PL
EN

Publications

1.     Bagiński P., Zych P., Żywica G., Stress analysis of the discs of axial-flow microturbines, Journal of Vibroengineering, vol. 22(6), 2020, pp. 1519-1533

2.     Kaczmarczyk T.Z., Żywica G., Ihnatowicz E., Experimental research on scroll expanders operating in parallel in an organic Rankine cycle system with a biomass boiler, Energy Conversion and Management, vol. 224, 2020, pp. 113390 (1-17)

3.     Andrearczyk A., Mieloszyk M., Bagiński P., Destructive tests of an additively manufactured compressor wheel performed at high rotational speeds, Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control, Springer 2020, pp. 117-123.

4.     Breńkacz Ł., Witanowski Ł., Drosińska-Komor M., Szewczuk-Krypa N., Research and applications of active bearings: A state-of-the-art review, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 151, 2021, pp. 107423

5.     Rządkowski R., Żywica G., Kaczmarczyk T., Koprowski A., Dominiczak K., Szczepanik R., Kowalski M., Design and investigation of a partial admission radial 2.5kW organic Rankine cycle microturbine, International Journal of Energy Research, vol. 44, 2020, pp. 11029-11043

6.     Breńkacz Ł., Bagiński P., Korbicz J.K., Vibration damping of the anti-vibration platform intended for use in combination with audio/music devices, Journal of Vibroengineering, vol. 22(3), 2020, pp. 578-593

7.     Blaut J., Breńkacz Ł., Application of the Teager-Kaiser energy operator in diagnostics of a hydrodynamic bearing, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, vol. 22(4), 2020, pp. 757-765

8.     Mieloszyk M., Andrearczyk A., Majewska K., Jurek M., Ostachowicz W., Polymeric structure with embedded fiber Bragg grating sensor manufactured using multi-jet printing method, Measurement, vol. 166, 2020, pp. 108229 (1-17)

9.     Żywica G., Kaczmarczyk T.Z., Breńkacz Ł., Bogulicz M., Andrearczyk A., Bagiński P., Investigation of dynamic properties of the microturbine with a maximum rotational speed of 120 krpm – predictions and experimental tests, Journal of Vibroengineering, vol. 22(2), 2020, pp. 298-312

10.   Mieloszyk M., Majewska K., Żywica G., Kaczmarczyk T.Z., Jurek M., Ostachowicz W., Fibre Bragg grating sensors as a measurement tool for an organic Rankine cycle micro-turbogenerator, Measurement, vol. 157, 2020, pp. 107666 (1-13)

11.   Zych P., Żywica G., Optimisation of stress distribution in a highly loaded radial-axial gas microturbine using FEM, Open Engineering, vol. 10, 2020, pp. 318-335

12.   Andrearczyk A., Bagiński P., Klonowicz P., Numerical and experimental investigations of a turbocharger with a compressor wheel made of additively manufactured plastic, International Journal of Mechanical Sciences, vol. 178, 2020, pp. 105613 (1-10)

13.   Martowicz A., Roemer J., Lubieniecki M., Żywica G., Bagiński P., Experimental and numerical study on the thermal control strategy for a gas foil bearing enhanced with thermoelectric modules, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 138, 2020, pp. 106581(1-15)

14.   Andrearczyk A., Bagiński P., The use of additive manufacturing technology to manufacture slide bearing sleeves - a preliminary study, Tribologia, vol. 291(3), 2020, pp. 7-14

15.   Andrearczyk A., Bagiński P., Vibration analysis of a turbocharger with an additively manufactured compressor wheel, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, vol. 107, 2020, pp. 05-17

16.   Mieloszyk M., Andrearczyk A., Majewska K., Additive manufacturing method application for manufacturing polymeric structure with embedded fiber Bragg grating sensor, Proceedings of SPIE, 2020, pp. 113812:1-7

17.   Zych P., Optymalizacja wytrzymałościowa tarczy wirnikowej mikroturbiny osiowej z zastosowaniem MES, Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 14-18 September 2020

18.   Kaczmarczyk T.Z., Żywica G., Bagiński P., Andrearczyk A., Preliminary experimental research of a 1 kW microturbine for micro-CHP applications, The 33rd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Osaka (Japan), 29 June – 3 July, 2020

19.   Żywica G., Andrearczyk A., Analiza przyczyny podwyższonej temperatury pracy łożyska ślizgowego w silniku elektrycznym dużej mocy, XLVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 1-5 March 2020

20.   Bagiński P., Żywica G., Badania wibrodiagnostyczne prototypowego turbogeneratora ORC o mocy 30 kW, XLVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 1-5 March 2020

21.   Andrearczyk A., Bagiński P., Vibration analysis of a turbocharger with an additively manufactured compressor wheel, XLVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 1-5 March 2020

22.   Żywica G., Modelling of flow-structural interactions in foil bearings, 8th Wdzydzeanum Workshop on ”Fluid – Solid Interaction”, Wdzydze Kiszewskie, 30 August – 3 September 2020

23.  Żywica G., Zych P., Bogulicz M., Rotor dynamics analysis of different bearing system configurations for a 30 kW high-speed turbocompressor, Vibrations in Rotating Machinery – VIRM 12, Liverpool (the United Kingdom), 14-15 October 2020

1.    Kaczmarczyk T.Z., Żywica G., Ihnatowicz E., Experimental study of a low-temperature micro-scale organic Rankine cyclesystem with the multi-stage radial-flow turbine for domestic applications, Energy Conversion and Management, vol. 199, 2019, p. 111941.
2.    Żywica G., Bagiński P., Investigation of gas foil bearings with an adaptive and non-linear structure, Acta Mechanica et Automatica, vol. 13, no. 1, 2019, pp. 5-10
3.    Kaczmarczyk T.Z., Ihnatowicz E., Żywica G., Kaniecki M., Experimental study of the prototype of a Roto-Jet pump for the domestic ORC power plant, Archives of Thermodynamics, vol. 40, no. 3, 2019, pp. 83-108
4.    Żywica G., Kaczmarczyk T.Z., Experimental evaluation of the dynamic properties of an energy microturbine with defects in the rotating system, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, vol. 21, no. 4, 2019, pp. 670-678
5.    Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M., Selection of the oil-free bearing system for a 30 kW ORC microturbine, Journal of Vibroengineering, vol. 21, issue 2, 2019, pp. 318-330
6.    Kaczmarczyk T.Z., Wrzenie w objętości nanocieczy metalicznych i ceramicznych na rurkach poziomych, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2018
7.    Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M., Analysis of the Rotor Supported by Gas Foil Bearings Considering the Assembly Preload and Hardening Effect, Proceedings of the 10th International Conference on Rotor Dynamics – IFToMM, Springer, 2019, pp. 208-222
8.    Breńkacz Ł, Żywica G., Bogulicz M., Selection of the bearing system for a 1 kW ORC microturbine, Proceedings of the 10th International Conference on Rotor Dynamics – IFToMM, Springer, 2019, pp. 223-235
9.    Kantor S., Roamer J., Pawlik J., Żywica G., Bagiński P., Martowicz A., Properties identification for gas foil bearings - experimental instrumentation and numerical approach, Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Uhl T. (ed.), Advances in Mechanism and Machine Science, vol. 73, Springer, 2019, pp. 3469-3478
10.    Pawlik J., Roamer J., Kantor S., Żywica G., Bagiński P., Martowicz A., Multifunctional bushing for a gas foil bearing - design and physical prototype construction using 3D printing technology, Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Uhl T. (ed.), Advances in Mechanism and Machine Science, vol. 73, Springer, 2019, pp. 3479-3488
11.    Żywica G., Bagiński P., Investigation of unconventional bearing systems for microturbines, Proceedings of the 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Uhl T. (ed.), Advances in Mechanism and Machine Science, vol. 73, Springer, 2019, pp. 3439-3448
12.    Bagiński P., Żywica G., Experimental investigation of a foil bearing structure with a polymer coating under dynamic loads, Tribologia 5/2018, pp. 5-12
13.    Bagiński P., Żywica G., Research of the influence of long-lasting cyclic loading on the geometry of the bump foil of a gas foil bearing, Tribologia 2/2019, pp. 5-13
14.    Breńkacz Ł., Bagiński P., Żywica G., Analysis of displacements in a gas foil bearing using an ultra-high-speed camera, Proceedings of SIRM 2019 - 13th International Conference on Dynamics of Rotating Machinery, Technical University of Denmark, 2019, pp. 28-34
15.    Żywica G., Breńkacz Ł., Bogulicz M., Optimization of the bearing system for a micro-power turbogenerator with a rotational speed up to 120,000 rpm, Proceedings of SIRM 2019 - 13th International Conference on Dynamics of Rotating Machinery, Technical University of Denmark, 2019, pp. 308-316
16.    Żywica G., Kaczmarczyk T.Z., Ihnatowicz E., Bagiński P., Andrearczyk A., Application of a heat resistant plastic in a high-speed microturbine designed for the domestic ORC system, Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems, The National Technical University of Athens (NTUA), 2019
17.    Kaczmarczyk T.Z., Żywica G., Ihnatowicz E., Experimental investigation on the effect of a separator on operating parameters of an ORC, Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems, The National Technical University of Athens (NTUA), 2019
18.    Malinowski P., Andrearczyk A., Wandowski T., Study of the damage detection approaches for additively manufactured parts, Proceedings of the 12th International Workshop on Structural Health Monitoring, 2019,  pp. 1333-1340
19.    Jurek M., Kaczmarczyk T.Z., Majewska K., Mieloszyk M., Ostachowicz W., Żywica G., Fibre Bragg grating sensors application for structural health monitoring of an organic Rankine cycle microturbine components, The e-Journal of Nondestructive Testing (NDT), 2019, pp. 1435-4934
20.    Breńkacz Ł., Bagiński P., Żywica G., Analysis of displacements in a gas foil bearing using an ultra-high-speed camera, SIRM 2019 - 13th International Conference on Dynamics of Rotating Machinery, Technical University of Denmark, Copenhagen, 13-15.02.2019
21.    Żywica G., Breńkacz Ł., Bogulicz M., Optimization of the bearing system for a micro-power turbogenerator with a rotational speed up to 120,000 rpm, SIRM 2019 - 13th International Conference on Dynamics of Rotating Machinery, Technical University of Denmark, Copenhagen, 13-15.02.2019
22.    Breńkacz Ł., Bagiński P., Korbisz J., Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych platformy antiwibracyjnej do zastosowań audio, XLVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła (Poland), 3-7.03.2019
23.    Żywica G., Kaczmarczyk T.Z., Andrearczyk A., Bagiński P., Badania właściwości dynamicznych turbogeneratora ORC o maksymalnej prędkości obrotowej wynoszącej 120 tys. obr/min, XLVI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła (Poland), 3-7.03.2019
24.    Kaczmarczyk T.Z., Experimental investigation of the effect of cooling the high-speed generator of a radial-flow microturbine on the electric power, The 14th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, HEFAT 2019, Wicklow (Ireland), 22-24.07.2019
25.    Kantor S., Roamer J., Pawlik J., Żywica G., Bagiński P., Martowicz A., Properties identification for gas foil bearings - experimental instrumentation and numerical approach, The 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Cracow (Poland), 30.06-4.07.2019
26.    Pawlik J., Roamer J., Kantor S., Żywica G., Bagiński P., Martowicz A., Multifunctional bushing for a gas foil bearing - design and physical prototype construction using 3D printing technology, The 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Cracow (Poland), 30.06-4.07.2019
27.    Żywica G., Bagiński P., Investigation of unconventional bearing systems for microturbines, The 15th IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science, Cracow (Poland), 30.06-4.07.2019
28.    Żywica G., Kaczmarczyk T.Z., Ihnatowicz E., Bagiński P., Andrearczyk A., Application of a heat resistant plastic in a high-speed microturbine designed for the domestic ORC system, The 5th International Seminar on ORC Power Systems, Athens, 9-11.09.2019
29.    Kaczmarczyk T.Z., Żywica G., Ihnatowicz E., Experimental investigation on the effect of a separator on operating parameters of an ORC, The 5th International Seminar on ORC Power Systems, Athens, 9-11.09.2019
30.    Bagiński P., Żywica G., Research of the Influence of Long-Lasting Cyclic Loading on the Geometry of the Bump Foil of a Gas Foil Bearing, XXXVIII Jesienna Szkoła Tribologiczna, Polanica-Zdrój (Poland), 10-13.09.2018

1.    Żywica G., Breńkacz Ł., Bagiński P., Interactions in the Rotor-Bearings-Support Structure System of the Multi-stage ORC Microturbine, Journal of Vibration Engineering & Technologies, Volume 6, 2018, pp. 369-377, Print ISSN 2523-3920
2.    Bagiński P., Żywica G., Lubieniecki M., Roemer J., The effect of cooling the foil bearing on dynamics of the rotor-bearings system, Journal of Vibroengineering, Volume 20, 2018, pp. 843-857, ISSN 1392-8716
3.    Szewczuk-Krypa N., Drosińska-Komor M., Głuch J., Breńkacz Ł., Comparison analysis of selected nuclear power plants supplied with helium from high-temperature gas-cooled reactor, Polish Maritime Research, Volume 25(S1(97)), 2018, pp. 204-210, ISSN 1233-2585
4.    Breńkacz Ł., Żywica G., Drosińska-Komor M., The experimental identification of the dynamic coefficients of two hydrodynamic journal bearings operating at constant rotational speed and under nonlinear conditions, Polish Maritime Research, Volume 24, 2017, pp. 108-115, ISSN 1233-2585
5.    Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E., Experimental research on the domestic ORC micro power plant with a commercial biomass boiler, E3S Web of Conferences, 3rd International Conference on Energy and Environmental Protection, 13-14.09.2018 Kraków, 2018, pp. 00021 (1-8), ISBN 978-2-7598-9055-2
6.    Adamkowski A., Żywica G., Janicki W., Lewandowski M., Propagation of structural vibrations and pressure waves in the hydropower turbines, Advances in Technical Diagnostics, part of the Applied Condition Monitoring book series, Volume 10, 2017, pp. 29-46, Springer 2018, Print ISBN 978-3-319-62041-1
7.    Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M., Numerical Analysis of the Rotor of a 30 kW ORC Microturbine Considering Properties of Aerodynamic Gas Bearings, Mechanics and Mechanical Engineering, Volume 22, 2018, pp. 425-435, ISSN 1428-1511
8.    Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Bagiński P., Andrearczyk A., Design and Manufacturing of Micro-Turbomachinery Components with Application of Heat Resistant Plastics, Mechanics and Mechanical Engineering, Volume 22, 2018, pp. 649-660, ISSN 1428-1511
9.    Andrearczyk A., Bagiński P., Żywica G., Test Stand for the Experimental Investigation of Turbochargers with 3D Printed Components, Mechanics and Mechanical Engineering, Volume 22, 2018, pp. 397-404, ISSN 1428-1511
10.    Andrearczyk A., Bagiński P., Analiza wytrzymałościowa elementów wirujących z wykorzystaniem technologii skanowania 3D, Przegląd Mechaniczny, 1(9), 2018, pp. 43-45, ISSN 0033-2259
11.    Bagiński P., Żywica G., Determination of the Lift-Off Speed in Foil Bearings Using Various Measurement Methods, Mechanics and Mechanical Engineering, Volume 22, 2018, pp. 415-424, ISSN 1428-1511
12.    Żywica G., Flaszyński P., Kaczmarczyk T., Kopeć H., Identification of the causes of increased vibrations in the high-power multi-stage rotodynamic pump, Diagnostyka, Volume 19, 2018, pp. 81-88, ISSN 1641-6414
13.    Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Zastosowanie nowoczesnych tworzyw sztucznych do budowy wysokoobrotowych maszyn przepływowych, Mechanik, NR 7/2018, pp. 508-510, ISSN 0025-6552
14.    Żywica G., Bagiński Paweł, Experimental investigation of a foil bearing structure with a polymer coating under static loads, TRIBOLOGIA, 2018, pp. 153-158, ISSN 0208-7774
15.    Cieśliński J., Kaczmarczyk T., Dawidowicz B., Dynamic characteristics of the proton exchange membrane fuel cell module, Archives of Thermodynamics, Volume 39, 2018, pp. 125-140, ISSN 1231-0956
16.    Turzyński T., Żywica G., Thermal oil biomass boiler dynamics as a part of the micro-CHP ORC plant, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, Volume 138, 2017, pp. 3-11, ISSN 0079-3205
17.    Adamowicz M., Żywica G., Advanced gas turbines health monitoring systems, Diagnostyka, Volume 19, 2018, pp. 77-87, ISSN 1641-6414
18.    Kaczmarczyk T., Żywica G., Klonowicz P., Zastosowanie prądnic z magnesami trwałymi do budowy mikroturbogeneratorów ORC, Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, Nr 2 (118), 2018, pp. 79-85, ISSN 0239-3646
19.    Żywica G., Flaszyński P., Kaczmarczyk T., Kopeć H., Identyfikacja przyczyn podwyższonego poziomu drgań wielostopniowej pompy wirowej dużej mocy, XLV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła (Poland), 4-8.03.2018
20.    Bagiński P., Żywica G., Badania właściwości dynamicznych wysokoobrotowych łożysk gazowych o zmiennej geometrii, XLV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła (Poland), 4-8.03.2018
21.    Breńkacz Ł., Żywica G., Dobór systemu łożyskowania do mikroturbiny ORC o mocy 30 kW, XLV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła (Poland), 4-8.03.2018
22.    Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Zastosowanie nowoczesnych tworzyw sztucznych do budowy wysokoobrotowych maszyn przepływowych, XXII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Pisz (Poland), 14-18.05.2018
23.    Andrearczyk A., Bagiński P., Analiza wytrzymałościowa elementów wirujących z wykorzystaniem technologii skanowania 3D, XXII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Pisz (Poland), 14-18.05.2018
24.    Kaczmarczyk T., Żywica G., Klonowicz P., Zastosowanie silników z magnesami trwałymi do budowy mikroturbogeneratorów ORC, XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych, Ryto (Poland), 23-25.05.2018
25.    Żywica G., Bagiński P., Badania eksperymentalne strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego z powłoką polimerową w zakresie obciążeń statycznych, XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, Olsztyn-Ryn (Poland), 10-13.09.2018
26.    Żywica G., Bagiński P., Badania eksperymentalne strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego z powłoką polimerową w zakresie obciążeń statycznych, XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, Olsztyn-Ryn (Poland), 10-13.09.2018
27.    Bagiński P., Żywica G., Badania eksperymentalne strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego z powłoką polimerową w zakresie obciążeń dynamicznych, XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, Olsztyn-Ryn (Poland), 10-13.09.2018
28.    Kaczmarczyk T., Badania eksperymentalne mikrosiłowni domowej ORC z komercyjnym kotłem biomasowym, III Międzynarodowa Konferencja Energetyka i Ochrona Środowiska, Cracow (Poland), 13-14.09.2018
29.    Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M., Analysis of the rotor supported by gas foil bearings considering the assembly preload and hardening effect, 10th IFToMM International Conference on Rotordynamics, Rio de Janeiro (Brasil), 23-27.09.2018
30.    Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M., Selection of the bearing system for a 1 kW ORC microturbine, 10th IFToMM International Conference on Rotordynamics, Rio de Janeiro (Brazil), 23-27.09.2018
31.    Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E., Investigation of the CHP ORC system in transient operating conditions, 32nd Turbomachinery Workshop, Szczyrk (Poland), 03-05.10.2018
32.    Andrearczyk A., Bagiński P., Żywica G., The test rig for the experimental investigation of a 3D printed turbochargers, 13th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems – Theory and Application Areas, Łódź (Poland), 18-20.10.2018
33.    Bagiński P., Żywica G., Determination of the lift-off speed in foil bearings using various measurement methods, 13th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems – Theory and Application Areas, Łódź (Poland), 18-20.10.2018
34.    Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M., Dynamic performance analysis of the rotor of a 30 kW ORC microturbine considering properties on aerodynamic gas bearings, 13th International Symposium of Compressor & Turbine Flow Systems – Theory and Application Areas, Łódź (Poland), 18-20.10.2018
35.    Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Bagiński P., Andrearczyk A., Design and manufacturing of micro-turbomachinery components with application of heat resistant plastics, 13th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems – Theory and Application Areas, Łódź (Poland), 18-20.10.2018
36.    Kaczmarczyk T., Experimental study of the prototype of a roto-jet pump for domestic ORC power plant, 5th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial Energy Supply Systems, Bremen (Germany), 25-26.10.2018
37.    Jurek M., Kaczmarczyk T., Majewska K., Mieloszyk M., Ostachowicz W., Żywica G., Fibre Bragg grating sensors application for structural health monitoring of an organic Rankine cycle microturbine component, 7th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring, Hong Kong (China), 12-15.11.2018

 1. Adamkowski A., Żywica G., Janicki W., Lewandowski M.,
  Propagation of structural vibrations and pressure waves in the hydropower turbines,
  Advances in Technical Diagnostics, Part of the Applied Condition Monitoring Book, A. Timofiejczuk, B.E. Łazarz, F. Chaari, R. Burdzik (Eds.), Vol. 10, 2017, pp. 29-46, ISBN 978-3-319-62041-1
 2. Żywica G., Bagiński P.,
  Theoretical and Experimental Investigation of High-Speed Bearings with an Adaptive and Non-Linear Structure,
  Proceedings of 8th ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, SMART 2017, 2017, pp. 157-165, ISBN 978-84-946909-3-8
 3. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E., Lubieniecki M., Roemer J.,
  Preliminary investigation of the energy harvesting system intendend for use on an ORC microturbine,
  Proceedings of 8th  ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, SMART 2017, 2017, pp. 674-685, ISBN 978-84-946909-3-8
 4. Żywica G., Bagiński P., Kiciński J.,
  Selected operational problems of the high-speed rotors supported by gas foil bearings,
  Proceedings of the 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machines, 2017, pp. 53-60
 5. Breńkacz Ł. Żywica G.,
  The experimental identification of the dynamic coefficients for two hydrodynamic journal bearings,
  Proceedings of the 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machines 2017, pp. 157-164
 6. Pietkiewicz P., Banaszek S., Żywica G.,
  The stability loss of the rotor-slide bearings system under random load variations,
  Journal of Vibroengineering, 19(7), 2017, pp. 4921-4935, ISSN 1392-8716
 7. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  The impact of changes in the geometry of a radial microturbine stage on the efficiency of the micro CHP plant based on ORC,
  ENERGY, 137, 2017, pp. 530-543, ISSN 0360-5442
 8. Żywica G., Kiciński J., Bagiński P.,
  The Static and Dynamic Numerical Analysis of the Foil Bearing Structure,
  Journal of Vibration Engineering & Technologies, 4(3), 2016, pp. 213-220, ISSN 2321-3558
 9. Bagiński P., Żywica G.,
  The influence of temperature on dynamics of the rotor – foil bearing system,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 134, 2017, pp. 11-28, ISSN 0079-3205
 10. Bagiński P., Andrearczyk A., Żywica G.,
  Experimental investigation of ceramic ball bearings for microturbines,
  Diagnostyka, 18(1), 2017, pp. 51-57, ISSN 1641-6414
 11. Andrearczyk A., Bagiński P.,
  Badania eksperymentalne na stanowisku wyznaczania charakterystyk turbosprężarek,
  Przegląd Mechaniczny, 6, 2017, pp. 60-62, ISSN 0033-2259
 12. Żywica G., Bagiński P.,
  Operational problems of high-speed foil bearings tested under laboratory conditions,
  Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems, 2, 2017, pp. 19-24, ISSN 1232-9312
 13. Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Nalepa K.,
  Dynamic state assessment of the high-speed rotor based on a structural-flow model of a foil bearing,
  Diagnostyka, 18(1), 2017, pp. 95-102, ISSN 1641-6414
 14. Bagiński P., Żywica G.,
  Analiza wytrzymałościowa tarczy wirnikowej turbogeneratora ORC o mocy 30 kWe z uwzględnieniem sił aerodynamicznych,
  Przegląd Mechaniczny, 6, 2017, pp. 16-18, ISSN: 0033-2259
 15. Żywica G., Bogulicz M., Bagiński P.,
  Modelling and analysis of rotating systems with gas foil bearings under transient operating conditions,
  TRIBOLOGIA, 2, 2017, pp. 167-173, ISSN: 0208-7774
 16. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Measurements and vibration analysis of a five-stage axial-flow microturbine operating in an ORC cycle,
  Diagnostyka, 18(2), 2017, pp. 51-58, ISSN 1641-6414
 17. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Experimental investigation on a rotodynamic pump operating in the cogeneration system with a low-boiling working medium,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 134, 2016, pp. 63-87, ISSN 0079-3205
 18. Rusanov R., Jędrzejewski Ł., Klonowicz P., Żywica G., Lampart P., Rusanov A., Design and performance study of a small-scale waste heat recovery turbine,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 133, 2016, pp. 145-162, ISSN 0079-3205
 19. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  An experimental investigation conducted in order to determine bearing dynamic coefficients of two hydrodynamic bearings using impulse responses,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 133, 2016, pp. 39-54, ISSN 0079-3205
 20. Andrearczyk A., Żywica G.,
  A concept of a test stand for the investigation of a 3D printed turbochargers and selected fluid-flow machinery,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 133, 2016, pp. 3-11, ISSN 0079-3205
 21. Żywica G., Bagiński P., Kiciński J.,
  Selected operational problems of high-speed rotors supported by gas foil bearings,
  Technische Mechanik, 37(2-5), 2017, pp. 339-346, ISSN 0232-3869
 22. Andrearczyk A., Żywica G., Breńkacz Ł., Bagiński P.,
  Vibration based diagnostics of the multi-stage microturbine operating in the medium-temperature ORC system,
  Vibroengineering PROCEDIA, 13, 2017, pp. 56-61, ISSN 2345-0533
 23. Żywica G., Bagiński P., Andrearczyk A.,
  Analysis of Thermal Damage in the High-Speed Foil Bearing,
  Solid State Phenomena, 260, 2017, pp. 266-277, ISSN 1662-9779
 24. Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Turzyński T.,
  Experimental investigation of the domestic CHP ORC system in transient operating conditions,
  4th International Seminar on ORC Power Systems, 13-15 September, Milan (Italy), Book Series: Energy Procedia, 129, 2017, pp. 637-643, ISSN 1876-6102
 25. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Comparison of experimentally and numerically determined dynamic coefficients of the hydrodynamic slide bearings operating in the nonlinear rotating system,
  Proceedings Of The ASME Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, Charlotte (USA), 2017, Article No. V07AT34A026, ISBN 978-0-7918-5092-3
 26. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  The experimental identification of the dynamic coefficients for two hydrodynamic journal bearings,
  SIRM2017 – 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machines, 15-17 February, Graz (Austria), 2017
 27. Żywica G., Bagiński P., Kiciński J.,
  Selected operational problems of high speed rotors supported by gas foil bearings,
  SIRM2017 – 12th International Conference on Vibrations in Rotating Machines, 15-17 February, Graz (Austria), 2017
 28. Bagiński P., Żywica G.,
  Ocena wpływu metody chłodzenia łożyska foliowego na dynamikę układu wirnik-łożyska,
  XLIV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 26 February – 2 March, Wisła (Poland), 2017
 29. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych łożysk hydrodynamicznych – badania wstępne,
  XLIV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 26 February – 2 March, Wisła (Poland), 2017
 30. Żywica G., Bagiński P.,
  Aspekty eksploatacyjne zastosowania gazowych łożysk foliowych w wysokoobrotowych maszynach przepływowych,
  XLIV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 26 February – 2 March, Wisła (Poland), 2017
 31. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E., Lubieniecki M., Roamer J.,
  Preliminary investigation of the energy harvesting system intended for use on an ORC microturbine,
  SMART 2017 – 8th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 5-8 June, Madrid (Spain), 2017
 32. Żywica G., Bagiński P.,
  Theoretical and experimental investigation of high-speed bearings with an adaptive and non-linear structure,
  SMART 2017 – 8th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, 5-8 June, Madrid (Spain), 2017
 33. Bagiński P., Żywica G.,
  Analiza wytrzymałościowa tarczy wirnikowej turbogeneratora ORC o mocy 30 kW z uwzględnieniem sił aerodynamicznych,
  XXI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, 8-12 May, Jurata (Poland), 2017
 34. Andrearczyk A., Bagiński P.,
  Badania eksperymentalne na stanowisku wyznaczania charakterystyk turbosprężarek,
  XXI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, 8-12 May, Jurata (Poland), 2017
 35. Żywica G.,
  Domowa mikrosiłownia kogeneracyjna,
  Konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej, Edycja I: Niskoemisyjne siłownie domowe w kontekście Pakietu Zimowego, 27 June, Gdańsk (Poland), 2017
 36. Żywica G., Bogulicz M., Bagiński P.,
  Modelowanie i analiza stanów przejściowych układów wirujących z aerodynamicznymi łożyskami foliowymi,
  XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna, 4-7 September, Cracow/Wieliczka (Poland), 2017
 37. Andrearczyk A., Żywica G., Breńkacz Ł, Bagiński P.,
  Vibration based diagnostics of the multi-stage microturbine operating in the medium-temperature ORC system,
  27th International Conference on Vibroengineering, 26-28 September, Katowice (Poland), 2017
 38. Kaczmarczyk T., Żywica G.,
  Experimental research of expansion devices operating in ORC cogeneration systems,
  31st Workshop on Turbomachinery, 4-6 October, Dresden (Germany), 2017
 39. Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M.,
  Selection of the bearing system for a 1 kW ORC microturbine,
  31st Workshop on Turbomachinery, 4-6 October, Dresden (Germany), 2017
 40. Bagiński P., Żywica G.,
  Analysis of the rotor disk of a 30 kW ORC turbogenerator – taking into account aerodynamic forces,
  31st Workshop on Turbomachinery, 4-6 October, Dresden (Germany), 2017
 1. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Zastosowanie urządzeń ekspansyjnych w układach kogeneracyjnych ORC,
  Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, 2015, 200 str., ISBN 978-83-88237-64-5
 2. Klonowicz P., Jędrzejewski Ł., Witanowski Ł., Suchocki T., Surwiło J., Rusanov R., Żywica G., Lampart P., Szymaniak M.,
  Turbiny parowe i ORC dla kogeneracji rozproszonej - przykłady projektowe i konstrukcyjne,
  Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, 2015, 167 str., ISBN 978-83-88237-59-1
 3. Bagiński P., Żywica G.,
  Analysis of dynamic compliance of the supporting structure for the prototype of organic Rankine cycle microturbine with a capacity of 100 kWe,
  Journal of Vibroengineering, 18, 2016, pp. 3153-3163
 4. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Vibroacoustic diagnostics of a radial microturbine and a scroll expander operating in the organic Rankine cycle installation,
  Journal of Vibroengineering, 18, 2016,  pp. 4130-4147
 5. Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  A review of expanders for power generation in small-scale organic Rankine cycle systems: Performance and operational aspects,
  Proceedings of  the Institution of Mechanical Engineers Part A-Journal of Power and Energy, 230(7), 2016, pp. 669-684
 6. Żywica G., Kiciński J., Bagiński P.,
  The static and dynamic numerical analysis of the foil bearing structure,
  Journal of Vibration Engineering & Technologies, 4, 2016, pp. 213-220
 7. Kiciński J., Żywica G.,
  Prototype of the domestic CHP ORC energy system,
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 64(2), 2016, pp. 417-424
 8. Żywica G., Bagiński P., Banaszek S.,
  Experimental studies on foil bearing with a sliding coating made of synthetic material,
  Journal of Tribology - Transactions of the ASME, 138 (1), 2016, pp. 11301(1-10)
 9. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  The sensitivity analysis of the method for identification of bearing dynamic coefficients,
  Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 181, Awrejcewicz J. (ed.), 2016, 81-96, ISBN  978-3-319-42401-9
 10. Żywica G., Breńkacz Ł., Bagiński P.,
  Dynamic interactions in the rotor-bearings-support structure system of the multi-stage ORC microturbine,
  Vibration Engineering and Technology of Machinery, Rządkowski R., Szczepanik R. (ed.), Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2016, 195‑207, ISBN 978-83-61021-69-8
 11. Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  Expanders for dispersed power generation:maintenance and diagnostics problems,
  Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 131, 2016, pp. 173-188
 12. Bagiński P., Jędrzejewski Ł., The strength and dynamic analysis of the prototype of Tesla microturbine,
  Diagnostyka, 16, 2015, pp.17-24
 13. Bagiński P., Żywica G.,
  Wpływ temperatury na dynamikę układu wirnik - łożyska foliowe,
  Mechanik, 7, 2016, pp. 634-635
 14. Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M.,
  Analysis of dynamical properties of a 700 kW turbine rotor designed to operate in an ORC installation,
  Diagnostyka, 17, 2016, pp. 17-23
 15. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych,
  Mechanik, 7, 2016, pp. 648-649
 16. Andrearczyk A., Żywica G., Bogulicz M., Bagiński P.,
  System wibrodiagnostyczny dla mikroturbiny parowej ORC o mocy 100 kW,
  Mechanik, 7, 2016, pp. 636-638
 17. Żywica G., Bagiński P., Andrearczyk A.,
  Experimental research on gas foil bearings with polymer coating at an elevated temperature,
  Tribologia, 3, 2016, pp. 217-227
 18. Żywica G., Kaniecki M.,
  Technical diagnostics of hydropower turbine using modern measurement techniques,
  Diagnostyka, 17, 2016, pp. 87-94
 19. Żywica G., Kiciński J.,
  The influence of selected design and operating parameters on the dynamics of the steam micro-turbine,
  Open Engineering, 5, 2016, pp. 385–398
 20. Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Żywica G., Kiciński J.,
  Experimental investigation of the ORC system in a cogenerative domestic power plant with a scroll expanders,
  Open  Engineering, 5, 2016, pp. 411-420
 21. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  The sensitivity analysis of the method for identification of bearing dynamic coefficients,
  13th International Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, 7-10 December, Łódź, 2015
 22. Adamkowski A., Żywica G., Janicki W., Lewandowski M.,
  Propagation of structural vibrations and pressure waves in the hydropower turbines,
  6th International Congress of Technical Diagnostics, 12-16 September, Gliwice, 2016
 23. Żywica G., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  Expanders for dispersed power generation: maintenance and diagnostics problems,
  12th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems - Theory & Application Areas, SYMKOM 2016, 18-19 October, Gdańsk, 2016
 24. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Experimental investigation on a rotordynamic pump operating in the cogeneration system with a low-boiling working  medium,
  12th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems - Theory & Application Areas, SYMKOM 2016, 18-19 October, Gdańsk, 2016
 25.  Breńkacz Ł., Żywica G.,
  An experimental investigation performed in order to determine  bearing dynamic coefficients of two hydrodynamic bearings using impulse responses,
  12th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems - Theory & Application Areas, SYMKOM 2016, 18-19 October, Gdańsk, 2016
 26. Bagiński P., Żywica G.,
  The influence of temperature on dynamics of the rotor – foil bearing system,
  12th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems - Theory & Application Areas, SYMKOM 2016, 18-19 October, Gdańsk, 2016
 27. Andrearczyk A., Żywica G.,
  A concept of a test stand for the investigation of a 3D printed turbochargers and selected fluid flow machinery,
  12th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems - Theory & Application Areas, SYMKOM 2016, 18-19 October, Gdańsk, 2016
 28. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  The impact of changes in the geometry of a radial microturbine stage on the efficiency of the micro CHP plant based on ORC,
  2nd  International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating, 27-28 September, Aalborg, 2016
 29. Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M.,
  Dynamics of a 700 kW turbine rotor designed to operate in an ORC installation,
  30th Workshop on Turbomachinery, 14-16 September, Gdańsk, 2016
 30. Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł.,
  Dynamic interactions in the rotor-bearings-support structure system of the multi-stage ORC microturbine,
  12th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery VETOMAC-XII, 7-9 September, Warszawa, 2016
 31. Breńkacz Ł., Żywica G., Bogulicz M.,
  Analiza właściwości dynamicznych turbiny 700 kW pracującej w obiegu ORC,
  XLIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 29 luty – 4 marca, Wisła, 2016
 32. Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych,
  XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, 16-20 maja, Jurata, 2016
 33. Żywica G., Kaniecki M.,
  Diagnostyka techniczna turbiny wodnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych,
  XLIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 29 luty – 4 marca, Wisła, 2016
 34. Kiciński J., Żywica G.,
  The sustainable generation and storage of energy in distributed power systems,
  Energy Materials and Nanotechnology Dubai Meeting 2016, 1-4 April, Dubai (United Arab Emirates), 2016
 35. Andrearczyk A.,
  Operational characteristics of a model Stirling engine,
  Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, 22-23 września, Kraków, 2016
 36. Żywica G., Bagiński P., Andrearczyk A.,
  Experimental research on gas foil bearings with polymer coating at an elevated temperature,
  Jesienna Szkoła Tribologiczna i Inżynieria Łożyskowania, 19-22 września, Gdańsk, 2016
 37. Żywica G., Bagiński P. Andrearczyk A.,
  Analysis of thermal damage in the high-speed foil bearing,
  12th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 3-8 July, Białystok, 2016
 38. Kaczmarczyk T.,
  Zastosowanie innowacyjnych technologii w gminie,
  Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego, 10 czerwca, Miastko, 2016
 39. Banaszek S., Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M.,
  The dynamics of the laboratory rotor founded on the gas foil bearings - numerical analysis,
  Proceedings of the 9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics, series: Mechanisms and Machine Science, 21, 2015, pp. 1235-1246
 40. Kiciński J., Żywica G., Bagiński P.,
  Thermal Studies on Foil Bearings with a Sliding Coating Made of Plastic Material,
  Proceedings of the 9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics, series: Mechanisms and Machine Science, 21, 2015, pp. 1183-1193
 41. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Wibroakustyczna diagnostyka czterostopniowej mikroturbiny promieniowej oraz ekspandera spiralnego współpracujących z obiegiem ORC,
  XLIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 29 luty - 4 marca, Wisła, 2016
 42. Żywica G., Kiciński J., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Turzyński T., Bykuć S.,
  Prototype of the domestic CHP ORC system: construction and experimental research,
  Proceedings of the 3rd International Seminar on ORC Power Systems ASME ORC2015, 12 - 14 October, Brussels (Belgium), 2015
 43. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Experimental investigation of a radial microturbine in Organic Rankine Cycle system with HFE7100 as working fluid,
  Proceedings of the 3rd International Seminar on ORC Power Systems ASME ORC2015, 12 - 14 October, Brussels (Belgium), 2015
 44.  Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  The experimental investigation of the biomass-fired ORC system with a radial microturbine,
  Applied Mechanics and Materials, 2016, 831, pp. 235-244
 45. Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  The experimental investigation of scroll expanders operating in the ORC system with HFE7100 as a working medium,
  Applied Mechanics and Materials, 2016, 831, pp. 245-255
 1. Kiciński J., Żywica G.,
  Steam microturbines in distributed cogeneration,
  Springer International Publishing, 2014
 2. Żywica G., Bagiński P., Banaszek S.,
  Experimental studies on foil bearing with a sliding coating made of synthetic material,
  Journal of Tribology - Transactions of the ASME, 138 (1), 2016
 3. Breńkacz Ł.,
  Identification of stiffness, damping and mass coefficients of rotor-bearing system using impulse response method,
  Journal of Vibroengineering, 17(5), 2015, pp. 2272-2282
 4. Cieśliński J., Kaczmarczyk T.,
  Pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids outside porous coated tubes,
  Heat Transfer Engineering, 36(6), 2015, pp. 553-563
 5. Żywica G., Drewczyński M., Kiciński J., Rządkowski R.,
  Computational modal and strength analysis of the steam microturbine with fluid-film bearings,
  Journal of Vibration Engineering and Technologies, 2(6), 2014, pp. 543-549
 6. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Thermographic investigation of the cogenerative ORC system with low-boiling medium,
  Diagnostyka, 16, 2015, pp. 25-32
 7. Banaszek S., Bogulicz M.,
  Wpływ sztywności podparcia na dynamikę nowo projektowanej turbiny ORC,
  Mechanik 7/2015, pp. 29-36
 8. Bagiński P., Banaszek S., Żywica G., Kiciński J.,
  Charakterystyki cieplne łożyska foliowego pracującego w podwyższonej temperaturze w warunkach rozbiegu, wybiegu i pracy ze stałą prędkością obrotową,
  Mechanik 7/2015, pp. 21-28
 9. Andrearczyk A., Żywica G.,
  Techniki szybkiego prototypowania w budowie maszyn,
  Mechanik 7/2015, pp. 13-20
 10. Breńkacz Ł.,
  Identyfikacja współczynników dynamicznych łożysk z uwzględnieniem niewyważenia wału,
  Mechanik 7/2015, pp. 57-64
 11. Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Żywica G.,
  Projekt i budowa stanowiska do badania ekspanderów spiralnych w obiegu ORC,
  Mechanik 7/2015, pp. 349-356
 12. Żywica G., Kiciński J., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  Projektowanie i badania domowej mikrosiłowni kogeneracyjnej ORC,
  Mechanik 7/2015, pp. 1007-1014
 13. Bagiński P., Żywica G., Breńkacz Ł.,
  The test rig and investigation of the high-speed rotor supported by foil bearings at increased temperature,
  Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery, Politechnika Łódzka, 146, pp. 31-44, 2014
 14. Breńkacz Ł., Bykuć S., Żywica G., Kaczmarczyk T., Bagiński P.,
  The laboratory test stand of the ORC micro power plant,
  Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery, Politechnika Łódzka, 146, pp. 47-56, 2014
 15. Andrearczyk A.,
  The application of a photopolymer material for the manufacture of machine elements using rapid prototyping techniques,
  Logistyka, 2015, pp. 8628-8635
 16. Kiciński J., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Mikrosiłownia kogeneracyjna ORC,
  Czysta Energia, 11/2014, pp. 5
 17. Banaszek S., Żywica G., Bagiński P.,
  Dynamics of the rotor with foil bearings at an elevated temperature,
  ICoEV-2015, International Conference on Engineering Vibration, Lublana, Słowenia, 7-10 IX 2015
 18. Żywica G., Kiciński J., Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Turzyński T., Bykuć S.,
  Prototype of the domestic CHP ORC system: construction and experimental research,
  3rd International Seminar on ORC Power Systems, Bruksela, Belgia, 12-14 X 2015
 19. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Experimental investigation of a radial microturbine in organic Rankine cycle system with hfe-7100 as working fluid,
  3rd International Seminar on ORC Power Systems, Bruksela, Belgia, 12-14 X 2015
 20. Bykuć S., Breńkacz Ł., Żywica G., Klonowicz P.,
  Start-up research on the laboratory micro CHP ORC test stand,
  3rd International Seminar on ORC Power Systems, Bruksela, Belgia, 12-14 X 2015
 21. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  The experimental investigation of the biomass-fired ORC system with a radial microturbine,
  XXII International Symposium Research-Education-Technology and 4th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial  Energy Supply Systems, Brema, Niemcy, 24-25 IX 2015
 22. Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  The experimental investigation of scroll expanders operating in the ORC system with HFE-7100 as a working medium,
  XXII International Symposium Research-Education-Technology and 4th International Conference Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial  Energy Supply Systems, Brema, Niemcy, 24-25 IX 2015
 23. Żywica G., Ihnatowicz E., Kaczmarczyk T., Turzyński T.,
  Prototype of the domestic CHP ORC system with a hermetic turbogenerator,
  29th Turbomachinery Workshop, Stuttgart, Niemcy, 28-30 IX 2015
 24. Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  The experimental investigation of scroll expanders operating in the ORC system,
  29th Turbomachinery Workshop, Stuttgart, Niemcy, 28-30 IX 2015
 25. Bagiński P., Banaszek S., Żywica G., Kiciński J.,
  Charakterystyki cieplne łożyska foliowego pracującego w podwyższonej temperaturze w warunkach rozbiegu, wybiegu i pracy ze stałą prędkością obrotową,
  XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 11-15 maja 2015
 26. Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E.,
  The experimental investigation of scroll expanders operating in the ORC system,
  29th Turbomachinery Workshop, Stuttgart, Niemcy, 28-30 IX 2015
 27. Kaczmarczyk T., Żywica G., Ihnatowicz E.,
  Badania termowizyjne układu kogeneracyjnego ORC (organic Rankine cycle) z czynnikiem niskowrzącym,
  XLII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 2-6 marca 2015
 28. Bagiński P., Jędrzejewski Ł.,
  Badania wytrzymałościowe i dynamiczne prototypu turbiny Tesli,
  XLII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 2-6 marca 2015
 29. Żywica G., Breńkacz Ł.,
  Analiza właściwości dynamicznych prototypowego turbozespołu ORC o mocy 100 kW,
  XLII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 2-6 marca 2015
 30. Kiciński J., Żywica G.,
  Mikroturbiny i małoskalowa energetyka – stan i perspektywy rozwoju,
  Seminarium Jubileuszowe prof. J. Krysińskiego, Łódź, 15 października 2015
 • Kiciński J., Żywica G.,
  Dynamika mikroturbin parowych,
  Wydawnictwo IMP PAN, 2014, 234 strony, ISBN: 978-83-88237-32-4
 • Mikielewicz J., Mikielewicz D., Ihnatowicz G., Kaczmarczyk T. Z., Wajs J., Matysko R., Bykuć S., Rybiński W.,
  Obiegi termodynamiczne ORC mikrosiłowni domowej,
  Wydawnictwo IMP PAN, 2014, 309 stron, ISBN: 978-83-88237-19-5
 • Kiciński J., Żywica G.,
  Steam Microturbines in Distributed Cogeneration,
  Springer 2014, 219 stron, ISBN: 978-3-319-12017-1
 • Bogucka-Bykuć K., Włosiński W., Bykuć S.,
  Towards development of prototype high-temperature latent heat storage unit as an element of a RES-based energy system (part 1),
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 62, No. 3, 2014, pp. 489-494
 • Kiciński J.,
  Do we have a chance for small-scale energy generation? The examples of technologies and devices for distributed energy systems in micro & small scale
  in Poland
  ,
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 61, No. 4, 2013, pp. 749-756
 • Kiciński J.,
  New method of analysis of nonlinear stochastic and random vibrations,
  Journal of Vibration Engineering & Technologies, Vol. 2, No. 5, 2014
 • Breńkacz Ł., Bykuć S., Żywica G., Kaczmarczyk T.,
  The laboratory test stand of the ORC micro power plant,
  Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery No. 145, 2014, str. 27-28
 • Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Żywica G., Kiciński J.,
  Experimental investigation of the ORC system in a cogenerative domestic power plant with scroll expanders,
  Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery  No. 145, 2014, str. 59-60
 • Żywica G., Kiciński J.,
  Investigation of the effect of selected design and operating parameters on the dynamic properties of the steam micro-turbine,
  Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery No. 145, 2014, str. 123-124
 • Żywica G., Bagiński P., Bogulicz M.,
  Analiza właściwości dynamicznych wirnika stanowiska do badania wysokoobrotowych łożysk foliowych,
  Mechanik Nr 7/2014, 2014, str. 565
 • Bagiński P., Żywica G.,
  Opracowanie stanowiska badawczego oraz koncepcja badań wysokoobrotowych łożysk foliowych,
  Mechanik Nr 7/2014, 2014, str. 556
 • Andrearczyk A., Żywica G.,
  Opracowanie konstrukcji i układu pomiarowego do badania pomp czynników niskowrzących,
  Mechanik Nr 7/2014, 2014, str. 556
 • Banaszek S., Bogulicz M., Shulzhenko N., Zajtsev B.,
  Drgania własne wirnika turbozespołu dużej mocy z pęknięciem,
  Mechanik Nr 7/2014, 2014, str. 556
 • Bagiński P., Żywica G., Breńkacz Ł.,
  The test rig and investigation of the high-speed rotor supported by foil bearings at increased temperature,
  Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery  No. 145, 2014, str. 59-60
 • Kiciński J.,
  Model based diagnostics – new aspects,
  XLI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 2014
 • Żywica G., Kiciński J., Kozanecki  Z.,
  Badania właściwości dynamicznych mikroturbin parowych pracujących w obiegach z czynnikiem niskowrzącym,
  XLI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 2014, str.81
 • Bagiński P., Żywica G.,
  Badania eksperymentalne ceramicznych łożysk tocznych stosowanych w mikroturbinach,
  XLI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła, 2014, str.31
 • Kiciński J., Żywica G.,
  Dynamic state assessment of the steam micro-turbines with capacity of 3kW operating within CHP ORC system,
  28th Turbomachinery Workshop, Pilzen, 2014
 • Kiciński J.,
  Energetyka prosumencka - szansa czy iluzja?,
  V Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej GreenPOWER 2014, Warszawa 2014
 • Żywica G.,
  Domowa mikrosiłownia kogeneracyjna ORC: alternatywne źródło energii cieplnej i elektrycznej,
  V Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej GreenPOWER 2014, Warszawa 2014
 • Żywica G., Kiciński J.,
  Optimization of the bearing system for the water turbine with a capacity of 2.5kW,
  1st African Conference in Tribology, Marrakesh (Morocco), April 27-30, 2014
 • Kiciński J.,
  Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych,
  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Forum Energetyków GRE 2014, Szczyrk 2014
 • Kiciński J., Żywica G., Bagiński P.,
  Thermal Studies on Foil Bearings with a Sliding Coating Made of Plastic Material,
  9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics, Milan (Italy), 2014
 • Banaszek S., Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M.,
  The dynamics of the laboratory rotor founded on the gas foil bearings - numerical analysis,
  9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics, Milan (Italy), 2014
 • Kiciński J.,
  Przykłady technologii i urządzeń Energetyki Rozproszonej (RE) bazującej na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE),
  Nowa Energia nr 01/2014, 2014, str. 119-122
 • Cenian A., Kiciński J., Lampart P.,
  Nowa, tzn. rozproszona zrównoważona energetyka prosumencka,
  Nowa Energia, Nr 6/2012, 2012 str. 23-28
 • Cenian A., Kiciński J., Lampart P.,
  Energetyka prosumencka – szansa rozwoju krajowego przemysłu maszynowego,
  Czysta Energia No. 10/2013, 2013, str. 5
 • Banaszek S.,
  The modeling of defects in the rotor-trains of turbomachinery - simulation-based diagnostics,
  Journal of Mechanical Engineering, Vol.16, No. 3, 2013, pp. 73÷77
 • Kierek M.,
  Koncepcja mikrosiłowni kogeneracyjnej – Czy promując odnawialne źródła energii, powinniśmy skupiać się tylko na aspektach technicznych związanych z instalacjami OZE?,
  Czysta Energia nr 6/2014, 2014, str. 5
 • Kiciński J.,
  Technologie i instalacje dla małoskalowej, ekologicznej energetyki,
  konferencja naukowa Polski Mix Energetyczny 2014, Ustroń 2014
 • Bagiński P., Żywica G.,
  Experimental study of micro rotor with ceramic bearings,
  1st African Conference in Tribology, Marrakesh (Marocco), 2014
 • Kierek M., Kiciński J.,
  Conversion of Biogas Technology for Distributed Energy Cogeneration in Small Scale,
  BIT's 7th World Congress of Industrial Biotechnology, Dalian (China), April 25-28, 2014
 • Kiciński J.,
  Rozwój energetyki prosumenckiej i technologii URE/OZE w Polsce - przykłady aplikacji,
  str. 403÷419, Politechnika Krakowska, Kraków 2013, ISBN 978-83-7242-719-9
 • Breńkacz Ł.,
  Badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych,
  rozdział w monografii „Współczesne technologie i konwersja energii” (praca zespołowa, red. J. Szantyr), Wydział Mechaniczny PG, str. 55 - 62, Gdańsk 2013
 • Kiciński J.,
  Do we have a chance for small-scale generation? The examples of technologies and devices for distributed energy systems in micro & small scale in Poland,
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol. 61, No.4, 2013
 • Żywica G.,
  The dynamic performance analysis of the foil bearing structure,
  Acta Mechanica et Automatica, Vol. 7, No. 1 (2013), pp. 58÷62
 • Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M., Czoska B.,
  Modelowanie i analiza aerodynamicznych łożysk foliowych,
  Mechanik, nr 7/2013, str. 591÷601
 • Bogulicz M., Żywica G.,
  Program MESLOF do wspomagania analizy wirników wspartych na łożyskach foliowych,
  Mechanik, nr 7/2013
 • Bagiński P., Bogulicz M., Breńkacz Ł.,
  Dynwir S-70 program do analizy modalnej wielopodporowych i wielomasowych wirników,
  Diagnostyka, Vol.14, No.1. ISSN 1641-6414
 • Bagiński P., Banaszek S., Żywica G., Kiciński J.,
  Obliczenia własności układu wirnikowego turbiny o mocy 100 kW,
  Mechanik, nr 7/2013, ISSN 0025-6552
 • Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł.,
  Dynamic state assessment of the water turbine with the power of 600 kW,
  Diagnostyka, Vol.14, No.1. pp. 65÷70 ISSN 1641-6414
 • Żywica G., Kiciński J., Bagiński P.,
  The static and dynamic performance analysis of the foil bearing structure,
  XI International Conference on Vibration Problems ICOVP 2013, Lisbon (Portugal) 9-12 September 2013
 • Bogulicz M., Żywica G.,
  Program MESLOF do wspomagania analizy wirników wspartych na łożyskach foliowych,
  XVII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 13-17 maja 2013, Materiały konferencyjne, tom 1, str. 23÷30
 • Bagiński P., Banaszek S., Żywica G., Kiciński J.,
  Obliczenia własności układu wirnikowego turbiny o mocy 100 kW,
  XVII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 13-17 maja 2013, Materiały konferencyjne, tom 1, str. 13÷22
 • Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł.,
  Ocena stanu dynamicznego turbiny wodnej o mocy 600 kW,
  XL Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Wisła 4-8 marca 2013
 • Żywica G., Kiciński J., Bogulicz M., Czoska B.,
  Modelowanie i analiza aerodynamicznych łożysk foliowych,
  XVII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 13-17 maja 2013, Materiały konferencyjne, tom 2, str. 453÷461
 • Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Bykuć S., Żywica G., Kozanecki Z.,
  Experimental Investigation of the Orc System in a Cogenerative Domestic Power Plant with a Microturbine and an Expansion Valve,
  ASME ORC 2013, 2nd International Seminar on ORC Power Systems, October 7th – 8th, 2013, De Doelen, Rotterdam (The Netherlands)
 • Kaczmarczyk T., Ihnatowicz E., Bykuć S., Żywica G., Kozanecki Z,
  Initial Experimental Investigation of the Orc System in a Cogenerative Domestic Power Plant with a Microturbine,
  8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, June 16-20, 2013, Lisbon (Portugal)
 • Bagiński P.,
  Modelowanie łożysk foliowych,
  rozdział w monografii pt. „Współczesne technologie i konwersja energii” (praca zbiorowa, red. J. Szantyr), Wyd. PG, Gdańsk 2012
 • Breńkacz Ł.,
  Algorytmy analizy modalnej,
  rozdział w monografii pt. „Współczesne technologie i konwersja energii” (praca zbiorowa, red. J. Szantyr), Wyd. PG, Gdańsk 2012
 • Kiciński J., Żywica G.,
  Numerical analysis of defects in the rotor supporting structure,
  Advances in Vibration Engineering, Vol.10, No.4 (2011), pp.297-304
 • Kiciński J., Żywica G.,
  The numerical analysis of the steam microturbine rotor supported on foil bearings,
  Advances in Vibration Engineering, Vol.11, No.2, (2012), pp.113-120
 • Bagiński P., Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Analiza modalna konstrukcji stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu wzbudników drgań. Cz. 1 - Badania eksperymentalne,
  Mechanik 7/2012, 595, s.21-30
 • Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł., Miąskowski W., Nalepa K., Pietkiewicz P.,
  Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych
  ,
  Mechanik 7/2012, str.607 + CD
 • Banaszek S., Shulzhenko N.G., Zajtsev B.Ph., Asaenok A.V.,
  Simplified Models of turbine vibrations with breathing crack,
  International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2012, vol.17, No.1, pp.233-247
 • Breńkacz Ł., Domański J., Jarząbek Z., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Nalepa K.,
  Modelowanie śruby napędowej batyskafu - badanie doświadczalne dyszy Korta,
  Mechanik 7/2011
 • Breńkacz Ł., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Nalepa K.,
  Weryfikacja doświadczalna analizy numerycznej  stanowiska  do badania silników wiatrowych,
  Mechanik 7/2011
 • Żywica G.,
  The static performance analysis of the foil bearing structure,
  Acta Mechanica et Automatica, vol.5, No.4, (2011), pp.119-122
 • Kiciński J.,
  New method of analysis of dynamic state of power micro-devices,
  Mechanics and Mechanical Engineering, Vol.15, No.3 (2011) pp.259-271
 • Kiciński J., Cenian A., Lampart P.,
  Quo vadis energetyko? Dlaczego małe i rozproszone jest piękne i bogate?,
  Czysta Energia 4(2012), pp.30-31
 • Cenian A., Górski M., Kiciński J.,
  Fotowoltaika, biogazownie, biomasa,
  Przemysł, Zarządzanie, Środowisko, wrzesień-październik 2011, str.12-14
 • Żywica G., Drewczyński M., Kiciński J., Rządkowski R.,
  Computational Modal and Strength Analysis of the Steam Microturbine with Fluid-Film Bearings,
  Proceedings of the 8th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, VETOMAC –VIII, Gdańsk, Sept 3-6, pp. 333-342, 2012
 • Lampart P., Rusanov A.V., Głuch J., Szymaniak M., Bykuć S., Rządkowski R., Kwapisz L., Drewczyński M., Kiciński J., Banaszek S.,
  Investigation of a 100 kW ORC Turbine Heat and Flow Analysis,
  Proceedings of the 8th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, VETOMAC –VIII, Gdansk, Sept 3-6, 357-357, 2012
 • Bagiński P, Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Analiza modalna konstrukcji podpierającej stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników. Cz. I - Badania eksperymentalne,
   XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Wisła, 3-5.03.2012, s.27
 • Bagiński P., Breńkacz Ł., Żywica G.,
  Analiza modalna konstrukcji podpierającej stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników. Cz. II - Badania symulacyjne,
  XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Wisła, 3-5.03.2012, s.30
 • Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł., Miąskowski W., Nalepa K., Pietkiewicz P.,
  Stanowisko do badania łożysk foliowych w cyklu start-stop,
  XIV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 14-18.05.2012, T.1, str.475-480
 • Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł., Miąskowski W., Nalepa K., Pietkiewicz P.,
  Modelowanie i analiza hydromechanicznych łożysk foliowych,
  XIV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 14-18.05.2012, T.II, str.523-530
 • Kiciński J.,
  New method of analysis of non-linear stochastic and random vibrations,
  XXV Sympozjum “Vibrations in Physical Systems”, Poznań-Bedlewo, May 15-19 2012, pp.13-23
 • Łuczak M., Manzato S., Peeters B., Branner K., Berring P., Kahsin M.,
  Dynamic investigation of twist-bend coupling in a wind turbine blade,
  Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 49, 3, pp. 765÷789, Warsaw 2011
 • Breńkacz Ł., Domański J., Miąskowski W., Nalepa K., Pietkiewicz P.,
  Weryfikacja doświadczalna analizy numerycznej stanowiska do badania silników wiatrowych,
  Mechanik 7/2011 (nr arch. 929/2011)
 • Breńkacz Ł., Domański J., Jarząbek Z., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Nalepa K.,
  Modelowanie śruby napędowej batyskafu – badanie doświadczalne dyszy Korta,
  Mechanik 7/2011 (nr arch. 928/2011)
 • Kiciński J., Żywica G., Bagiński P.,
  Porównanie właściwości dynamicznych wirnika miokroturbiny łożyskowanego ślizgowo i tocznie,
  Mechanik 7/2011, 2011 (nr arch. 734/2011)
 • Kiciński J.,
  New method of state analysis and diagnostics of power micro-devices,
  Scientific Problems of Machine Operation and Maintenance, 1(165) 2011, pp. 57-69 (nr arch. 925/2011)
 • Kiciński J.,
  New Method of Analysis of Dynamic State of Power Micro-Devices,
  Mechanics and Mechanical Engineering, 15 (3) 2011, pp. 259-273 (nr arch. 954/2011)
 • Kiciński J.,
  New Method of Analysis of Dynamic State of Power Micro-Devices,
  SYMKOM’2011, 26-28 October, Łódź
 • Łuczak M., Firla M., Sporna D., Manzato S., Peeters B.,
  Structural monitoring of the small wind turbine test stand,
  Proc. of 8th International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2011, 4-6 July 2011, Leuven, Belgium, 2011, (nr arch. 629/2011)
 • Manzato S., Łuczak M., Firla M., Peeters B.,
  Assessment of structural monitoring techniques for a small wind turbine test stand, Proc. of 8th International Workshop on Structural Health Monitoring,
  September 13-15, 2011, Stanford University, USA, 2011, (nr arch. 631/2011)
 • Breńkacz Ł., Domański J., Miąskowski W., Nalepa K., Pietkiewicz P.,
  Weryfikacja doświadczalna analizy numerycznej stanowiska do badania silników wiatrowych,
  XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 9-13 maja 2011. (nr arch. 929/2011)
 • Breńkacz Ł., Domański J., Jarząbek Z., Miąskowski W., Pietkiewicz P., Nalepa K.,Modelowanie śruby napędowej batyskafu – badanie doświadczalne dyszy Korta,
  XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 9-13 maja 2011. (nr arch. 928/2011)
 • Bogucka K., Kiciński J., Cenian A.,
  IMP PAN stawia na innowacje w energetyce - odkrywamy potencjał biogazu,
  Nasz Gdańsk 10/2010, 2010
 1. Kiciński J.,
  Cogeneration i small scale - high speed microturbines dynamic analysis,
  Archives of Acoustics, Vol. 35, No. 2, pp. 175÷182, 2010
 2. Kiciński J.,
  Dynamic behaviour of meso-scale turbines-application in dispersed cogeneration,
  Polish Journal of Environmental Studies,  Vol. 19, No. 3 (2010), pp. 491÷498
 3. Marcin Luczak, Antonio Vecchio, Bart Peeters, Ludo Gielen, Herman Van der Auweraer.,
  Uncertain parameter numerical model updating according to variable modal test data in application of large composite fuselage panel,
  Shock and Vibration, Volume 17, Number 4-5 / 2010, Pages 445-459
 4. Kiciński J., Cenian A., Bogucka K.,
  Jak skutecznie promować zrównoważoną produkcję bioenergii w regionie Morza Bałtyckiego?,
  Bioenergy International Polska, No.17, 3-2009, nr arch. IMP PAN 875/2009
 5. Kiciński J.,
  Instability and heuristic problems in hight-speed rotor of a micro turbine,
  Journal of Energy Science, Vol. 1, No. 1, Wrocław 2010 nr arch. IMP PAN 654/2010
 6. Kiciński J., Lampart. P.,
  Cogeneration in a large and small scale,
  Acta Energetica, Vol. 1, No. 2, pp. 20÷28, 2010.
 7. Kiciński J., Cenian A., Bogucka K,
  Jak promować energię w krajach nadbałtyckich?,
  Czysta Energia, 1/2009, nr arch. IMP PAN 874/2009
 8. Miąskowski W., Pietkiewicz P., Żywica G.,
  Modeling Foil Bearings,
  Technical Sciences, No 12, 2009
 9. Miąskowski W., Nalepa K., Żywica G.,
  Foil Micro-Bearing Tests,
  Technical Sciences, No 12, 2009
 10. Miąskowski W., Nalepa K., Żywica G.,
  Development of the Foil Bearing Technology,
  Technical Sciences, No 12, 2009
 11. Kiciński J., Żywica G.,
  Analiza własności dynamicznych wirnika mikroturbiny z łożyskami ślizgowymi,
  Mechanik nr 7, 2010
 12. S. Banaszek, P. Pietkiewicz,
  The Modeling Of Rotor Stability Loss Under Consideration Of Random Variations Of Load,
  Dynamics Of Steam and Gas Turbines (red: R.Rządkowski), IFToMM International Symposium On Dynamics of Steam and Gas Turbines, Gdansk, Poland, 2009
 13. Kiciński J., Żywica G.,
  The Numerical Analysis of the Steam Microturbine Rotor Supported on Foil Bearings,
  IFToMM International Symposium On Dynamics of Steam and Gas Turbines, Gdansk (Poland), 1-3 December 2009
 14. Kiciński J., Żywica G.,
  Wybrane problemy modelowania wielopodporowych maszyn wirnikowych,
  XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 8-13 marca 2010
 15. Kiciński J., Żywica G., Miąskowski W.,
  The Dynamic Properties of the Micro-Rotor Supported on Fluid-Film Bearings,
  IFToMM International Conference on Rotor Dynamics, Seoul (South Korea), 12-15 September 2010
 16. Kiciński J., Żywica G.,
  Analiza własności dynamicznych wirnika mikroturbiny z łożyskami ślizgowymi,
  XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksplatacji, Jurata, 10-14 maja 2010
 17. Marcin Luczak, Maciej Kahsin, Bart Peeters, Branner Kim, Martyniuk, Karolina, Wieslaw Ostachowicz, Tomasz Wandowski, Pawel Malinowski,
  Applying static and dynamic test responses for defect prediction in wind turbine blades using a probabilistic approach,
  European Wind Energy Conference - EWEC 2010, 2010, Warsaw, Poland,
 18. Richard Osgood, Gunjit Bir, Heena Mutha, Bart Peeters, Marcin Luczak, Gert Sablon,
  Full-scale modal wind turbine tests: comparing shaker excitation with wind excitation,
  IMAC XXIX A Conference and Exposition on Structural Dynamics, 2010, Jacksonville, Florida USA
 19. Marcin Luczak, Bart Peeters, Michael Döhler, Laurent Mevel, Wieslaw Ostachowicz, Pawel Malinowski, Tomasz Wandowski, Kim Branner,
  Damage Detection in Wind Turbine Blade Panels Using Three Different SHM Techniques,
  IMAC XXIX A Conference and Exposition on Structural Dynamics, 2010, Jacksonville, Florida USA
 20. Marcin Luczak, Bart Peeters, Kajetan Dziedziech,
  Static and dynamic testing of the full scale helicopter rotor blades,
  International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA2010 Leuven, Belgium
 21. Marcin Luczak, Kajetan Dziedziech, Marianna Vivolo, Wim Desmet, Bart Peeters, Herman Van der Auweraer,
  Contact Versus Non-Contact Measurement of a Helicopter Main Rotor Composite Blade,
  9th International Conference on Vibration Measurements By Laser and Noncontact Techniques, AIVELA 2010, Ancona, Italy,
 22. S. Donders, M. Luczak, B. Peeters, D. von Werne, D. Kading, H. Van der Auweraer,
  Innovative simulation and testing methodologies for optimized design and operation of wind turbine systems,
  X International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics RASD 2010, 2010, Southampton, UK
 23. Marcin Luczak, Pierre Franssen, Dariusz Potok, Maciej Rozycki, Marianna Vivolo, Bart Peeters,
  Condition based monitoring of small wind turbine,
  5th European Workshop on Structural Health Monitoring, Sorrento, Italy , 2010
 24. B. Peeters, S. Donders, M. Luczak, D. Von werne, D. Kading, M. Kahsin, H. Van der auweraer,
  Overview Of LMS Engineering Capabilities In Test & Simulation Of Wind Turbine Systems,
  XIV SZKOLA ANALIZY MODALNEJ Krakow, Poland, 2009
 25. Kajetan Dziedziech, Marcin Luczak, Wojciech Szkudlarek,
  Experimental Modal Analysis of blades from main and rear rotors from helicopter,
  XIV SZKOLA ANALIZY MODALNEJ Krakow, Poland, 2009
 1. Kiciński J.,
  Microbearings - New technology problems and challenges in tribology,
  Tribologia Teoria i Praktyka, 5/2009 (227), str. 45÷65
 2. Żywica G.,
  Modelling of Dynamic Reactions in Systems of Rotor-Bearings-Supporting Structure Type,
  Machine Dynamics Problems, 2007, Vol. 31, No.4, pp 99÷109
 3. Żywica G. Łuczak M.,
  The experimental Verification of the numerical model for cracked beam incorporating measurment uncertainty,
  Advances in Material Sciences, Warsaw, Vol.8, No.2, pp. 103÷109
 4. Banaszek S., Shulzhenko N., Metelev L., Efremov Yu.,
  Power Turbo-Set Vibration State Diagnosing,
  Diagnostyka, 4(48) 2008, str. 43÷52
 5. Kiciński J., Żywica G.,
  The numerical analysis of the steam microturbine rotor supported on foil bearings,
  IFToMM International Symposium on Dynamics of Steam and Gas Turbines, Gdańsk, 1-3.12.2009
 6. Banaszek S., Pietkiewicz P.,
  The modeling of rotor stability loss under consideration of random variations of load,
  IFToMM International Symposium on Dynamics of Steam and Gas Turbines, Gdańsk, 1-3.12.2009
 7. Kiciński J.,
  Microturbines in disparsed cogeneration,
  IFToMM International Symposium on Dynamics of Steam and Gas Turbines, Gdańsk, 1-3.12.2009
 8. Szkudlarek W., Kahsin M., Łuczak M., Peeters B., Kurowski M., Branner K., Martyniuk K., Wasilczuk M.,
  Vibration Based Damage Detection in Multilayer Composite Material,
  16th Congress on Sound and Vibration (ICSV16), 2009 Kraków, Poland
 9. Kurowski M., Peeters B., Łuczak M., Szkudlarek W., Flaszyński P.,
  Parametric Investigations of The Sythetic Jet Actuator for Drag and Flow Separation Reduction,
  16th Congress on Sound and Vibration (ICSV16), 2009 Kraków, Poland
 10. Łuczak M., Vecchio A., Mucchi E., Shigeoka T., Pierro E.,
  Sensor Location Optimization in Experimental Modal Analysis of a Composite Fuselage Panel,
  4th European Workshop on Structural Health Monitoring, Krakow, Poland
 11. Łuczak M., Vecchio A., Gielen L., Mucchi E., Peeters B.,
  Variability in Composite Structure Vibration Measurement and Numerical Model Updating,
  IMAC XXVII a Conference and Exposition on Structural Dynamics, 2009 Orlando, Florida, USA
 12. Łuczak M., Vecchio A., Mucchi E., Shigeoka T., Pierro E.,
  Experimental Modal Analysis of an Aircraft Fuselage Panel Incorporating Test Data Variabilities,
  XII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, Poland
 13. Łuczak M., Vecchio A., Peeters B., Van der Auweraer H., Gielen L. Uncertain,
  Parameter Numerical Model Updating According toVariable Modal Test Data in Application of Large Composite Fuselage Panel,
  International Conference on Structural Engineering Dynamics ICEDyn 2009, Ericeira, Portugal
 14. Łuczak M., Vecchio A., Peeters B., Pierro E.,
  Contact Versus Non-Contact Measurement of a Large Composite Fuselage,
  8th International Conference on Vibration Measurement by Laser Techniques, AIVELA 2008, Ancona, Italy
 15. Lau J., Peeters B., Vecchio A., Łuczak M.,
  Accuarcy and efficiency comparison of different excitation signals for modal testing,
  Vibrations, Chocs & Briut, VCB2008, Lyon, France
 16. Łuczak M., Vecchio A., Mucchi E., Pierro E. Experimental,
  Modal Analysis of Large Fuselage Panel for Composite Structure: Contact and Non-Contact Measurement,
  International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA2008, Leuven, Belgium
 17. Banaszek S.,
  The vibrations of cracked rotor of turbo-set,
  International Conference “Improving Turbine Installations By Mathematical Simulation And Physical Modelling Methods”, 21-29 September 2009, Kharkov, Ukraine (w opracowaniu redakcyjnym)
 18. Kiciński J., Pietkiewicz P., Zywica G.,
  Nonlinear Vibrations and Heuristic Problems in Rotor-Bearing Systems,
  Internationale Tagung Schwingungen in Rotierenden Maschinen SIRM 2009, Wien (Austria) 23-25 February 2009
 19. Kozanecki Z., Kicinski J., Zywica G.,
  Numerical Modelling of the High Speed Rotors Supported on Variable Geometry Bearings,
  IUTAM Symposium on Emerging Trends in Rotor Dynamics, New Delhi (India) 23-26 March 2009
 20. Kiciński J., Żywica G.,
  Numerical Analysis of Defects In the Rotor Supporting Structure,
  The Fifth International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery, Wuchan (China), 27-28 August 2009
 1. J. Kiciński, W. Batko, Z. Dąbrowski,
  Zjawiska nieliniowe w diagnostyce wibroakustycznej,
  Wyd. Naukowe ITE-PIB, Radom 2008, nr arch. 344-2008
 2. J. Rybczyński, S. Banaszek autorstwo rozdziałów 2, 3 i 5 w: W. Moczulski, K. Ciupke (ed.),
  Knowledge Acquisition for Hybrid Systems of Risk Assessment and Critical Machinery Diagnosis,
  Praca zbiorowa pod red. W. Moczulskiego, Wyd. IFFM PAN, Gdańsk i Silesian University of Technology, Gliwice, 2008, str. 29-78, 103-117., nr arch. 317-2008
 3. S. Banaszek,
  Dynamics of Large Power Turbo-Set with Cracked Shaft,
  International Journal of COMADEM, April 2008, nr arch. 214-2008
 4. J. Domański, G. Żywica,
  Optimization of the Construction of a Pressure Tank Using CAD/CAE Systems,
  Technical Sciences, No 10, 2007, p. 41-58 (nr arch. 205-2008)
 5. G. Żywica,
  Symptomy diagnostyczne defektów konstrukcji podpierającej wirnik,
  Diagnostyka Nr 1(45)/2008, p. 115-120 (nr arch. 577-2008)
 6. J. Kiciński, P. Pietkiewicz,
  Próba uwzględnienia stochastycznej zmienności danych wejściowych w modelowaniu heurystycznym wirników,
  Przegląd Mechaniczny, 11/07, str. 22-25, nr arch. 7664-2007
 7. J. Rybczyński,
  Determining patterns of some defect-symptom type diagnostic relations for a turboset in steady-state operation and rundown conditions,
  Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, No. 120, 2007, pp. 23 - 52, IFFM Publishers, 2007.
 8. J. Rybczyński,
  Maps of tolerable misalignments of bearings applicable in diagnostic system of the 13K215 turboset,
  Diagnostyka, Vol. 1 (4) 2008, pp. 11-20
 9. J. Kiciński, G. Żywica, R. Rządkowski, M. Drewczyński,
  Modelowanie strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego,
  Acta Mechanica et Automatica, Vol. 2, No 1, 2008, p. 45-50 (nr arch. 575-2008)
 10. J. Kiciński, G. Żywica,
  Metody łożyskowania wysokoobrotowych wirników mikroturbin stosowanych w układach kogeneracyjnych,
  Archiwum Energetyki, Tom XXXVIII, nr 2, 2008, str. 137-146
 11. R. Rządkowski, J. Kiciński, M. Drewczyński, G. Żywica,
  Bump-Type Foil Bearing, 2D Finite Element Modeling,
  Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery, No. 133, 309-316, 2008 (nr arch. 520-2007)
 12. S. Banaszek,
  The Influence Of Crack In Subsequent Parts Of Rotor Line On Dynamic State Of Large Power Turbo-Set,
  Proceedings of the 21th International Congress and Exhibition COMADEM 2008, Prague, Czech Republic, 11-13 June 2008
 13. J. Kiciński, G. Żywica,
  Metody łożyskowania wysokoobrotowych wirników stosowanych w układach kogeneracyjnych,
  Międzynarodowa Konferencja ENERGETYKA 2008 Wrocław, 5-8 listopada 2008, nr arch. 574-2008
 14. J. Kiciński, G. Żywica,
  Nonlinear vibrations analysis in rotor-bearing systems,
  The 9th International Conference on Motion and Vibration Control, Munich (Germany) 15-18 September 2008 (nr arch 573-2008)
 15. G. Żywica,
  The diagnostic symptoms of defects in the rotor supporting structure,
  4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn 9-12 September 2008 (nr arch. 576-2008)
 16. N. Shulzhenko, L. Metelev, Yu. Efremov, S. Banaszek,
  Power turbo-set vibration diagnosing,
  4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9-12 September 2008, nr arch. 611-2008
 17. J. Rybczyński,
  The Effect of Turboset Bearing Misalignment Defect on the Bearing Journal and Bush Trajectory Pattern. No. IMECE2007-43330,
  Proceedings of IMECE2007, 2007, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11-15, 2007, Seattle, Washington, USA, nr arch. 7671-2007
 18. J. Rybczyński,
  Vibrational effects of bearing misalignment defect expressed in the form of bearing displacement maps. ISROMAC-12,
  The 12th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery, Honolulu, Hawaii, USA, February 17-22, 2008, Proceedings of ISROMAC-12, No. ISROMAC12-2008-20026
 19. J. Rybczyński,
  Maps of tolerable misalignments of bearings applicable in diagnostic system of the 13K215 turboset,
  Proc. of 4th International Congress of Technical Diagnostics DIAGNOSTICS‘ 2008, Olsztyn, Sept. 9 - 12, 2008
 20. J. Rybczyński,
  Maps of Vibrational Symptoms of Bearing Misalignment Defects in Large Power Turboset,
  Proceedings of ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea and Air, June 9-13, 2008, Berlin, Germany, No. GT2008-50558
 21. J. Kiciński, E. Ihnatowicz,
  Energia odnawialna w zastosowaniach,
  Konferencja Infotech, Gdańsk 2007
 22. J. Kiciński,
  Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki,
  VIII Ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych, Wibrotech, 29-30 listopada 2007, nr arch. 7663-2007
 23. G. Żywica,
  Kształtowanie własności strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego,
  XXXV Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 03-08 marca 2008 (nr arch. 206-2008)
 24. G. Żywica,
  Symulacyjna analiza defektów konstrukcji podpierającej wirniki,
  XXXV Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 03-08 marca 2008, (nr arch. 207-2008)
 25. G. Żywica, M. Łuczak,
  Weryfikacja eksperymentalna numerycznego modelu pękniętej belki z uwzględnieniem niepewności pomiaru,
  V Konferencja Naukowa Mechanika, Gdańsk 23 listopada 2007, (nr arch. 208-2008)
 26. J. Kiciński, G. Żywica, R. Rządkowski, M. Drewczyński,
  Modelowanie strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego,
  X Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania, Kazimierz Dolny 13-16 listopada 2007, (nr arch. 209-2008)
 27. J. Kiciński,
  Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny - zielona alternatywa dla makroregionu Polski Północnej,
  Konferencja „Stabilizacja Bezpieczeństwa Energetycznego”, materiały pod red. J. Popczyka, Warszawa, 16-17 czerwca 2008 , nr arch. 343-2008
 28. J. Kiciński,
  Współczesne problemy inżynierii mechanicznej,
  55 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, str. 99-113,  Kraków 2007, nr arch. 7665-2007
 29. J. Rybczyński,
  Drganiowe objawy defektu rozosiowania łożysk turbozespołu,
  Mater. Konferencji Naukowej XXXV Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, 3-8.03.2008.
 30. Rybczyński J,
  Diagnostyka defektu rozosiowania łożysk turbozespołu w oparciu o symulacyjne mapy symptomów,
  Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Nr 548/1507/2008, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
 1. G. Żywica,
  Wpływ pęknięcia na własności dynamiczne konstrukcji podpierającej wirnik,
  Wybrane Zagadnienia Analizy Modalnej Konstrukcji Mechanicznych (red. T. Uhl), Kraków 2006,  246-254
 2. S. Banaszek,
  Drgania własne wirnika laboratoryjnego z pęknięciem wału - analiza numeryczna,
  Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznej (red. T. Uhl), Kraków 2006,  7-15
 3. S. Banaszek,
  Wpływ obwodowego położenia pęknięcia wału turbiny średnioprężnej na dynamikę turbozespołu dużej mocy - symulacje komputerowe,
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2 (150) Vol. 42 2007, 69-80
 4. J. Kiciński,
  Mikrołożyska i mikroturbiny - możliwości oceny stanu dynamicznego,
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2 (150) Vol. 42,  2007,   91-108
 5. J. Kicinski,
  Microturbines in dispersed cogeneration - vibroacoustic threats,
  ARCHIVES of ACOUSTICS QUARTERLY; vol 32; No 2; 2007
 6. G. Żywica, J. Rybczyński,
  Identyfikacja modelu konstrukcji podpierającej maszyny wirnikowej,
  DIAGNOSTYKA'4 (40), Warszawa 2006,  71-76
 7. G. Żywica,
  Symulacyjne badanie wpływu pęknięcia konstrukcji podpierającej na stan dynamiczny łożyskowanego ślizgowo wirnika,
  TRIBOLOGIA 1/2007 (211), Radom 2007,  299-309
 8. J. Kiciński, W. Miąskowski,
  Modelowanie uszkodzeń powierzchni panwi łożyskowych,
  BIULETYN   WAT VOL. LVI; NR SPECJALNY, 2007,  233-244
 9. J. Rybczyński,
  Wpływ rozosiowania łożysk na trajektorie czopów turbozespołu 13K215,
  Tribologia, Nr 1/2007 (211),  161-170
 10. S. Banaszek,
  Flange Coupling Slackness Influence on Large Power Machine Vibration,
  Компрессорное и энергетическое машиностоение, No 4(6) 2006, 94-97; MIKEM Sumy (Ukraina)
 11. S. Banaszek,
  Dynamic States of Large Power Machine During Run-Down,
  7th IFToMM Conf on Rotor  Dynamics, Vienna, Austria, 25-28 Sept. 2006
 12. J. Rybczyński,
  Methodology and results of evalution of tolerable misalignment areas of rotating machine bearings for diagnostic purposes,
  DAMAS 2007, 735-740
 13. S. Banaszek,
  Low-Pressure Turbine Rotor Crack Influence on Dynamic State of Large Power turbo-Set - Numerical Analysis,
  ISCORMA-4, Calgary, Alberta, Canada, 27-30 August 2007
 14. J. Kiciński,
  Mikrołożyska i Mikroturbiny,
  Konferencja jubileuszowa, Współczesne problemy Inżyierii Mechanicznej 2007, vol. 34,  99-111, ISBN 83-89772-41-8
 15. G. Zywica,
  Simulation investigations of the effect of a supporting structure defect on the dynamic state of the rotor suported on slide bearings,
  ASME, Inter. Design Eng. Tech. Conf., Sept. 4-7.2007, Las Vegas (USA), ISBNO-7918-3806-4
 16. J. Rybczyński,
  The Effect of Turboset Bearing Misalignment Defect on the Bearing Journal and Bush Trajectory Pattern. No. IMECE2007-43330,
  Proceedings of IMECE2007, 2007 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 11-15, 2007, Seattle, Washington, USA
 17. G. Żywica,
  Wpływ pęknięcia na własności dynamiczne konstrukcji podpierającej wirnik,
  XI SZKOŁA ANALIZY MODALNEJ, Kraków, 4-5 grudnia 2006
 18. S. Banaszek,
  Drgania własne wirnika laboratoryjnego z pęknięciem wału - analiza numeryczna,
  XI SZKOŁA ANALIZY MODALNEJ, Kraków, 4-5 grudnia 2006
 19. J. Kiciński,
  Mikroturbiny i Mikrołożyska w kogeneracji rozproszonej,
  I Konferencja Naukowo Techniczna WT i UE, Kraków 2007,  245-256
 20. J. Kiciński, G. Żywica, R. Rządkowski, M. Drewczyński,
  Modelowanie strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego,
  X Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES we Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania, Kazimierz Dolny, 13-16 listopada 2007
 21. G. Żywica, M. Łuczak,
  Weryfikacja eksperymentalna numerycznego modelu pękniętej belki z uwzględnieniem niepewności pomiaru,
  V Konferencja Naukowa MECHANIKA, Gdańsk, 23 listopada 2007.
 1. Rybczyński Józef, Evaluation of torelable misaligment areas of bearings of multi-support rotating machine, Proc ASME Turbo Expo 2006, 05, 8-11,2006

 2. Kiciński Jan, Dynamika wirników i łożysk ślizgowych - MONOGRAFIA, MP, Tom 28, Gdańsk 2006, 529

 3. Rybczyński Józef, Metodyka budowy zbiorów relacji diagnostycznych jako map drgań czopów łożyskowych oraz map obciążeń panwi turbozespołów energetycznych, związanych z defektem rozosiowania łożysk dla potrzeb systemu diagnostycznego.

 4. Rybczyński Józef, Charakterystyki wybiegowe turbozespołu wdrożone kaskadowymi wykresami drgań w obecności defektu rozosiowania łożysk, DIAGNOSTYKA'35, vol. 35/2006, 77-84

 5. Rybczyński Józef, Diagnosing turbine set bearing dislocation defects based cascade rundown characterics, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No 117, 2006
 1. Łuczak Marcin, Modelowanie złożonego defektu w postaci jednoczesnego zukosowania panwi łożysk 1 i 2 turbozespołu 200MW, X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki, 6-9. 09.2005, 341-349

 2. Łuczak Marcin, Busk skewness in Journal bearing as an Example of Knowledge Base Development, DAMAS'2005, Gdańsk, Poland, July 2005, vol. 293-294, 425-438

 3. Łuczak Marcin, Badania symulacyjne wpływu defektu w postaci przekoszenia panwi na własności dynamiczne turbozespołu 200MW, Redaktor K. KICIŃSKI, Monografia, "Symulacja i budowa reakcji diagnostycznych...", rozdz. 4, 97-162

 4. Łuczak Marcin, Journal bearing Misalignment As An Extension of Knowledge-Base of Large Power Turboset Diagnostic System, Proc. of WTC'2005, World Tribology Congress III, Sept. 12-16,2005, Washington, D.C., USA

 5. Batko Wojciech, Dąbrowski Zbigniew, Engel Zdzisław, Kiciński Jan, Weyna Sławomir, Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych. Sprzężone formy drgań nieliniowych jako nowe narzędzie w badaniach pęknięć wirujących wałów, Rozdz., Książka: Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom 2005 rozdz. II, 35-67

 6. Kiciński Jan, Selected problems concerning the assessment of crack and whirl imperfections in rotating machinery,Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery, Vol. 128/2005, ISSN 0137-2661, 287-300

 7. Banaszek Sławomir, Kiciński Jan, Non-linear interactions in large power machine with cracked rotor, ISCORMA-3, Cleveland, Ohio, 19-23 September 2005

 8. Banaszek Sławomir, Dynamika turbozespołu dużej mocy z pękniętym wirnikiem - symulacje komputerowe, Problemy Eksploatacji 3/2005(58), 121-130

 9. Kiciński Jan, Prońska Anna, Nowe narzędzia badawcze w badaniach uszczelnień labiryntowych, Problemy Eksploatacji 3/2005, 235-246

 10. Rybczyński Józef, Charakterystyki wybiegowe turbozespołu wyrażone kaskadowymi wykresami drgań w obecności defektu rozosiowania łożysk, X Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki,6-9.09.2005, 459-469

 11. Kiciński Jan, Modelowanie w budowie i eksploatacji maszyn - tendencje rozwojowe, Problemy Eksploatacji - 3-2005 (58) - kwartalnik; PIB; ISSN 1232-9312, 81-92

 12. Rybczyński Józef, Capabilities of estimation of rotor dynamic state on the ground of trajectories of bearing journals, Transactions of the IFFM, No. 116, 2004, 43-56

 13. Rybczyński Józef, Acceptable Dislocation of Bearings of the Turbine Set Considering Permissible Vibration and of the Bearings, Key Engineering Materials Vols. 293-294, Sept 2005, Switzerland,433-440

 14. Kiciński Jan, Nowe wyróżniki stanu w diagnostyce pęknięć wałów, Biuletyn WAT, Vol. LIII, Nr 5, 2004, 121-135

 15. Kiciński Jan, Assessment of Materials and Operational Imperfections in Rotating Machinery, Damage Assessment of Structures VI, DAMAS 2005, Gdańsk, Poland,4-6 July 2005, 391-400

 16. Banaszek Sławomir, Diagnostic discriminators of crack in large power turbo-set's rotating staft, ESREL 2005, TRI-CITY, Poland, 27-30 June 2005

 17. Banaszek Sławomir, Dynamics of large power machine witch cracked shaft, DAMAS'2005, Gdańsk 4-6 July 2005, 337-346

 18. Banaszek Sławomir, Kiciński Jan, Prońska Anna, Procedura strojenia modelu - przypadek bazowy, Monografia "Modelowanie i diagnostyka..., rozdz. 21, str 989-1021, IMP PAN, Gdańsk 2005

 19. Kiciński Jan, Prońska Anna, Model "łożyskowy" uszczelnień, rozdział 16.7 monografii, "Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych , aerodynamicznych i maszynowych w turbozespołach aerodynamicznych", Monografia "Modelowanie i diagnostyka.....", rozdział 16.7, 833-851, IMP PAN, Gdańsk 2005

 20. Rybczyński Józef, Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, IMP PAN, Gdańsk, rozdz. 22.2, 55

 21. Banaszek Sławomir, Generowanie relacji diagnostycznych - pęknięcia wirnika, Monogr. "Modelowanie i Diagnostyka rozdz. 22.3, 1080-1116, IMP, Gdańsk 2005

 22. Łuczak Marcin, Rozdz. monografii Modelowanie i diagnostyka oddziaływań nie dynamicznych aerodyn. i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, Wydaw. IMP PAN, Gdańsk 2005 rozdz. 22.4, 1117-1153

 23. Kiciński Jan, Markiewicz-Kicińska Aleksandra, Rozdział 10 monografii "Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych", Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2005, rozdz. 10, 285-298

 24. Kiciński Jan, Modelowanie linii wirników i łożysk, Monografia "Modelowanie i Diagnostyka...", Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2005

 25. Kiciński Jan, Redaktor Naukowy Monografii "Modelowanie i Diagnostyka Oddziaływań Mechanicznych Aerodynamicznych i Magnetycznych w Turbozespołach Energetycznych, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2005, 1326 stron

 26. Banaszek Sławomir, Łuczak Marcin, Prońska Anna, Rybczyński Józef, Symulacja defektów i budowa relacji diagnostycznych modelu numerycznego, Wyd KPKM-PŚ, Gliwice 2005, 230 stron

 27. Kiciński Jan, Redaktor Naukowy Monografii "Symulacja defektów i budowa relacji diagnostycznych modelu numerycznego", Wydawnictwo KPKM PŚ, Gliwice 2005, stron 230

 28. Banaszek Sławomir, Kiciński Jan, Crack Indicators for Large Power Turbo-Set Monitoring and Diagnostic System, Mechanics, vol. 24, No. 2, 2005, AGH Kraków, 2005

 29. Kiciński Jan, Model Based Diagnostics - Tuday and Tomorrow, International Journal of COMADEM (2005), 8(2) April 2005, 17-22

 30. Kiciński Jan, Miąskowski Wojciech, Własności kinetostatyczne i dynamiczne typowego łożyska turbinowego, DIAGNOSTYKA, vol. 32, 2004, 43-50

 31. Kiciński Jan, Komputerowa symulacja wirów i bicia olejowego, Konferencja Naukowa MECHANIKA 2005, Politechnika Gdańska, Wydz. Mechaniczny, Gdańsk 2005, 109-115

 32. Kiciński Jan, Studium propagacji wirów i bicia olejowego w łożyskach ślizgowych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 3 (139), vol. 39, 2004, 7-20

 33. Kiciński Jan, The flutter effect in rotating machines, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol.52, No. 3, 2004, 195-207

 34. Kiciński Jan, Diagnostyka według modelu. Diagnozowanie wirnikowych maszyn energetycznych. (AUTORSTWO DWÓCH ROZDZIAŁÓW), Inżynieria Diagnostyki Maszyn pod red. B. Żółtowskiego i Cz.Cempla, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Warszawa, Bydgoszcz, Radom, 2004, 389-407; 655-686

 35. Banaszek Sławomir, Kiciński Jan, Markiewicz-Kicińska Aleksandra, Miąskowski Wojciech, Przykładowe relacje typu defekt-symptom silnika S-4003 pozyskane metodą diagnostyki według modelu, DIAGNOSTYKA, vol. 32, 2004, 7-15
 1. Banaszek Sławomir, Drgania własne układu rama-wał wirnikowy, Zagadnienia Analizy Modalnej Konstrukcji Mechanicznych, pod red. T. Uhla,Kraków, 2003, 239-248

 2. Kiciński Jan, Numerical modelling of selected defects in rotating machinery, 5th International Conference Acoustical and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques, CETIM Senlis (France) October 11-13, 2004, p. 43, + płyta CD

 3. Kiciński Jan, Studium propagacji wirów i bicia olejowego w łożyskach ślizgowych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3 (139), vol. 39, 2004, 7-20

 4. Kiciński Jan, Model based diagnostics - today and tomorrow, DIAGNOSTYKA 3rd International Congress of Technical Diagnostics DIAGNOSTICS'2004, Poznań, vol. 30, tom 1, 241-248

 5. Kiciński Jan, Non-linear vibrations as a new diagnostic tod-crack detection example, DIAGNOSTYKA 3rd International Congress of Technical Diagnostics DIAGNOSTICS'2004, Poznań, vol. 30, tom 1, 249-256

 6. Banaszek Sławomir, Drgania węzłów łożyskowych dużej maszyny wirnikowej z pękniętym wirnikiem, Tribologia, nr 4/2004, (196), 15-23

 7. Łuczak Marcin, Rybczyński Józef, Badania układu wirnik-fundament metodą eksperymentalnej analizy modalnej i porównanie wyników z analizą teoretyczną MES, VIII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 1-2.12.2003

 8. Łuczak Marcin, Wpływ defektu w postaci zukosowania panwi na własności dynamiczne turbozespołu 200MW, Tribologia ISSN 0208 7774 Rok XXXV, Nr 4/2004 (196), 51-59

 9. Łuczak Marcin, Experimental and teoretical modal analysis of three support rotor test rig using LMS CADA_X and ABAQUS, KTAM Book of Abstracts and CD_ROM Proc. SM25L 11273, IPPT PAN W-wa 2004

 10. Rybczyński Józef, Dopuszczalne przemieszczenia pary sąsiadujących łożysk turbozespołu w stosunku do konstrukcyjnej linii wałów, Tribologia, Nr 4/2004, 142-150

 11. Banaszek Sławomir, Drgania własne układu rama-wał wirnikowy, Zagadnienia Analizy Modalnej Konstrukcji Mechanicznej; VIII Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 2003

 12. Rybczyński Józef, Optimization of rotor critical speeds by change of features of machines bearings, Proc of ASME Turbo Expo 2004 power for land, Sea, and Air June 14-17, 2004, Vienna, Austria

 13. Rybczyński Józef, Analysis of acceptable nonlignment of bearings of large power turboset, DIAGNOSTYKA, vol. 30/2-2004

 14. Banaszek Sławomir, Analiza wpływu propagacji pęknięcia wirnika na stan dynamiczny dużej maszyny energetycznej, Diagnostyka vol. 30, tom 1, ISSN 641-6414, 9-12

 15. Łuczak Marcin, Wpływ defektu w postaci zukosowania panwi na właściwości dynamiczne dużej maszyny energetycznej, Diagnostyka vol. 30 tom 2, ISSN 641-6414, 7-10

 16. Kiciński Jan, Coupled forms of non-linear vibrations as a new tool of crack detection in rotating shaft, Transactions of the Institute of Fluid - Flow Machinery No 115, 2004, 37-68

 17. Kiciński Jan, Miąskowski Wojciech, Optymalizacja rozmieszczenia kieszeni lewarowych w typowym łożysku turbinowym, Materiały Konferencyjne VIII Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania , Wytwarzania i Eksploatacji; Jurata 2004; 107-116

 18. Łuczak Marcin, Experimental model analysis of support structure incorporating a three - support rotor by means of inpact test, LMS User Conference for Physical and Virtual Prototyping

 19. Kiciński Jan, Diagnostyka pęknięć w wałach napędowych, Napędy i Sterowanie 2004, X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperatorów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania, Gdańsk, 18.02.2004, 80-92

 20. Kiciński Jan, Diagnostyka pęknięć w wałach napędowych, Miesięcznik techniczno-informacyjny "Napędy i Sterowanie" NR 4 (60), 20-27

 21. Kiciński Jan, Wpływ podatności łopatek na dynamikę kilku ułopatkowanych tarcz wirnikowych osadzonych na wale, Przepływowe Maszyny Wirnikowe, Zbiór Prac IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Przepływowe Maszyny Wirnikowe, Rzeszów - Myczkowce, 16-18. X. 2003 pod redakcją K. Oczosia
 1. Kiciński Jan, Prońska Anna, Wybrane zagadnienia diagnostyki dużych obiektów energetycznych, DIAGNOSTYKA , vol. 29, 2003, 21-28

 2. Prońska Anna, Wpływ uszczelnień labiryntowych na własności dynamiczne dużych maszyn energetycznych, DIAGNOSTYKA vol. 28, 2003

 3. Prońska Anna, The influence of labyrinth seals on the dynamic state of large power engineering objects, Transactions of the IFFM, vol. 114, 91-98, Gdańsk, 2003

 4. Rybczyński Józef, Influence of journal bearing properties on critical speeds of complex turbocompressor train, Transactions of the IFFM, No 114, 2003, 111-122

 5. Banaszek Sławomir, Gontarovsky Pavel, Kiciński Jan, Matyukhin Yuri, Rybczyński Józef, Szulżenko Nadin, Ocena wibracji opornych konstrukcji rotorów, Sowierszenstwowanije Turboust. Metodami Matem. I Fiziczeskowo Modelowania Charków, Ukraina, 09.2003

 6. Łuczak Marcin, Experimental model analysis of support structure incorporating a three-support rotor by means of impact test, Transac. IFFM, No. 114, 2003, 37-47

 7. Kiciński Jan, Coupled Forms of Vibrations in Rotating Machinery, ISCORMA-2, Gdańsk, Poland, 4-8 August 2003

 8. Kiciński Jan, Nowe wyróżniki stanu w diagnostyce pęknięć wałów, V Krajowa Konferencja DIAG'2003, Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów, Ustroń, 13-17.10.2003, 140-152, Referat Recenzowany

 9. Kiciński Jan, Coupled forms of vibrations in rotating machinery, Transactions of the IFFM, No. 113, 2003,Gdańsk, 213-224

 10. Cholewa Wojciech, Kiciński Jan, Rydz Edward, Sobera Henryk, Uhl Tadeusz, Monitoring and diagnostic system for high power turbine units, Transactions of the IFFM, No. 113, 2003, Gdańsk, 51-66

 11. Banaszek Sławomir, Gontarovsky Pavel, Kiciński Jan, Matyukhin Yuri, Rybczyński Józef, Shulzhenko Nikolay, On the applicability of bar models for estimation of the set support structure oscillations, Transactions of the IFFM, No. 114, 2003, Gdańsk, 155-162

 12. Kiciński Jan, Szolc Tomasz, Analytical-Numerical Approach for Non-Linear Dynamic Modeling of the Bearing-Rotor-Shaft Systems to Design and Fault, Proceedings The Second International Symposium On Stability Control of Rotating Machinery, Gdańsk 4-8 August 2003, 528-538

 13. Banaszek Sławomir, Identyfikacja konstrukcji podpierającej wirnika laboratoryjnego, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Symp. Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka, 03-08.03.2003

 14. Łuczak Marcin, Wpływ zukosowania panwi na własności dynamiczne małej i dużej maszyny wirnikowej, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Symp. Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka, 03-08.03.2003

 15. Banaszek Sławomir, Numeryczna analiza konstrukcji podpierającej w odniesieniu do modelowego układu wirnik-łożyska

 16. Łuczak Marcin, Wpływ wybranych parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych łożysk na własności dynamiczne maszyny wirnikowej

 17. Kiciński Jan, Ostrowski Marcin, Komputerowa optymalizacja własności węzłów łożyskowych dla potrzeb związanych z dynamiką układów wirnik - łożyska, Materiały Konferencyjne VII Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 12-16.05.03

 18. Kiciński Jan, Miąskowski Wojciech, Metodologia CAE w zastosowaniu do analizy własności typowych łożysk turbinowych, Materiały Konferencyjne VII Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 12-16.05.03, 73-84

 19. Kiciński Jan, Coupled Vibration Analysis of the Journal-Bearing/Rotor-Shaft/Bladed-Disk System by Means of one - and Three-Dimensional Model, in book H. Irretier, R. Nordmann, H. Springer: Schwingungen in Rotierenden Machnen VI, Referate der Tagung in Darmstrad, 26-28 FEB. 2003, Vieweg, 185-192, 2003

 20. Kiciński Jan, Rządkowski Romuald, Szolc Tomasz, Coupled vibration analysis of the journal-bearing/ rotor-shaft/bladed-disc system by means of the one -and three-dimensional mechanical model, Referate der Tagung in Darmstadt 26-28.02.2003, Schwingungen in rotierenden Maschinen VI

 21. Kiciński Jan, Modelowanie w budowie i eksploatacji maszyn, Międzynarodowe Targi Gdańskie i Politechnika Gdańska, NAPĘDY I STEROWANIE 2003, Seminarium, Gdańsk 2003, 73-83

 22. Kiciński Jan, Nonlinear Model of Vibrations in a Rotor - Bearings System, Referate der Tagung in Darmstadt 26-28.02.2003, Schwingungen in rotierenden Maschinen VI

 23. Kiciński Jan, Diagnostyka według modelu dziś i jutro, płyta CD, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN Węgierska Górka 03.03-08.03.2003

 24. Kiciński Jan, Modelowanie i analiza komputerowa w budowie i eksploatacji maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nr 9/2002, 185-196

 25. Kiciński Jan, Acquisition of diagnostic knowledge based on model investigations, AI-METH 2002, Artificial Intelligence Methods, November 13-15, 2002, Gliwice, Poland, 209-213

 26. Kiciński Jan, Diagnostyka według modelu w energetyce, ENERGETYKA 2002, Wyd. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Pol. Wrocławska 2002, 6-8.11.2002, 309-318

 27. Rybczyński Józef, Diagnostyka maszyn wirnikowych na podstawie trajektorii czopów łożysk ślizgowych, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN, Węgierska Górka, 03.03. - 08.03.2003

 28. Prońska Anna, Diagnostyka według modelu w zastosowaniu do oceny wpływu uszczelnień labiryntowych na własności dynamiczne dużych maszyn energetycznych, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN, Węgierska Górka, 03.03. - 08.03.2003

 29. Kabaciński Piotr, Prońska Anna, An Examination of Rotor - Bearing System Sensitivity to the Change of Support Stiffnes on the Base of a 13k215 High Power Machine, Machine Dynamics Problems 2002, Vol. 26, No. 1, 19-34
 1. Łuczak Marcin, Badania wpływu imperfekcji panwi (zukosowania) na własności dużej maszyny energetycznej, "Inżynieria Łożyskowania", Gdańsk - Jastrzębia Góra, maj 2002, Tribologia, nr 1/2002(181, 351-364, SIMPRESS, Warszawa 2002

 2. Kiciński Jan, Identyfikacja nieliniowych modeli maszyn wirnikowych - aspekty wibrodiagnostyczne, (5T07B01823) (uzyskanie Krajowego Projektu Badawczego KBN)

 3. Kiciński Jan, Markiewicz-Kicińska Aleksandra, Coupled Non-Linear Vibrations in Multi-Supported Rotors Founded on Slide Bearings, Advances in Vibration Engineering Vol. 1, No 2, The Scientific Journal of the Vibration Institute of India, 141-152

 4. Kiciński Jan, Wielkogabarytowe łożyska ślizgowe - metodyka obliczeń, TRIBOLOGIA Nr 4/2002, 1171-1179

 5. Kiciński Jan, Coupled non-linear vibrations in 200 MW turbosets, IFToMM Sixth International Conference on Rotor Dynamics - Proceedings, Sydney, Australia, September 30 to October 4, 2002, Vol. 1, 520-530

 6. Kiciński Jan, Nowe modele węzłów łożyskowych projektowanie ich własności, Materiały Konferencyjne VI Szkoły Komputerowego Wspomagania, Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 13-17 maja 2002

 7. Kiciński Jan, Fluid mechanics in machine construction and exploitation - examples of relations, Transactions of the IMP PAN, No 110, 2002, 47-67

 8. Kiciński Jan, Metodologia obliczeń łożysk hybrydowych z przekoszonymi panwiami, MECHANIK - Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Agencja Wydawnicza SIMP; Nr 7/2002, 519-522

 9. Banaszek Sławomir, Wyznaczanie współczynników dynamicznych ramy fundamentowej wirnika laboratoryjnego w oparciu o przedziały adekwatności, Diagnostyka, vol. 26, 116-120

 10. Kiciński Jan, Lateral -Torsional Vibration Anaysis of the Rotor-Shaft-Bearing System Using Various Mechanical Models, Vibration in Physical System XX Jubilee Symposium Poznań - Błażejewko, Maj 21-25, 2002, 180-181

 11. Rybczyński Józef, Generowanie danych doświadczalnych do testowania programu NLDW-80 drogą obliczeń modelu wirnika laboratoryjnego

 12. Rybczyński Józef, The Method of Harmonic Excitation for Determination of the Flexibility of the Support of Machine's Rotor, Proceedings of ASME Turbo Expo 2002, June 3-6, 2002, Amsterdam, The Netherlands

 13. Rybczyński Józef, Ocena stanu dynamicznego maszyny wirnikowej na podstawie trajektorii czopów łożyskowych, TRIBOLOGIA, Nr 2/2002, 661-676

 14. Prońska Anna, Wyznaczenie współczynników sztywności i tłumienia w oparciu o łożyskowy model uszczelnień labiryntowych turbozespołu 13K215, TRIBOLOGIA, Nr 2/2002, 593-600

 15. Kiciński Jan, Sprzężone formy drgań w budowie maszyn - próba określenia wyróżnika diagnostycznego, Politechnika Śląska - DIAGNOSTYKA MASZYN - Marzec 2002 181-192

 16. Kiciński Jan, Charakterystyki statyczne i dynamiczne łożysk hybrydowych z przekoszonymi panwiami, TRIBOLOGIA, Nr 1/2002 (181), 253-266

 17. Banaszek Sławomir, Symulacyjne dynamiczne charakterystyki podparcia łożysk ślizgowych wirnika laboratoryjnego, TRIBOLOGIA 1/2002 (181), 71-86

 18. Rybczyński Józef, Doświadczalne badania wpływu rozosiowania łożysk na dynamiczne własności maszyny wirnikowej

 19. Gerlach Tadeusz, Opis własności dynamicznych elementarnych układów mechanicznych, typowych dla konstrukcji nośnych dużych maszyn wirnikowych, DIAGNOSTYKA, vol. 25/2001, 27-29

 20. Rybczyński Józef, Opracowanie wyników badań laboratoryjnych wirnika doświadczalnego na stanowisku badawczym dynamiki wirników

 21. Kiciński Jan, Miąskowski Wojciech, Kinetostatyka i dynamika typowego łożyska turbinowego w ujęciu diagnostycznym, DIAGNOSTYKA, vol. 25, 2001, 57-64

 22. Kiciński Jan, Diagnostyka węzłów łożyskowych maszyn na przykładzie łożyska turbinowego, NAPĘDY I STEROWANIE, 2002, 86-94

 23. Kiciński Jan, Prońska Anna, Wyznaczanie obszarów akceptacji położeń panwi łożyskowych dużej maszyny energetycznej z uwagi na jej własności dynamiczne, DIAGNOSTYKA, Vol. 24, 2001, 38-45

 24. Kiciński Jan, State-of-the-art. Investigations and contemporary challenges in machine construction and exploitation, Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 109, 2001, pp. 23-44

 25. Banaszek Sławomir, Obliczeniowa weryfikacja przedziałów adekwatności symulacyjnych charakterystyk dynamicznych ramy fundamentowej wirnika laboratoryjnego
 1. Rybczyński Józef, Doświadczalne charakterystyki podatnościowe jako dane do wyznaczania parametrów modalnych korpusu maszyny, VI Szkoła Analizy Modalnej (materiały), Kraków, 11-12.12.2001

 2. Banaszek Sławomir, Transformacja charakterystyk dynamicznych konstrukcji podpierającej wirnika laboratoryjnego z wykorzystaniem wyników analizy modalnej, VI Szkoła Analizy Modalnej, Kraków, 11-12.12.2001

 3. Kiciński Jan, Rybczyński Józef, Identyfikacja modeli defektów i ich klas, Udostępniane za zgodą Autorów

 4. Kiciński Jan, Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych zachodzących w obiektach energetycznych dużej mocy, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria Mechanika, z. 190, 2001, 165-176

 5. Pałżewicz Andrzej, Budowa stoiska badawczego oraz wyniki pomiarów grubości warstwy oleju pozostającej na powierzchni materiału o określonej chropowatości,

 6. Banaszek Sławomir, Pozyskiwanie współczynników podatnosci dynamicznej konstrukcji podpierającej wirnika laboratoryjnego na drodze analizy MES, Wydawnictwo:IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, 25-28.09.2001, Krynica

 7. Kiciński Jan, Model-based diagnostics in 200 MW turbosets, Wydawnictwo:Conf. Inter. Methodes de Surveillance et Techniques de Diagnostic Acoustiques et Vibratories, Compiegne (France), 16-18 Oct. 2001, 365-377

 8. Kiciński Jan, Walczyk Zbigniew, Dynamika Turbozespołów Energetycznych - Wybrane zagadnienia drgań prostych i sprzężonych, Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001

 9. Pałżewicz Andrzej, Hydrauliczny układ przesuwu, hamowania i blokowania obiektu taktowego, Wydawnictwo:HYDRAULIKA I PNEUMATYKA, Zeszyt 4/2001,ISSN-1505-3954

 10. Kabaciński Piotr, Prońska Anna, Analiza wpływu wybranych klas defektów na właściwości dynamiczne dużych maszyn energetycznych, Wydawnictwo:Problemy Eksploatacji 4/2001

 11. Kiciński Jan, Współczesne wyzwania w budowie i eksploatacji maszyn, Wydawnictwo: ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN, Zeszyt 2 (126) 2001, 247-261

 12. Rybczyński Józef, Zastosowanie metody wymuszeń harmonicznych do wyznaczania podatności podparcia wirnika maszyny, Wydawnictwo:Problemy Eksploatacji Nr 4/2001 (43), 305-311

 13. Banaszek Sławomir, Rybczyński Józef, Przedziały adekwatności charakterystyk dynamicznych konstrukcji podpierającej łożyska ślizgowe wirnika laboratoryjnego, Udostępniane za zgodą Autorów

 14. Rybczyński Józef, Analysis of additional vibrations encountered during investigations of rotor dynamics, Wydawnictwo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No. 108, 2001 95-111
 15. Pałżewicz Andrzej, Stawarz Jerzy, Projekt stanowiska badawczego. "Stanowisko do badania dymoszczelności drzwi", Praca poufna - egz. arch. u Autora

 16. Kiciński Jan, Prońska Anna, Diagnostyka techniczna. Metody odwracania nieliniowych modeli obiektów, rozdz. 9.3 - 9.5 Wydawnictwo: Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydz. Mechaniczny Technologiczny P.Ś.

 17. Cholewa Wojciech, Kiciński Jan, Diagnostyka Techniczna. Metody odwracania nieliniowych modeli obiektów, Wydawnictwo: Zeszyty Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001, Zeszyt 120

 18. Kiciński Jan, Markiewicz-Kicińska Aleksandra, Coupled non-linear vibrations in multi-supported rotors founded on slide bearings, Wydawnictwo: Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery No. 108, 2001, pp. 47-58

 19. Łuczak Marcin, Identyfikacja modeli defektów. Badanie wpływu zukosowania dla wirnika z 2 podporowego i turbozespołu 200 MW
 20. Kiciński Jan, Computer Analysis in Optimisation of Design and Diagnostics of Technical Objects - Capabilities and Constraints, Wydawnictwo:Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 49, No 2, 2001, 219-231

 21. Bagińska Maria, Kiciński Jan, Rybczyński Józef, Tabele i wykresy porównawcze różnych miar drgań obliczonych i pomierzonych na turbozespole 13K215

 22. Kiciński Jan, Komputerowo wspomagane projektowanie i eksploatacja - współczesne wyzwania, Wydawnictwo: Mat. Konf. V Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 14-18 05. 2001 171-184

 23. Pałżewicz Andrzej, Eksperymentalna weryfikacja założeń teoretycznych do nieizotermicznego modelu tarcia, Wydawnictwo: Problemy Niekonwencjonalnych układów łożyskowych, Łódź, 9-11 maja 2001

 24. Banaszek Sławomir, Rybczyński Józef, Analiza eksperymentalnych i symulacyjnych macierzy podatności konstrukcji podpierającej wirnika laboratoryjnego

 25. Kiciński Jan, Modele zintegrowane dużych maszyn energetycznych, Referat na Seminarium Jubileuszowym z okazji 60-tej Rocznicy Urodzin prof. J. Mikielewicza

 26. Kabaciński Piotr, Prońska Anna, Analiza komputerowa w diagnostyce dużych obiektów energetycznych - badanie wrażliwości turbozespołu na zmiany sztywności podpór

 27. Banaszek Sławomir, Wyznaczanie podatności dynamicznej konstrukcji podpierającej łożyska wirnika laboratoryjnego z wykorzystaniem symulacji komputerowej

 28. Banaszek Sławomir, Analiza wpływu niewyważenia wirnika i spadku sztywności stojaków łożysk na obraz drgań rzeczywistego turbozespołu, Wydawnictwo: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 1(121)/2000, vol. 35, 149-161

 29. Rybczyński Józef, Wyznaczanie podatności konstrukcji podpierającej łożyska stanowiska badawczego metodą wymuszeń harmonicznych, Wydawnictwo: Seminarium SPE KBM PAN, 28.03.2001, Gdańsk, IMP

 30. Łuczak Marcin, Rybczyński Józef, Determination of the acceptable area of the mutual displacements of the turboset bearings regarding vibration and loading, Wydawnictwo: Polish Maritime Research, No 1/2001 (March), 7-10

 31. Banaszek Sławomir, Kiciński Jan, Łuczak Marcin, Rybczyński Józef, Badania drgań turbozespołu TK 215 w Elektrowni Kozienice S.A.

 32. Rybczyński Józef, Doświadczalne badania podatności konstrukcji podpierającej łożyska stanowiska badawczego metodą wymuszeń harmonicznych

 33. Rybczyński Józef, Kryteria oceny stanu dynamicznego maszyn wirnikowych, Wydawnictwo: Materiały VII Seminarium NAPĘDY I STEROWANIE 2001, 8.02.2001, 23-32

 34. Kiciński Jan, Źródła sprzężonych form drgań w budowie maszyn, Wydawnictwo: Materiały VII Seminarium NAPĘDY I STEROWANIE 2001, 8.02.2001, 9-22

 35. Kiciński Jan, Diagnostyka symulacyjna węzłów łożyskowych - stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo: TRIBOLOGIA, nr 5/2000 (173), 999-1019

 36. Kiciński Jan, Komar Wiesław, Miąskowski Wojciech, Dynamika maszyn wirnikowych: układ wirnik - łożyska, Badania Naukowe Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, 131-140

 37. Pałżewicz Andrzej, Prace badawczo-rozwojowe nad oryginalną metodą identyfikacji własności sprężysto-plastyczntch materiałów o niezbyt wysokiej twardości
 38. Łuczak Marcin, Badania eksperymentalne i weryfikacja modelu dyskretnego programów serii "MESWIR" dla trójpodporowej maszyny wirnikowej metodą analizy modalnej, Wydawnictwo: 70-lecie urodzin i 45 lecie peacy naukowej prof.dr hab. inż. Józefa Giergiela oraz V Szkoła Analizy Modalnej, Kraków 12-14.12.2000

 39. Bagińska Maria, Banaszek Sławomir, Graczyk Tomasz, Kiciński Jan, Łuczak Marcin, Rybczyński Józef, Przykładowe parametry eksploatacyjne turbozespołu 13K215, Praca poufna - oryginał u Autorów

 40. Cegielski Andrzej, Graczyk Tomasz, Łuczak Marcin, Pałżewicz Andrzej, Rybczyński Józef, Klasyfikacja i omówienie wybranych norm związanych z maszynami wirnikowymi, Praca poufna - oryginał u Autorów

 41. Bagińska Maria, Cegielski Andrzej, Markiewicz-Kicińska Aleksandra, Kiciński Jan,Rybczyński Józef, Banaszek Sławomir, Łuczak Marcin, Pałżewicz Andrzej, Graczyk Tomasz, Sposoby oceny stanu dynamicznego turbozespołów energetycznych, Praca poufna - oryginał u Autorów

 42. Kiciński Jan, Rybczyński Józef, Banaszek Sławomir, Łuczak Marcin, Pałżewicz Andrzej, Cegielski Andrzej, Graczyk Tomasz, Bagińska Maria, Bank danych eksploatacyjnych i geometrycznych turbozespołu 13K215, Praca poufna - oryginał u Autorów

1.

Banaszek Sławomir,
Model modalny wielopodporowej konstrukcji podpierającej wirnika laboratoryjnego, V Szkoła Analizy Modalnej,
Kraków 12-14.12.2000

2.

Kiciński Jan,
Coupled non-linear vibrations in multi-supported rotors founded on slide bearings,
POLISH MARITIME RESEARCH, No 3 (25) September 2000, vol. 7, 9 - 12

3.

Kiciński Jan,
Współczesne problemy dynamiki turbozespołów energetycznych,
Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA 2000, Wrocław, 8-10 listopada 2000, tom 1

4.

Kiciński Jan, Markiewicz-Kicińska Aleksandra,
Coupled non - linear vibrations in multisupported rotors founded on slide bearings,
Wydawnictwo:Proceedings of First International Conference on Vibrations Engineering and Technology (VETOMAC-1), 25-27 October 2000, Bangalore, India...(na CD-ROMie, poz. cp047)

5.

Rybczyński Józef,
Oprogramowanie do przetwarzania i analizy wyników pomiarów współczynników dynamicznych stanowiska badawczego dynamiki wirników

6.

Łuczak Marcin,
Badania eksperymentalne i weryfikacja modelu numerycznego programów serii "MESWIR" dla trójpodporowej maszyny wirnikowej. Część II

7.

Łuczak Marcin,
Komputerowa symulacja wpływu pęknięcia wirnika na drgania wału i łożysk ślizgowych,
Wydawnictwo:Forum Młodych 2000, Problemy naukowe w budowie i eksploatacji maszyn, Bydgoszcz, 19-20.06.2000, 192-197

8.

Pałżewicz Andrzej,
Wyniki pomiarów własności sprężysto-plastycznych materiału pokryciowego "OBW" produkcji "ZPR-BEŁCHATÓW" w przedziale temperatur 298K-348K

9.

Kiciński Jan,
Diagnostyka według modelu węzłów łożyskowych,
Materiały II Międzynarodowego Kongresu Diagnostyki Technicznej, Warszawa, 19-22.09.2000, 37-50

10.

Banaszek Sławomir, Łuczak Marcin,
Porównanie wpływu pęknięcia wirnika na drgania wału i łożysk ślizgowych dla prędkości przedrezonansowej i ponadrezonansowej przy wykorzystaniu symulacji komputerowej,
Wydawnictwo:II International Congress of Technical Diagnostics, W-wa, 19-22 .09.2000

11.

Jabłoński Adam, Pałżewicz Andrzej,
Zmiany własności sprężysto-plastycznych wybranych materiałów stosowanych na okładziny walców maszyn papierniczych,
Wydawnictwo:Konferencja Naukowo-Techniczna INPAP 2000- Rogowiec 2000, Kierunki rozwoju maszyn papierniczych i poligraficznych u progu XXI wieku, Bełchatów, 20-22.09.2000

12.

Kiciński Jan,
Problemy promocji młodych pracowników nauki,
Wystąpienie na Konferencji II FORUM MŁODYCH,Bydgoszcz - Borówno, 20 czerwca 2000

13.

Kiciński Jan,
Trybologia w kontekście budowy i eksploatacji maszyn,
Wystąpienie na Konferencji Jubileuszowej prof. ZLawrowskiego, Wrocław, 19 czerwca 2000

14.

Banaszek Sławomir,
Analiza stabilności turbozespołu na podstawie symulacji komputerowej,
II Forum Młodych "Problemy naukowe w budowie i eksploatacji maszyn", Bydgoszcz, 19-20.2000

15.

Kiciński Jan,
Symulacja komputerowa w diagnostyce obiektów technicznych,
IV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 15-19 maja 2000, str. 243-254

16.

Banaszek Sławomir, Rybczyński Józef,
Mapy położeń czopów w łożyskach jako wynik komputerowej symulacji stanów dynamicznych turbogeneratora,
IV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Jurata 15-19 maja 2000

17.

Kiciński Jan,
Systemy komputerowe w budowie i eksploatacji maszyn - stan i perspektywy rozwoju,
Wydawnictwo:Materiały XXVII Ogólnopolskiego Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN, Węgierska Górka, 28.02-04.03.2000, s.147-158

18.

Kiciński Jan,
Systemy komputerowe CAD/CAM/CAE w budowie i eksploatacji maszyn,
Materiały Konferencji NAPĘDY I STEROWANIE 2000, Gdańsk, 23-25.02.2000, s. 83-90

19.

Kiciński Jan,
Sprzężone drgania nieliniowe w wielopodporowych wirnikach ułożyskowanych ślizgowo,
Sympozjon PTMTS - Modelowanie w Mechanice, Wisła, luty 2000

20.

Kiciński Jan,
Systemy komputerowe w budowie i eksploatacji maszyn,
Seminarium Zespołu Środowiskowego SPE KBM PAN

21.

Banaszek Sławomir,
Mapy położeń czopów w łożyskach z uwagi na dynamikę dużej maszyny wirnikowej,
Seminarium Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Gdańsk 27.01.2000

22.

Banaszek Sławomir, Rybczyński Józef,
Zależności położenia czopa w łożyskach,
Napędy i Sterowanie, nr 8 22-25 Wydawnictwo:Napędy i Sterowanie nr 8

TO TOP