PL
EN

XII Warsztaty Wielofazowe

„Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”
Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems

&

Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych
Summer School ”Multiphase Flows”

Wieżyca k/Gdańska, 8-10.06.2017

Wykłady Szkoły Letniej

prof. Bernhard Peters (University of Luxembourg):
"Discrete element method for granular systems"

prof.  Alessandro Parente (Belgium):
"Models of turbulent reactive flows"

dr hab. Rafał Kobyłecki (Poland):
"Fluidization Engineering - Theory and Practice"

dr hab. Jacek Pozorski (Poland):
"Particles in near-wall turbulent flows"

dr Sandra Orvalho (Czech Republic):
"The effect of surfactants on multiphase systems"

dr Stanisław Anweiler (Poland):
"Application of videogrammetric method for gas-particle flow"

dr Sylwia Polesek-Karczewska (Poland):
"Thermal and chemical processes in porous beds"

dr Marcin Lackowski (Poland):
"EHD flows and electrostatic precipitators"

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Terminy

  1. nadsyłanie streszczeń - 31.01.2017
  2. nadsyłanie streszczeń - 4.02.2017
  3. akceptacja streszczeń, Komunikat nr 2 - 14.02.2017
  4. nadsyłanie pełnych artykułów (dla zainteresowanych) - 15.03.2017
  5. rejestracja i uiszczenie opłaty - 30.04.2017

Kontakt

E-mail: ww17(at)imp.gda(.)pl
dr Sylwia Polesek-Karczewska (sekretarz)

DO GÓRY