PL
EN

Obrona Doktoratu Jacka Kluski

W dniu 23.06. 2015 odbyła się pierwsza w historii Zakładu obrona rozprawy doktorskiej. Mgr inż. Jacek Kluska przedstawił doktorat zatytułowany „Przebieg i analiza procesów fizykochemicznych zgazowania biomasy w reaktorze z dolnym odbiorem gazu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Dariusz Kardaś, zaś recenzentami rozprawy dr hab. inż. Marek Ściążko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. inż. Adam Cenian z IMP PAN. Obronę zakończyło posiedzenie komisji przewodu, na którym członkowie komisji opowiedzieli się za przyjęciem obrony.

Jackowi Klusce gratulujemy!

  • Obrona Doktoratu Jacka Kluski
  • Obrona Doktoratu Jacka Kluski
  • Obrona Doktoratu Jacka Kluski
  • Obrona Doktoratu Jacka Kluski
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP