PL
EN

27.11.2020- 21/D/ApBad/2020

Zakup aktualizacji oprogramowania wraz z serwisem pomocy technicznej dla elementów środowiska programistycznego NI LabVIEW.

27.10.2020 - 20/D/ApBad/2020

Dostawa przetworników na bazie siatek Bragga w światłowodach optycznych, które będą wykorzystywane do badań elementów wykonanych z materiału polimerowego metodą wytwarzania addytywnego

07.10.2020 - 19/D/APBAD/2020

Dostawa próbek z kompozytów wzmacnianych długimi włóknami z nieciągłościami

05.10.2020 - 17/D/APABAD/2020

04.09.2020 - 14/U/Adm/2020

Świadczenie kompleksowych usług prawnych (doradztwo prawne wraz z zastępstwem procesowym)

26.08.2020 - 13/D/ApBad/2020

Tunable laser: 4 continuous tunable laser sources with possibility to control each source. The laser sources should have the capability to synchronize based on external trigger. Laser przestrajalny: 4 przestrajalne źródła laserowe pracy ciągłej z możliwością niezależnego sterowania każdego ze źródeł

13.08.2020 - 11/D/ApBad/2020

Tunable laser: 4 continuous tunable laser sources with possibility to control each source. The laser sources should have the capability to synchronize based on external trigger. Laser przestrajalny: 4 przestrajalne źródła laserowe pracy ciągłej z możliwością niezależnego sterowania każdego ze źródeł

07/08/2020 - 9/D/ApBad/2020

06.07.2020 8/D/ApBad/2020

02.07.2020 - 7/U/ApBad/2020

Zakup programu do obliczeń metodą elementów skończonych umożliwiający projektowanie metamateriałów

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - BRAK OFERT

 

Zamawiający zamieszcza dodatkowo formularz oferty o treści w j. angielskim. W przypadku wskazania ceny w walucie EURO, cena w umowie zostanie wskazana także w walucie EUR. 

Formularz oferty w j. ang 

Zmiana zapytania ofertowego 

załączniki:
Preamplified photodetector or photoreceiver for edge filtering based guided waves sensing- 4 pieces

18.06.2020 - 5/U/ApBad/2020

30.03.2020 - Dostawa oprogramowania Matlab

Dostawa licencji akademickich (indywidualnych oraz sieciowych) oprogramowania MATLAB wraz z toolboxami - na potrzeby badań naukowych (użytek niekomercyjny).

26.03.2020 - Dostawa przetworników na bazie siatek Bragga

Dostawa przetworników na bazie siatek Bragga w światłowodach optycznych, które będą wykorzystywane do badań elementów wykonanych z materiału polimerowego metodą wytwarzania addytywnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.04.2020 r.                                      


UWAGA ZMIANA SOPZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień: 07.04.2020 r. g. 10:00

załączniki:

09.03.2020 - 1/D/APBAD/2020

Dostawa miniaturowego przetwornika ciśnienia absolutnego firmy KULITE.
TO TOP