PL
EN

 


Trójmodułowy, bezpieczny, cichy i innowacyjny dwu-wirnikowy wiatrak o osi pionowej

Projekt nr POIR.04.01.04-00-031/18

Celem projektu jest opracowanie zespołu trzech turbin wiatrowych o mocy 5kW każda osadzonych na jednej konstrukcji wsporczej.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk
  • CEMET LTD Sp. z o.o., Gdańsk

 

Wartość projektu: 2 261 445,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 902 403,75 zł

 

Projekt współfinansowany w latach 2018-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

 

 

DO GÓRY