PL
EN

Działalność - Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne z działalności Instytutu Maszyn Przepływowych PAN są dostępne w formie dokumentów PDF.

Usługi

Instytut oferuje swoje usługi badawcze, projektowe, obliczeniowe, w zakresie ekspertyz technicznych, a także budowę urządzeń technicznych i unikalnej aparatury dla różnych działów gospodarki, jak podaje poniższe zestawienie:

Produkcja i użytkowanie maszyn cieplnych i urządzeń energetycznych

 • opracowanie komputerowego systemu zbierania informacji o pracy turbin i kotłów
 • obliczenia konstrukcyjne i optymalizacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych programów na maszyny cyfrowe, a także modernizacja: 
  •  
  • obiegów cieplnych siłowni energetycznych
  • kotłów parowych
  • układów łopatkowych maszyn przepływowych
  • łożysk ślizgowych
 •  
 • diagnostyka kotłów i turbin, a także nastawianie charakterystyk i optymalizacja układów automatycznej regulacji turbozespołów parowych w elektrowniach zawodowych i przemysłowych
 • analiza stanów dynamicznych układów łopatkowych i wirników maszyn przepływowych
 • porady, opinie i ekspertyzy dotyczące:

  • turbin parowych
  • sprężarek i wentylatorów osiowych i promieniowych
  • przekładni zębatych
  • elementów maszyn, np. łożysk ślizgowych
  • wymienników ciepła

Produkcja i użytkowanie maszyn i urządzeń hydraulicznych

 • wykonywanie dokumentacji technicznej: 
  •  
  • turbin wodnych małej mocy
  • sprzęgieł hydrokinetycznych
 •  
 • diagnostyka techniczna: 
  •  
  • pomp
  • turbin wodnych i układów ich automatycznej regulacji
 •  
 • ocena odporności kawitacyjnej tworzyw konstrukcyjnych
 •  
 • opinie, ekspertyzy i doradztwo dotyczące: 
  •  
  • budowy i modernizacji elektrowni wodnych 
  • turbin wodnych i maszyn odwracalnych
  • pomp wirowych
  • sprzęgieł hydrokinetycznych
  • hamulców wodnych

Przemysł okrętowy

 • projektowanie i określenie charakterystyk hydrodynamicznych śrub i śrubowych układów napędnych oraz pędników specjalnych, w tym wiatrowych w oparciu o nowoczesne programy komputerowe,
 • badania eksperymentalne pędników okrętowych w tunelu kawitacyjnym lub aerodynamicznym,
 • produkcja jednostkowa lub małoseryjna wysokosprawnych śrub napędowych do jednostek specjalnych o średnicy maksymalnej do około 300 mm,
 • specjalistyczne porady, analizy, opinie i ekspertyzy w zakresie śrub okrętowych i innych pędników oraz wzajemnego oddziaływania kadłuba statku i pędnika.

Gospodarka cieplna i komunalna

 • projektowanie: 
  •  
  • układów wykorzystania ciepła odpadowego z różnych procesów technologicznych
  • nagrzewnic i nawilżaczy dla celów klimatyzacyjnych
  • urządzeń do wykorzystania energii słonecznej
 •  
 • obliczenia optymalizacyjne obiegów cieplnych
 •  
 • badania eksperymentalne nagrzewnic i nawilżaczy celem określenia ich charakterystyk
 •  
 • doradztwo, analizy, opinie i ekspertyzy w zakresie:
  •  
  • wymienników ciepła: wodnych, parowych i innych 
  • instalacji rurociągów
  • zużycia energii cieplnej i rozliczeń kosztów
  • projektowania i optymalizacji urządzeń do magnetycznego uzdatniania wody

Zagadnienia ogólnotechniczne i technobiologiczne

 • opracowanie technologii, konstrukcji oprzyrządowania technologicznego i pomoc przy wdrażaniu i wytwarzaniu seryjnym wielowarstwowych, cienkościennych i grubościennych panwi łożyskowych do wszelkiego rodzaju maszyn i silników o wymiarach średnic czopów do 250 mm
 • rozwiązywanie zagadnień wytrzymałości i drgań: 
  •  
  • konstrukcji powłokowych
  • konstrukcji inżynierskich z wadami materiałowymi i technologicznymi
 •  
 • projektowanie mikrofalowych aplikatorów pola elektromagnetycznego do generatorów plazmy do celów technologii chemicznej
 •  
 • wykonawstwo jednostkowe urządzeń laserowych, w tym: 
  •  
  • systemów technologicznych z laserami typu MLT 1200 wraz z serwisem i szkoleniem obsługi
  • laserów o mocach do 4 kW do szczególnych zastosowań
  • manipulatorów
  • obrotników
  • głowic laserowych specjalnych

Ochrona środowiska

 • pomiary wielkości i ładunku cząstek pyłu lub areozoli w procesach produkcyjnych
 • konsultacje i założenia projektowe odpylaczy ze skuberowania za pomocą naelektryzowanego aerozolu

Wykonawstwo aparatury badawczej i pomiarowej

 • produkcja jednostkowa urządzeń do pomiaru małych sił w wodzie i w powietrzu,
 • koncepcja i założenia projektowe: 
  •  
  • wielobarwnego lasera He-Se+,
  • anemometru laserowego do bezkontaktowych pomiarów prędkości przepływu cieczy i gazów.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY