English version of this page

Nauka dla konserwacji

Zakład Fotofizyki i Techniki Laserowej IMP PAN w Gdańsku od wielu lat współpracuje z konserwatorami i muzealnikami w dziedzinie zastosowań techniki laserowej oraz współczesnych technik analitycznych w konserwacji zabytków. Dotychczasowe badania zaowocowały licznymi wspólnymi pracami oraz udostępnieniem szeregu technik analitycznych wykorzystujących osiągnięcia współczesnej fizyki dla potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto, uczestnictwo w programach europejskich oraz współpraca z ośrodkami badawczymi zajmującymi się podobną tematyką w całej Europie, stanowią gwarancję kompetencji i rozeznania w najnowszych trendach oraz osiągnięciach nauki w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków.Korzystając z naszych doświadczeń i dostępnej aparatury oferujemy następujące ekspertyzy:
- badania autentyczności i pochodzenia,
- badania składu stopów metali,
- analiza pigmentów,
- wykrywanie i analiza przemalowań.
W zależności od obiektu oraz rodzaju badań, analizy mogą być wykonane w laboratorium lub też u zleceniodawcy.

Oferujemy również:
- konsultację oraz przygotowanie części badawczej projektów konserwacji,
- wykonanie badań wstępnych oraz dyskusję wyników,
- kosztorysy badań analitycznych,
- opracowanie merytoryczne badań projektu,
- koordynację działań konserwatorów i analityków.

Zachęcamy do korzystania z aktualizowanych na bieżąco baz danych:
papier Internetowy katalog przebarwień i zabrudzeń powierzchniowych na papierze
zawiera dane kilkudziesięciu rodzajów zniszczeń papieru z podziałem na:
- zanieczyszczenia powierzchniowe,
- zaplamienia,
- uszkodzenia mikrobiologiczne,
- przebarwienia powierzchni,
wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną oraz opisami uszkodzeń.
analizy Spectroscopic database of the cultural heritage objects and reference materials
składa się z dwóch części:
Reference data - gromadzi uzyskane wyniki analiz spektroskopowych materiałów referencyjnych do celów porównawczych
Case studies - zawiera wyniki analiz przeprowadzanych na obiektach zabytkowych

Oferujemy wykonanie badań dla potrzeb projektów konserwacji, przy użyciu aparatury laboratorium IMP PAN, Regionalnego Centrum Badań Spektroskopowych oraz MOLAB (Mobilne Laboratorium Europejskie):

 analiza chemiczna:
    - przenośny spektrometr XRF przeznaczony do nieinwazyjnej analizy
      składu chemicznego materiałów
    - zestawy spektroskopii laserowej LIBS i LIF
    - aparatura do spektroskopii w podczerwieni
    - spektrometr EDX

 badania morfologii powierzchni:
    - mikroskop elektronowy SEM

 badania zmian barwnych:
    - spektrokolorymetr

Szczegółowe informacje i cennik usług: konserwacja@imp.gda.pl


cost Ankieta dla konserwatorów - prosimy o zgłaszanie problemów przy pomocy tego formularza
Ciekawe strony

Zakład Fotofizyki i Techniki Laserowej
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
tel. 058 6995294, 6995157, 6995193, fax 058 3416144
e-mail: konserwacja@imp.gda.pl