PL
EN

Nadane Stopnie Doktora Habilitowanego

L.p.

Imię i Nazwisko

Dyscyplina, Specjalność

Data Nadania

1.

Jan Łach

Mechanika

07.01.1989 r.

2.

Maria Klonowska-Prosnak

Mechanika

01.06.1989 r.

3.

Marian Trela

Mechanika

10.06.1990 r.

4.

Piotr Paweł Doerffer

Mechanika

14.05.1991 r.

5.

Andrzej Konorski

Mechanika

07.03.1991 r.

6.

Lech Rowiński

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Automatyzacja Procesów Projektowych

09.06.1993 r.

7.

Romuald Cwilewicz

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Siłownie Okrętowe

15.10.1993 r.

8.

Janusz Badur

Mechanika

Mechanika Teoretyczna

03.12.1993 r.

9.

Alfred Paweł Zmitrowicz

Mechanika

Mechanika Teoretyczna

11.01.1994 r.

10.

Teodor Skiepko

Mechanika

Termodynamika i Wymiana Ciepła

03.12.1994 r.

11.

Ewa Tuliszka-Sznitko

Mechanika

Mechanika Płynów

11.03.1994 r.

12.

Jarosław Kaczmarek

Mechanika

Mechanika Teoretyczna

12.10.1994 r.

13.

Brunon Grochal

Mechanika

Wymiana Ciepła

13.12.1995 r

14.

Marek Krawczuk

Mechanika

Mechanika Konstrukcji

18.12.1995 r.

15.

Anatol Jaworek

Mechanika

Elektrohydrodynamika

24.02.1997 r.

16.

Romuald Rządkowski

Budowa i Eksploatacja Maszyn

Dynamika Maszyn

18.03.1998 r.

17.

Marek L. Szwabowicz

Mechanika

Mechanika Powłok

17.01.2000 r.

18. 

Jan Saczuk

Mechanika

Mechanika Materiałów

18.01.2000 r.

19.

Zygmunt Wierciński

Mechanika

Mechanika Płynów

24.02.2000 r.

20.

Wiesław J. Staszewski

Mechanika

Dynamika Maszyn

19.10.2001 r.

21.

Grzegorz Zboiński

Mechanika

Mechanika Ciała Stałego

07.06.2002 r.

22.

Adam Tadeusz Adamkowski

Budowa i Eksploatacja Maszyn

01.06.2005 r.

23.

Jerzy Świrydczuk

Mechanika

02.06.2005 r.

24.

Dariusz Józef Butrymowicz

Mechanika

24.06.2005 r.

25.

Jacek Pozorski

Mechanika

22.11.2005 r.

26.

Lech Ireneusz Murawski

Budowa i Eksploatacja Maszyn

08.11.2007 r.

27.

Jerzy Głuch

Budowa i Eksploatacja Maszyn

07.05.2008 r.

28.

Piotr Stanisław Lampart

Budowa i Eksploatacja Maszyn

07.05.2008 r.

29.

Bolesław Grzegorz Gireń

Budowa i Eksploatacja Maszyn

08.05.2008 r.

30.

Arkadiusz Jarosław Żak

Mechanika

28.05.2009 r.

31.

Ryszard Szczepanik

Budowa i Eksploatacja Maszyn

27.01.2011 r.

32.

Dariusz Leszek Kardaś

Budowa i Eksploatacja Maszyn

20.10.2011 r.

33.

Przemysław Damian Kołakowski

Mechanika

21.02.2013 r.

34.

Sławomir Poskrobko

Budowa i Eksploatacja Maszyn

07.04.2014 r.

35.

Ryszard Szwaba

Mechanika

18.11.2014 r.

36.

Marcin Mieczysław Łuczak

Budowa i Eksploatacja Maszyn

18.11.2014 r.

37.

Marian Piwowarski

Budowa i Eksploatacja Maszyn

04.12.2014 r.

38.

Mirosław Marcin Sawczak

Mechanika

03.03.2016 r.

39.

Rafał Jendrzejewski

Budowa i Eksploatacja Maszyn

05.05.2016 r.

40.

Paweł Kudela

Mechanika

08.12.2016 r.

41.

Robert Matysko

Budowa i eksploatacja maszyn

08.12.2016 r.

42.

Tomasz Wandowski

Mechanika

13.06.2017 r.

43.

Paweł Henryk Malinowski

Mechanika

12.10.2017 r.

44.

Marcin Lackowski

Mechanika

30.01.2019 r.

45.

Magdalena Maria Mieloszyk

Mechanika

16.04.2019 r.

46.

Grzegorz Żywica

Mechanika

16.04.2019 r.

47.

Tomasz Ochrymiuk

Inżynieria Mechaniczna

24.06.2019 r.

48.

Sylwia Polesek-Karczewska

Inżynieria Mechaniczna

26.09.2019 r.

49.

Mariusz Banaszkiewicz

Inżynieria Mechaniczna

13.10.2020 r.

50.

Maciej Radzieński 

Inżynieria Mechaniczna

13.10.2020 r.

51.

Katarzyna Majewska

Inżynieria Mechaniczna

13.10.2020 r.

52.

Helena Nowakowska

Inżynieria Mechaniczna

13.10.2020 r.

TO TOP