PL
EN

Doctoral Dissretrations

Dissertations carried out in the Department of Energy Conversion
(previously, Department of Flow with Chemical Reactions):

 1. (2000) Mariusz Banaszkiewicz, Zjawiska powierzchniowe w nierównowagowych przepływach wody z heterogenicznym odparowaniem rozprężnym.

 2. (2001) Tomasz Ochrymiuk, Numeryczne modelowanie turbulentnego spalania gazów z uwzględnieniem zredukowanej i pełnej kinetyki reakcji chemicznych.

 3. (2002) Marcin Bielecki, Modelowanie numeryczne zniszczenia materiału pod kątem oceny żywotności urządzeń energetycznych.

 4. (2002) Jacek Topolski, Diagnozowanie spalania w układach gazowo-parowych.

 5. (2002) Paweł Pietkiewicz, Propagacja ciśnieniowej fali uderzeniowej w wielowarstwowych przewodach hydraulicznych.

 6. (2002) Wojciech Sobieski, Modelowanie zjawisk mieszania i kawitacji w strumienicach gazowo-cieczowych.

 7. (2003) Michał Karcz, Analiza pracy dyfuzorów termicznych w aspekcie chłodzenia turbin gazowych.

 8. (2007) Robert Kucharski, Matematyczny model degradacji materiału urządzeń energetycznych.

 9. (2007) Marcin Lemański, Analiza obiegów energetycznych z ogniwem paliwowym i turbiną gazowo-parową.

 10. (2008) Dariusz Knitter, Zagadnienia adaptacji wlotu i wylotu turbiny parowej dla nowych warunków pracy.

 11. (2009) Sebastian Kowalczyk, Trójwymiarowy model matematyczny reakcji elektrochemicznej w porowatych spiekach tlenkowego ogniwa paliwowego.

 12. (2010) Marcin Szostak, Analiza  termodynamiczno - wytrzymałościowa nowego stopnia regulowanego na przykładzie turbiny przemysłowej 34 MW.
TO TOP