PL
EN

Zasady prowadzenia postępowań awansowych

1. Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

- uchwała 47/2020
- załącznik do uchwały 47/2020

Dokumenty do wypełnienia w przypadku ubiegania się o stopień doktora w trybie kształcenia w szkole doktorskiej (tryb a):

Dokumenty do wypełnienia w przypadku ubiegania się o stopień doktora w trybie eksternistycznym (tryb b):

Dokumenty do wypełnienia w przypadku ubiegania się o stopień doktora w ramach kształcenia na studium doktoranckim (tryb c):

Formuła promocyjna wygłaszana przez promotora: link


2. Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

- uchwała 48/2020
- załącznik do uchwały 48/2020

3. Regulamin ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym i doktora habilitowanego, postępowania nostryfikacyjnego oraz zwalniania z opłat

- uchwała 49/2020
- załącznik do uchwały 49/2020

TO TOP