PL
EN

Serwice Centres

WM
International Cooperation
International Cooperation Office
NO
Research Projects Service
Do zadań działu NO należy wykonywanie wszelkich prac związanych z planowaniem i kontrolą realizacji prac naukowo-badawczych, technicznych i usługowych, zawieraniem i rozliczaniem umów, zbieraniem i opracowywaniem odnośnej sprawozdawczości, oraz prace związane z wydawnictwami.
SN
Scientific Secretariat
Scientific Secretariat
NB
LIBRARY
Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje naukowe z zakresu projektowania, diagnostyki i eksploatacji maszyn przepływowych, mechaniki maszyn i konstrukcji, mechaniki płynów i ciała stałego, termodynamiki, wymiany ciepła i masy, techniki laserowej i plazmowej, fizyki i matematyki stosowanej, numerycznych metod obliczeniowych oraz OZE.
AE
Economy Department
KF
Accounting and Finance Department
DT
IT and Technical Support Department
AG
General Support Department
TO TOP