PL
EN

Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”
Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems

&

Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych
Summer School ”Multiphase Flows”

13-15.06.2019, Wieżyca k/Gdańska

Materiały Warsztatów

Zostaną wydane jako Book of Abstracts (w jęz. ang.), zawierające 1-stronicowe streszczenia doniesień oraz wykłady szkoły letniej (slajdy).

Niezależnie od tego, zapraszamy do zgłaszania pełnych wersji artykułów do czasopism punktowanych przez MNiSW: Transactions of IFFM, Archives of Thermodynamics oraz Technical Sciences. Po wstępnej weryfikacji przez Komitet Naukowy, Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do przesłania rękopisów bezpośrednio do redakcji czasopism.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Terminy

  1. nadsyłanie streszczeń - 15.01.2019
  2. akceptacja streszczeń - 1.02.2019
  3. Komunikat nr 2 - 15.02.2019
  4. nadsyłanie pełnych artykułów (opcja) - 1.03.2019
  5. rejestracja i uiszczenie opłaty - 15.04.2019

Dokumenty do pobrania

Komunikaty

  1. Komunikat nr 1
  2. Komunikat nr 2
  3. Program
  4. Dodatkowe informacje

Szablony

  1. Wzór abstraktu

Kontakt

e-mail: ww19(at)imp.gda(.)pl
Institute of Fluid-Flow Machinery
Polish Academy of Sciences (IMP PAN)
Fiszera 14
80-231 Gdańsk
tel.: +48 58 52 25 240

DO GÓRY