PL
EN
Energy Globe National Award 2015

Z przyjemnością informujemy, że IMP PAN otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną w dziedzinie ochrony środowiska – Energy Globe National Award 2015 – za projekt Kogeneracja rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii. Gala, podczas której Prof. Jan Kiciński w towarzystwie dr. inż. Grzegorza Żywicy odebrał nagrodę w kategorii Ogień...

więcej »

Na uroczystej gali podczas III Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi (5-6.11.2015) IMP PAN otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 za innowacyjne technologie opracowane w ramach prowadzonych projektów, a w szczególności za potencjał innowacyjny jaki posiada Centrum Badawcze w Jabłonnie. Nagrodę odebrał Dyrektor Instytutu, prof. Jan Kiciński, który udzielił też okolicznościowego wywiadu dla Gazety Wyborczej.

więcej »

Profesor Wiesław Ostachowicz otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). Godność Członka Honorowego otrzymał za znaczący wkład w rozwój Polskiej Mechaniki oraz zasługi dla Towarzystwa. Na potwierdzenie nadania tytułu Członka Honorowego na ręce Profesora Wiesława Ostachowicza, podczas posiedzenia RN IMP PAN w dniu 29 października 2015, Sekretarz Generalny PTMTS Profesor Witold Elsner wręczył Dyplom oraz Legitymację Członkowską (Nr 193).

więcej »

W dniach 15-17 października 2015 r. w Opolu odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Prof. J. Kiciński wygłosił tu wykład inauguracyjny pt. Energetyka obywatelska w Polsce - nadzieje i obawy, a także był panelistą w panelu dyskusyjnym Perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej w Polsce i UE z udziałem prof. J. Buzka.

więcej »

energy globe award

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku został uhonorowany nagrodą Energy Globe National Award 2015, za realizację i koordynację krajowego projektu POIG.01.01.02-00-016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne ….”, jako jednego  z ponad 1500 najlepszych projektów ekologicznych ze 177 krajów na świecie.

wiecej »

Profesor Wiesław Ostachowicz wraz z zespołem otrzymał pierwszą nagrodę The Dragon-STAR Innovation Award. Jest to wyróżnienie przyznawane za wybitną współpracę członków Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w zakresie prowadzenia badań naukowych i innowacji.

więcej »

Instytut Maszyn Przepływowych jako jedyny spośród jednostek naukowych uzyskał nagrodę w kategorii „Gazela Biznesu” dla średnich firm. Uroczysta gala odbyła się w 20 stycznia 2015 roku w budynku biblioteki głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Galę uświetnił recital Łukasza Zagrobelnego.

więcej »

Diamenty Forbesa 2015

Instytutu Maszyn Przepływowych PAN dołączył do prestiżowego grona Diamentów Forbesa 2015 w kategorii przedsiębiorstw o przychodach od 5 do 50 mln PLN. Nagrodą zostały uhonorowane przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

więcej »

Medal prof. Zienkiewicza

diploma

Proszę Państwa, jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. W. Ostachowicz otrzymał medal prof. Zienkiewicza za zasługi dla numerycznej mechaniki  (dyplom w załączeniu). Jest to uznanie międzynarodowego środowiska i niewielu jest laureatów z naszego kraju.

Serdecznie gratulujemy,
DYREKCJA

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagrodzona rozprawa doktorska dotyczy zagadnień modelowania i analizy złożonych układów wirujących oraz diagnostyki symulacyjnej maszyn wirnikowych. W pracy przedstawiono nowe modele numeryczne oraz zaproponowano oryginalne metody analizy dynamicznej, pozwalające na wczesne wykrywanie określonych defektów oraz ocenę ich wpływu na stan dynamiczny całej maszyny wirnikowej.

Przeprowadzone badania oraz uzyskane wyniki mają znaczenie utylitarne i mogą być wykorzystywane m.in. przy opracowywaniu nowych konstrukcji, a także podczas eksploatacji i diagnostyki maszyn przepływowych stosowanych w energetyce. Publiczna obrona rozprawy odbyła się 26 stycznia 2011 r.

Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Kicińskiego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. inż. Adam Cenian, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Piotr Litwin, mgr inż. Marek Laskowski.

więcej »

Prof. Jan Kiciński został laureatem konkursu o statuetkę APOLLO. Nagroda została przyznana za istotny wkład w rozwój podstaw teoretycznych i technologicznych energetyki odnawialnej oraz wspieranie rozwoju konferencji z cyklu ENERGETYKA.

więcej »

29 listopada 2012 roku prof. dr hab. inż. Jan Kiciński został uhonorowany medalem im. Profesora Stefana Ziemby za całokształt działalności naukowej i organizacyjnej związanej z eksploatacją maszyn.

Profesor Jan Kiciński jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN. Nagroda została przyznana przez kapitułę medalu im. Profesora Stefana Ziemby.

więcej »

Odznaczenie Złoty Laur dla Prof. Jana Kicińskiego

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński został odznaczony Złotym Laurem przez JM Rektora i Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za specjalne zasługi dla uczelni. Lipiec 2012.

Wyróżnienie - XI Krajowa Konferencja Elektroniki

dyplom

Wyróżnienie na XI Krajowej Konferencji Elektroniki za pracę pt.

Schemat zastępczy i charakterystyki elektrodynamiczne mikrofalowego aplikatora plazmowego typu rezonator wnękowy

dla Pana Michała Sobańskiego z Zakładu Energetyki Wodorowej IMP PAN.

Praca została uznana za najlepszą w konkursie "Młodzi pracownicy nauki" w grupie tematycznej Układy analogowe na XI Krajowej Konferencji Elektroniki 2012 w Darłówku Wschodnim.

Nagroda Naukowa Wydziału IV PAN

nagroda

 

Nagroda Naukowa Wydziału IV PAN dla dr. Grzegorza Żywicy. (załącznik).

Laureatowi życzymy dalszych sukcesów naukowych i w życiu osobistym.

DYREKCJA

medal

Informujemy, że zespół pracowników Ośrodka Techniki Plazmowej i Laserowej w składzie: mgr inż. Katarzyna Garasz, dr inż. Robert Barbucha, mgr inż. Mateusz Tański, mgr inż. Michał Janke, dr Marek Kocik oraz prof. Jerzy Mizeraczyk, otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacje – Technologie - Maszyny Polska 2011...

więcej »

logoDr P. Kudela i prof. W. Ostachowicz wraz z firmą Boeing uzyskali europejskie zastrzeżenie patentowe - Structural health monitoring system.

więcej »

Nagroda Historyczna czasopisma „POLITYKA”

dyplomProf. Jerzy Krzyżanowski z córką – Magdą Krzyżanowską-Mierzewską – zostali laureatami Nagrody Historycznej czasopisma „POLITYKA”.

Książkę opublikowało wydawnictwo warszawskie W.A.B.
Dzieło zdobyło nominację konkursu SZTORM 2010, luty 2011, oraz nominację i Nagrodę Historyczną czasopisma „POLITYKA”, maj 2011.

 

zobacz skan dyplomu

dyplom

 

 

 

Serdecznie gratulujemy Panu prof. dr. hab. inż. Jerzemu Mizeraczykowi z okazji otrzymania Międzynarodowej Nagrody im. H. J. White'a (jednej z najwybitniejszych osobistości w historii przemysłowych filtrów elektrostatycznych) za wybitny wkład...

więcej »

jakosc roku 2010

Proszę Państwa, miło mi poinformować, że Instytut Maszyn Przepływowych otrzymał tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010.

Realizatorom projektu kluczowego, zarówno z IMP PAN, jak i z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Energetyki, serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia.

Zastępca dyrektora ds. naukowych
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

 Czytaj więcej »

Prof. W. Pietraszkiewicz laureatem nagrody im. W.-Z. Chiena

nagroda

 

Miło nam poinformować, że prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz został laureatem nagrody im. prof. Wei-Zhang Chiena.

To prestiżowe wyróżnienie otrzymał za wkład do teorii powłok. Nagroda została przyznana podczas międzynarodowej konferencji ICCES'11 w Nanjing, w Chinach.

Gratulujemy!

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY