PL
EN

 

Szkoła Letnia Przepływów Wielofazowych
Summer School ”Multiphase Flows”

2-4.09.2021, Koszałkowo-Wieżyca / k. Gdańska

Materiały Warsztatów

Zostaną wydane jako Book of Abstracts (w jęz. ang.), zawierające 1-stronicowe streszczenia doniesień oraz wykłady szkoły letniej (slajdy).

Niezależnie od tego, zachęcamy do zgłaszania pełnych wersji artykułów bezpośrednio do polskich czasopism naukowych z listy ministerialnej, takich jak Archives of Mechanics (70 pkt.), Archives of Thermodynamics (40 pkt.) oraz Technical Sciences (20 pkt.). Na życzenie Autorów, Komitet Naukowy Warsztatów może pomóc w wyborze odpowiedniego czasopisma zważywszy na tematykę i zakres pracy.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Terminy

 1. nadsyłanie streszczeń - 15.05.2021
  30.05.2021
 2. akceptacja streszczeń - 30.05.2021
  6.06.2021
 3. Komunikat nr 2 - 25.06.2021
 4. rejestracja i uiszczenie opłaty - 15.07.2021
  30.07.2021

Dokumenty do pobrania

Komunikaty

 1. Komunikat nr 1
 2. Komunikat nr 2
 3. Program
 4. Dodatkowe informacje

Szablony

 1. Wzór abstraktu

Kontakt

e-mail: ww21(at)imp.gda(.)pl
Institute of Fluid-Flow Machinery
Polish Academy of Sciences (IMP PAN)
Fiszera 14
80-231 Gdańsk
tel.: +48 58 52 25 240

DO GÓRY