PL
EN

VOLTAERIS


Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny

Projekt nr POIR.04.01.04-00-014/17

Celem projektu jest opracowanie układu do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej o mocy do 30 kWe z wykorzystaniem biomasy lub węgla.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk
  • ULTRATECH Sp. z o.o, Sędziszów Małopolski
  • TURBOSERVICE Sp. z o.o., Łódź
  • Zakład Produkcji i Usług Ślusarskich ORZEŁ, Imielin

 

Wartość projektu: 8 499 806,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 691 200,27 zł

 

Projekt współfinansowany w latach 2018-2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

 

 

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY