PL
EN

Obrona doktoratu Izabeli Wardach-Święcickiej

W dniu 19.07.2017 r. w Audytorium IMP PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wardach-Święcickiej zatytułowanej: ,,Modelowanie procesów fizykochemicznych  w cząstce paliwa stałego w strumieniu gorących gazów’’.

 

Promotorem pracy był dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN, zaś recenzentami: prof. dr hab. inż.  Zbigniew Bis z Politechniki Częstochowskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk z Politechniki Śląskiej.

 

Po części jawnej nastąpiło niejawne posiedzenie z udziałem członków Komisji Doktorskiej i Rady Naukowej, na którym podjęto uchwały  w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy oraz o wystąpieniu do Rady Naukowej z wnioskiem o nadanie Doktorantce stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

 

Izabela Wardach-Święcicka jest czwartym pracownikiem naszego Zakładu, który obronił doktorat, a uzyskany przez nią dyplom jest jubileuszowym w historii Instytutu – ma numer 200.

Login

Nie pamiętam hasła.

  

TO TOP