PL
EN

Research projects - in progress

 1. Project No. POIR.02.03.02-22-0009/15-00 (implementation period: 2016-2018)
  Development of a new product, namely a 1 kW oil-free microturbine including components made of plastic, as the part of a CHP system for the use in individual households. The project is being implemented in cooperation with SARK Sp. z o. o.
 2. Sonata 11 project No. 2016/21/D/ST8/01711, financed by NCN (implementation period: 2017-2019)
  Examination and modelling of anti-vibration processes occurring in the high-speed bearings with variable geometry
 3. Biostrateg (TechRol) project No. 3/344128/12/NCBiR/2017 (implementation period: 2018-2021)
  New renewable energy technologies for sustainable development of rural areas and low-carbon agriculture
 4. Implementation project VoltAeris No. POIR.04.01.04-00-0014/17 (implementation period: 2018-2021)
  A versatile gas turbine micro CHP system
 5. Opus 14 project, financed by NCN and coordinated by AGH (implementation period: 2018-2021)
  Mechanisms of stability loss in high-speed foil bearings - modeling and experimental validation of thermomechanical couplings

European Projects and Grants

Research projects - completed

 1. Project no. 2015/17/N/ST8/01825, financed by NCN (National Science Centre, in Poland) under the call for proposals entitled Preludium 9 (implementation period: 2016 – 2018)
  Adequacy ranges of linear and nonlinear methods for determining the dynamic properties of rotating machinery
 2. Project No. PBS1/A6/6/2012 (implementation period: 2012-2015)
  The use of thermoelectric materials to improve the thermal stability of  bearing systems for high-speed rotors
 3. Strategic Program, NCRD – „Advanced energy generation technologies” (implementation period: 2010-2015)
  Research task No. 4: Development of integrated technologies for fuel and energy generation from biomass, agricultural waste and other.
 4. The key project No. POIG.01.01.02-00-016/08 (implementation period: 2008-2014)
  Model agroenergy complexes as an example of distributed cogeneration based on local and renewable sources of energy.
 5. The bearing project No. POIG.01.03.01-00-027/08-00 (implementation period: 2008-2012). The use of smart materials and structures to develop the concept and implementation of innovative bearing system for microturbine rotors.
 6. The PEA project „Public Energy Alternatives - Sustainable energy strategies as a chance for regional development”; realized within The European Union's Baltic Sea Region Programme  2007-2013; Project No. #043; implementation period: 2009-2012.
 7. „Bioenergy Promotion - Project aiming to promote and increase the sustainable use of bioenergy in the Baltic Sea Region"; realized within The European Union's Baltic Sea Region Programme  2007-2013; Project No. #018; implementation period: 2009 – 2012.
 8. „Respect for energy without borders-Polish-Ukrainian cooperation based on Scandinavian standards”; realized within EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism;  implementation period: 2009-2011.
 9. PBZ-038-06 (okres realizacji 1995-1998) – J. Kicinski Opracowanie nowoczesnych systemów diagnostycznych turbozespołów krajowych bloków energetycznych dużej mocy.
 10. PB 1487/T07/98/15 (okres realizacji 1998-2001) – J. Kiciński Generowanie danych uczących za pomocą nieliniowej analizy komputerowej dla potrzeb związanych z pozyskiwaniem relacji diagnostycznych metodą odwracania modeli dużych maszyn wirnikowych.
 11. PB 893/T07/99/16 ( okres realizacji 1999-2002) – dr J. Rybczyński Doświadczalna weryfikacja metod określania wibracyjnych własności maszyn wirnikowych jako danych dla tworzenia relacji diagnostycznych.
 12. PB 1266/T10/20/18 (okres realizacji 2000-2002)- J. Kiciński (M. Łuczak) Wpływ wybranych parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych łożysk na własności dynamiczne maszyn wirnikowych.
 13. PB 1227/T07/20/18 (okres realizacji 2000-2002) – J. Kiciński (S. Banaszek) Numeryczna analiza konstrukcji podpierającej w odniesieniu do modelowego układu wirnik-łożyska.
 14. PBZ-K015/T10/2001 (okres realizacji 2001-2005) – Główny wykonawca – J.Kicinski Kierownik PBZ- J. Mikielewicz Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych zachodzących w obiektach energetycznych dużej mocy.
 15. PB0839/T07/2002/23 (okres realizacji 2002-2005) – J. Kicinski Identyfikacja nieliniowych modeli maszyn wirnikowych – aspekty wibrodiagnostyczne.
 16. PBZ- Nr 117/T10/2005 (okres realizacji 2005-2008) – J. Kicinski Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych.
 17. Decyzja Nr 60/E-87/SN-046/2006 – Koordynator Sieci naukowej EKO-ENERGIA.
TO TOP