PL
EN

XII Warsztaty Wielofazowe

„Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”
Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems

&

Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych
Summer School ”Multiphase Flows”

Wieżyca k/Gdańska, 8-10.06.2017

Materiały Warsztatów

Zostaną wydane jako Book of Abstracts, zawierające 1-stronicowe streszczenia doniesień w języku angielskim, a także wykłady szkoły letniej (slajdy).

Niezależnie od tego, zapraszamy do zgłaszania pełnych wersji artykułów do wydawanych w IMP PAN czasopism Transactions of IFFM oraz  Archives of Thermodynamics, znajdujących się na liście B punktacji MNiSW. Autorzy wybranych prac, wstępnie zweryfikowanych i rekomendowanych przez Komitet Naukowy do publikacji, zostaną poproszeni o przesłanie rękopisów bezpośrednio do redakcji czasopism.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Terminy

  1. nadsyłanie streszczeń - 31.01.2017
  2. nadsyłanie streszczeń - 4.02.2017
  3. akceptacja streszczeń, Komunikat nr 2 - 14.02.2017
  4. nadsyłanie pełnych artykułów (dla zainteresowanych) - 15.03.2017
  5. rejestracja i uiszczenie opłaty - 30.04.2017

Kontakt

E-mail: ww17(at)imp.gda(.)pl
dr Sylwia Polesek-Karczewska (sekretarz)

DO GÓRY