EnglishCelem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania innowacyjnego systemu diagnostycznego opierającego się na zjawisku propagacji fal sprężystych wzbudzanych
i rejestrowanych za pomocą przetworników piezoelektrycznych mocowanych do diagnozowanej konstrukcji.

Przeprowadzenie projektu doprowadzi nie tylko do uzyskania nowej wiedzy, ale przyczyni się także do znaczącej poprawy bezpieczeństwa Użytkowników obiektów i urządzeń, rozwoju polskiej gospodarki
i nauki oraz będzie miała istotny wpływ na tempo rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.
Projekt realizowany jest przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
w ośrodku 4 zakładzie 1 - Mechaniki Struktur Inteligentnych.

W ramach projektu „System monitorowaniaW ramach projektu „System monitorowania stanu technicznego konstrukcji metoda analiz propagacji fal Lamba” przewidziano przeprowadzenie zadań badawczych, mających na celu opracowywanie innowacyjnego na skale międzynarodową rozwiązania technologicznego w zakresie metod nieniszczących służącego do diagnostyki wytrzymałości (ogólnej, strefowej i lokalnej)
i poziomu eksploatacji konstrukcji i maszyn oraz do ostrzegania o możliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym wysokim poziomie bezawaryjności.

W celu zapobieżenia niebezpiecznym zjawiskom, jakie mogłyby wystąpić podczas eksploatacji konstrukcji lub urządzeń oraz w celu przewidzenia wpływu ewentualnych uszkodzeń na dalsze funkcjonowanie, istnieje potrzeba nieustannego diagnozowania stanu technicznego obiektów oraz opracowywania coraz dokładniejszej i bardziej niezawodnej metody pomiarowej, która będzie miała za zadanie nie tylko określać możliwość zagrożenia awaria (wielkość i miejsce uszkodzenia), ale i przewidywać żywotność konstrukcji
w sposób ciągły. Najczęściej powodem awarii są mikro uszkodzenia struktury konstrukcji i maszyn, które niewidoczne i nie wykryte we wczesnej fazie powstawania z czasem powodują zaburzenia integralności.

System umożliwiajacy wykrycie uszkodzen powierzchniowych i wewnętrznych badanych obiektów konstrukcyjnych w ich początkowym stadium znajdzie wszechstronne zastosowanie we wszystkich działach gospodarki narodowej, a szczególnie w przemyśle. Innowacyjna metoda wykorzystującą urządzenia zlokalizowane w krytycznych elementach obiektów konstrukcyjnych i maszyn pozwoli maksymalnie wcześnie ostrzec o zaistnieniu możliwych awarii w obiektach dla których wysoki poziom ryzyka jest niedopuszczalny. Fale sprężyste doskonale sprawdzaja sie w obiektach i maszynach zbudowanych na bazie metali
i niemetali, materiałów kompozytowych, które stanowia filar przemysłu i jego sektorów: metalowego, budownictwa, materiałów budowlanych, elektromaszynowego, chemicznego, paliwowego, lekkiego.
W realizacji projektu uczestniczyc bedzie czołowa w skali kraju jednostka badawczo - rozwojowa, specjalizujaca sie w zakresie wykonywania ekspertyz technicznych, a także budowy urzadzen technicznych
i unikalnej aparatury dla różnych działów gospodarki - Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN