PL
EN

Nadane Tytuły Profesora

L.p.

Imię i Nazwisko

Data Nadania

1.

dr hab. Wiesław Ciechanowicz

20.12.1994 r.

2.

dr hab. inż. Jan Kiciński

10.05.1995 r.

3.

dr hab. inż. Jan Łach

26.05.1995 r.

4.

dr hab. inż. Zbigniew Bilicki

22.11.1995 r.

5.

dr hab. inż. Jan Szantyr

16.12.1996 r.

6.

dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk

15.09.1997 r.

7.

dr hab. inż Maria E. Klonowska-Prosnak

15.09.1997 r.

8

dr hab. inż. Tadeusz Koronowicz

26.02.1999 r.

9.

dr hab. inż. Marian Trela

07.09.1999 r.

10.

dr hab. inż. Piotr Paweł Doerffer

30.04.2003 r.

11.

dr hab. inż. Marek Krawczuk

20.08.2003 r.

12.

dr hab. inż. Romuald Rządkowski

16.11.2004 r.

13.

dr hab. inż. Gerard Śliwiński

16.11.2004 r.

14.

dr hab. inż. Janusz Badur

18.01.2005 r.

15.

dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz

14.11.2006 r.

16.

dr hab. inż. Wiesław J. Staszewski

29.02.2008 r.

17.

dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

23.12.2010 r.

18.

dr hab. inż. Anatol Jaworek

09.09.2013 r.

19.

dr hab. inż. Adam Adamkowski

22.01.2016 r.

20.

dr hab inż. Grzegorz Zboiński

22.01.2016 r.

21.

dr hab. inż. Jacek Pozorski

29.01.2018 r.

L.p.

Imię i Nazwisko

Data Nadania

1.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Śmigielski

10.07.1986 r.

2.

Prof. nadzw. dr inż. Henryk Jarzyna

10.07.1986 r.

3.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz

17.01.1989 r.

4.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz

17.04.1990 r.

L.p.

Imię i Nazwisko

Data Nadania

1.

Doc. dr inż. Henryk Jarzyna

1972 r.

2.

Doc. dr hab. inż. Jerzy Krzyżanowski

1973 r.

3.

Doc. dr hab. inż. Józef Śmigielski

1973 r.

4.

Doc. dr hab. inż Romuald Puzyrewski

1973 r.

5.

Doc. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz

13.09.1979 r.

6.

Doc. dr hab. inż Włodzimierz Gawroński

27.10.1983 r.

7.

Doc. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz

27.10.1983 r.

8.

Doc. dr inż. Stanisław Dąbrowski

30.04.1984 r.

9.

Doc. dr hab. inż. Eustachy S. Burka

26.09.1985 r.

10.

Doc. dr hab. inż. Sławomir Janecki

11.04.1986 r.

11.

Doc. dr inż. Kazimierz Steller

10.07.1986 r.

12.

Doc dr hab. inż. Zenon Zakrzewski

10.07.1986 r.

13.

Doc. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski

17.11.1988 r.

14.

Doc. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz

21.11.1989 r.

15.

Doc dr hab inż. Marek Brunné

17.04.1990 r.

TO TOP