PL
EN

Przewody Doktorskie

mgr inż. Roberta Goraja

Tytuł rozprawy:

Development of computational methods for improvment of solenoid valves used in automotive industry

Dyscyplina:

Inżynieria mechaniczna

Promotor:


dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka

dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. PL

mgr inż. Marty Buszko

Tytuł rozprawy:

Wpływ intensywności obciążeń erozyjnych wywołanych cząstkami stałymi w środowisku wodnym na proces niszczenia wybranych stali konstrukcyjnych

Dyscyplina:

Inżynieria mechaniczna

Promotor:


dr hab. inż. Alicja Krella, prof. IMP PAN

Recenzenci:

dr hab. inż. Mariusz Walczak, prof. PL - Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. PG - Politechnika Gdańska

 

mgr inż. Mateusz Mielcarek

Tytuł rozprawy:

Konwekcyjna wymiana ciepła w zbiorniku statku poddanego wymuszeniom okresowym

Dyscyplina:

Inżynieria mechaniczna

Promotor:
Promotor pomocniczy:

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, członek rzeczywisty PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Aleksander Andrzej Stachel - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska

 

mgr. inż. Filip Wasilczuk

Tytuł rozprawy:

Fluidic Control of Shroud Leakage Flow in Gas Turbine

Dyscyplina:

Inżynieria mechaniczna

Promotor:
Promotor pomocniczy:

dr hab. Paweł Flaszyński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska

dr hab. Włodzimierz Wróblewski, prof. PŚ - Politechnika Śląska

 

mgr inż. Piotr Kaczyński

Tytuł rozprawy:

Intensyfikacja wymiany ciepła i redukcja strat przepływu w kanale chłodzącym łopatki turbinowej

Dyscyplina:

Mechanika (inżynieria mechaniczna wg aktualnej klasyfikacji)

Promotor:


dr hab. inż. Ryszard Szwaba, prof. IMP PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Sławomir Dykas, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, Politechnika Śląska w Gliwicach

mgr inż. Paweł Troka

Tytuł rozprawy:

Analiza numeryczna drgań łopatek wirnikowych turbin parowych metodą Tip-Timing

Dyscyplina:

Budowa i eksploatacja maszyn (inżynieria mechaniczna wg aktualnej klasyfikacji)

Promotor:
Promotor pomocniczy:

prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN


 dr inż. Leszek Kubitz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Jezry Manerowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

mgr inż. Łukasz Witanowski

Tytuł rozprawy:

Wielokryterialna optymalizacja sprawnościowa układów przepływowych turbin cieplnych z wykorzystaniem algorytmów hybrydowych

Dyscyplina:

budowa i eksploatacja maszyn (inżynieria mechaniczna wg aktualnej klasyfikacji)

Promotor:
Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Piotr Lampart, prof. IMP PAN


dr inż. Piotr Klonowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN 


 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Marian Piwowarski, prof. Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Adam Kajzer

Tytuł rozprawy:

Modelling of interfacial flows using level set approaches

Dyscyplina:

mechanika (inżynieria mechaniczna wg aktualnej klasyfikacji)

Promotor:


prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

Recenzenci:

dr hab. inż. Maciej Marek, prof. Politechniki Częstochowskiej

dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Paweł Kazimierski

Tytuł rozprawy:

Badanie i analiza zgazowania biomasy w reaktorze z ruchomym złożem z wykorzystaniem metod radiograficznych

Dyscyplina:

budowa i eksploatacja maszyn (inżynieria mechaniczna wg aktualnej klasyfikacji)

Promotor:

dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. IMP PAN

Recenzenci:

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. Politechniki Śląskiej,  Politechnika Śląska
dr hab. inż. Sławomir Stelmach,  prof. IChPW, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

TO TOP