PL
EN

13.12.2019 - 21/D/ApBad/2019

Wykonanie turbiny typu Elektra wg dokumentacji technicznej Zamawiającego wraz z montażem.

25.10.2019 - 18/D/ApBad/2019

Dostawa agregatu chłodniczego do badania prototypowej turbosprężarki.

16.10.2019 - 17/D/Adm/2019

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

ZAMAWIAJĄCY WYZNACZA SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI ZAINTERESOWANYMI UCZESTNICTWEM W POSTĘPOWANIU NA DZIEŃ 30.10.2019 R. GODZ. 12:00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (SALA 104).

OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU NIE JEST OBOWIĄZKOWA.
TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA PRZESUNIĘCIU.

załączniki:

10.10.2019 - Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019/2020 rok

19.09.2019 - 16/U/Adm/2019

26.08.2019 - 15/D/ApBad/2019

Dostawa przetworników na bazie siatek Bragga w światłowodach optycznych, które będą wykorzystywane do badań elementów wykonanych z materiału polimerowego metodą wytwarzania addytywnego

18.06.2019 - 12/U/SKO/2019

Świadczenie usług informatycznych w zakresie utrzymania serwerowego sprzętu komputerowego w okresie: 01.07.2019 – 30.06.2020

23.05.2019 - 6/D/ApBad/2019

07.03.2019 - 5/U/ApBad/2019

Opracowanie składów i charakterystyka właściwości przetwórczych i użytkowych wyrobów gumowych zawierających produkty recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych w ramach prac badawczych w programie LIDER

27.02.2019 - 4/D/ApBad/2019

Opracowanie składów i charakterystyka właściwości przetwórczych i użytkowych wyrobów gumowych zawierających produkty recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych w ramach prac badawczych w programie LIDER
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

TO TOP