PL
EN

Kontakt

ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk

tel.: (+48) 58 346 08 81
centrala tel.: (+48) 58 341 12 71
fax: (+48) 58 341 61 44

e-mail: imp(at)imp.gda(.)pl

Zmiana nr telefonu Instytutu

Funkcjonuje nowa numeracja abonentów Instytutu - 58 5225 XXX, gdzie XXX oznacza numer wewnętrzny. Aktualne numery telefonów są podane w zakładce SPIS PRACOWNIKÓW. W połączeniach wychodzących prezentuje się właściwy numer abonenta, z którym można połączyć się bezpośrednio wybierając ten numer. Po wybraniu numeru 58 5225 100 (nr nowy) lub 58 341 12 71 (nr tradycyjny) zgłasza się stanowisko pośredniczące przy centrali telefonicznej, które może łączyć z właściwym abonentem wewnętrznym. Portiernia Instytutu ma nowy numer telefonu: 222.

Dane do faktury

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk ul. Fiszera 14
NIP: 584-035-78-82
REGON: 000326121

Lokalizacja Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

DO GÓRY