets for gas cleaning applications).
KBN Reasearch Grant No. 1440/T10/2000/18, Fabryka Elektro-filtrów ELWO -Pszczyna

11.

2000-2001
Elektryzowanie cząstek aerozolu w przemiennym polu elektrycznym.
KBN Research Grant No.1712/T10/2000/19

12.

1999-2000
Uruchomienie produkcji ciepłomierzy kompaktowych LQM-K
.
KBN Project No. 2553/C.T10-8/99, APATOR, Toruń, Poland

13.

1998-2000
Studies of removal of dust particles by charged spherical collector.
NATO Linkage Grant No.ENVIR.LG.971755, University of Western Ontario, CANADA

14.

1998-1999
Electrohydrodynamic spraying of liquids using AC superimposed on DC electric fields.
British Council - KBN Joint Research Project No. WAR/992/152, Brunel University, London, UK

15.

1996-1999
Nowa metoda pomiaru zawartości fazy ciekłej w mieszaninie dwufazowej w zastosowaniu do ostatnich stopni turbin energetycznych duźej mocy.
(A new method of liquid content measurement i two-phase media for application in last stage of steam turbines).
KBN Research Grant No. 940/T10/96/10

16.

1993-1995
Badanie sposobów otrzymywania i właściwości zjonizowanych ośrodków gazowych dla celów technicznych i ekologicznych.
(Investigations of the methods of ionized gases generation and their properties for technological and ecological purposes).
KBN Research Grant No. 0889/P4/93/04

17.

1986-1990
Metoda elektrostatycznej eliminacji zanieczyszczeñ submikronowych z gazów odlotowych.
(Electrostatic method for removal of submicrometer dust particles from exhaust gases).
OBR BAROWENT, Katowice, Poland, Project No. CPBR 11.2.154
Login

Nie pamiętam hasła.

  

TO TOP